Vättle härad

Det urgamla Vättle härad bestod av socknarna Bergum, Angered, Stora Lundby, Lerum och Skallsjö.
   1952 blev det kommunsammanslagning av Bergums, Stora Lundby och Östads socknar. 1967 inkorporerades Bergum till Göteborg. Det första skriftliga belägget för häradet kommer från 1286 och namnet stavades då ”Vaetlo”. Detta namn syftar på vatten. Några menar att detta syftar på Lärjeån andra att det är Säveån.
   Bergums socken ingick i Stora Lundby kommun 1953-1966. Socknen ingick därmed i Älvsborgs län fram till 1967, då den införlivades med Göteborg.

I Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna finns borgruinen Sjöborg avbildad, nära byn Hjällsnäs i Stora Lundby. Senare sätesgårdar är Jonsereds säteri, Floda säteri, Öijareds säteri, Nääs slott och Aspenäs säteri.

Under det yngre indelningsverket hörde Vättle härad huvudsakligen till Västgöta regemente, Barne kompani, samt alternativt till Västergötlands båtsmanskompani och Extra båtsmansroteringen till sjöss.
 Gästgivargårdar fanns i Agnesberg, då Angereds socken, i Tollered i Skallsjö socken samt i Lerum.
 Sedan 1857 genomkorsas sydöstra delen av häradet av Västra stambanan med stationer och hållplatser vid Jonsered samt Aspen, Aspedalen, Lerum, Hedefors och Stenkullen, alla i Lerum, samt Floda och Norsesund i Skallsjö.
 Från 1900 till 1967 fanns Västergötland-Göteborgs Järnväg (VGJ / Västgötabanan) mellan Göteborg och Skara i häradets västra del. Trafiken mellan Göteborg och Sjövik i Östads församling i Ale härad lades ned 1967, då bansträckningen fram till Hjällbo i Göteborgs kommun började byggas om för Göteborgs spårvägar. Stationer och hållplatser i Vättle härad var Gunnilse i Angered; Björsared och Olofstorp i Bergum, samt Stannum, Gråbo och Björboholm i Stora Lundby.

Tingslag
-1927: Vättle, utom Stora Lundby. 1928-1933: Vättle och Kullings, utom Stora Lundby. 1934-1966: Vättle, Ale och Kullings. 1967-1970: Vättle, Ale och Kullings samt Alingsås stad.

Fögderier
Väne -1886: Väne, Bjärke, Vättle, Flundre och Ale härader, utom norra Östads socken och Skårdals skate i Nödinge socken, båda i Ale härad. Väne 1886-1915: Väne, Bjärke, Vättle, Flundre och Ale härader. Väne 1916-1917: Väne, Bjärke, Vättle, Flundre och Ale härader samt Trollhättans stad. Kulling 1918-1945: Kullings, Vättle och Ale härader. Ale-Vättle 1946-1951: Ale och Vättle härader samt Fuxerna socken i Flundre härad. Ale-Vättle 1951-1966: Ale och Vättle härader.

Fornlämningar
Under yngre stenåldern slog sig boskapsskötare ner i Stora Lundby vid högalänta partier sådana som terrängen strax norr om Gråbo, den sk Hjällsnäs mo.

De älsta fornlämningarna ligger på krönet av åsen. Dessa utgörs av en treudd, stora runda stensättningar och resta stenar. Treudden är en ovanlig gravform i dessa trakter. I området finns även två vikingatida gravfält. Gravfälten som är ungefär lika stora består av 33 fornlämningar. Dessa utgörs av högar och runda, i regel övertovade, stensättningar.


Äldst bland de fasta fornlämningarna i Stora Lundby är det slags gravmonument, som kallas hällkista. En hällkista finns på Hjällsnäs gatufjärdings mark, omkring 200 meter från mjörns strand. Den är sex meter lång och en meter bred.
En andra hällkista finns i Svinabo på högsta toppen av en ekbevuxen kulle 300 meter från gården, en tredje vid torpet Dammen i Tollestorp samt en fjärde i Öjareds kapell församling ett par hundra meter från sjön.

Stora varpen på Stommens utmark norr om toljsötorp ät traktens mest betydande bronsåldersrös. Ett annat gravrös från denna period ligger på Karpkullen 400 meter sydost om Lundby kyrka.

Domareringar finns, två på Öjareds mark och en inte långt från Krösakullen.

Hjällsnäs gravfält blev avbildat av Eric Dahlberg för sitt berömda verk Sveica antiquet hoderna. Det var två kilometer långt och med tätt besatta resta stenar.

Vid byn Småhöga fanns förr ett tjugotal högar. Då man grävt i dem har man funnit urnor med brända ben, från sista årtusendet före Kristus.

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s