Holmedalsgrenen

Holmedalsgrenen

"Holmedalen"

Holmedalen

Gården Holmedalen är belägen på östra sidan om Holmevatten, Risveden, Hålanda (P). Gården omnämnes i jordeboken som kyrkoäng till Torpa by 1564, som torp
1586, senare överförd till hemman, ¼ mantal. Vad ålder beträffar
torde denna gård få räknas till skogsbygdens äldre, och, som
framgår av mantalsuppgiften, hörde den ingalunda till de
obetydliga.
Gården saknade en väg men har stått i förbindelse med andra gårdar
liksom socknens kyrka och by medelst klövjestigar. Denna stig
förde runt sjöns östra och södra strand samt vidare väster ut
tills man något söder om kyrkan nådde förbindelse med socknens
allfarväg. Denna ödemarksstig var en dryg halvmil lång. Vintertid,
då man kunde färdas över den isbelagda Holmevatten, blev vägen
något kortare.
Gällde det affärsresor och andra ärenden av materiell art anlitade
man en stig, som förde norr och väster ut. Vid byn Skaggata nådde
man fram till vägen, som förde till Lödöse, en som ännu under
1800-talets senare del var en allmänt anlitad handelsplats. Vid
Skaggata fanns både kvarn och såg, och följaktligen hade folket i
angränsande bygder ofta ärenden hit.
Den tredje av de stigar, som utgick från Holmedalen, förde i
sydöstlig riktning till Rällsbo samt vidare till Alsbo, en gård
utmed klövjestigen från Skepplanda till Kvarnabo m. Fl. platser
i Antenbygden.
Den fjärde av de stigar, som utgick från Holmedalen, förde i
nordöstlig riktning till en gård vid namn Värhuvud, belägen invid
en sjö med samma namn. Även denna gård ligger numera öde (1961).
På samma stig kan man vandra vidare till Stockedalen m.fl. gårdar
i Risvedens östra del.
När man nått upp till åsen söder om Stockedalen, står man på en av
Risvedens högsta åsar. Nivåskillnaden mellan myren vid Värhuvud
och denna ås är drygt 60 meter. Att Stockedalen ligger i en dal
framgår av namnet. Förmodligen syftar detta på en spång eller
stock, som fört över ån i dalens botten. Gården är välhållen
(1961) och har ett synnerligen vackert läge. Åkrarna är små men
bär goda grödor. Numera är det emellertid ej dessa utan skogen som
ger den egentliga inkomsten.

Anders Olsson.
Anfader. Generation 1, Holmedalsgrenen. f.ca 1645, d.1740. Bosatt i Holmedalen, Hålanda.

Gift med
Elin Eriksdotter.(ca 1656-1744). Bosatt i Holmedalen, Hålanda.

Barn:
Ingebor Andersdotter, född 1691-..-..
Hålanda F2 1691-..-.. Ingebor Anders Holmvattnet
Maret Andersdotter, född 1694-11-10
Hålanda F2 1694-11-08 Maret Anders Olsson Elin Eriksd Holmvattnet
Börta Andersdotter, född 1698-10-23
Hålanda F2 1698-10-22 Börta Anders Olsson Eli Eriksd Holmvattnet
Marit Andersdotter, född 1702-10-28
Ola Andersson, född 1707-04-15
Hålanda F2 1707-04-14 Ola Anders Olsson Elin Erichsdotter Holmvattnet

Ingebor Andersdotter,
Generation 2 Holmedlasgrenen. Se också Slerebogrenen. född 1691-..-.. i Hålmewatn, Hålanda. 1691-..-.. K Ingebor Hålmewatn Holmvattnet Anders .. .. ..

Make:
Lars Andersson,
Hålanda V1 1716-04-22 Lars Anderson Kopparhagen Ingebor Andersdoter Holmevatten. Lars Andersson föddes i Kopparhagen ca 1682.Lars Andersson är bror till Brita Andersdotter på Järnklev, som är gift med Linnart Andersson – och kanske mor till Ingeborg Linnartsdotter. Ingeborg gifte sig med Nils Andersson född 1731 på Krobäcken.

Barn:
Karij Larsdotter, f. 1717-02-22 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1717-02-22 Karij Lars Andersson Ingeborg Andersd Kopparhagen
Anders Larsson, f. 1719-01-28 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1719-01-28 Anders Lars Anderss: Ingebor Andersdoter Kopparhagen
Anders Larsson, f. 1720-01-10 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1720-01-10 Anders Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen 
Elin Larsdotter, f. 1722-11-15 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1722-11-15 Elin Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen 
Britta Larsdotter, f. 1725-03-07 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1725-03-07 Britta Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen 
Margareta Larsdotter, f. 1728-04-03 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1728-04-03 Margareta Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen 
Jonas Larsson, f. 1731-01-15 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1731-01-15 Jonas Lars Andersson Ingeborg Andersdotter Kopparhagen 
Erik Larsson, f. 1733-04-06 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1733-04-06 Erik Lars Andersson Ingeborg Andersdotter Kopparhagen
Karin Larsdotter, f. 1736-03-15 Kopparhagen, Hålanda (P),
Hålanda F2 1736-03-15 Karin Lars Andersson Ingeborg Andersdoter Kopparhagen

Marit Andersdotter,
Anmoder. Generation 2, Holmedalsgrenen. född 1702-10-28 i Holmewatn, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda. Hålanda F2 1694-11-08 Maret Anders Olsson Elin Eriksd Holmvattnet

Gift med
Brygne Olsson, född 1698-05-22 i Slerbo, Hålanda, död 1769 i Hålanda. Skogs- o jordbrukare i Holmedalen, Hålanda.

Hålanda F2 1698-05-22 Bryngel Olof Bryngelsson Anna Anderd Slerebo.

Barn:
Olof Bryngelsson, född 1731-12-12, död 1798-01-06
Hålanda F2 1731-12-12 Oluf Bryngel Olufsson Maret Andersdotter Holmvattnet
Hans Bryngelsson, född 1733-02-05
Hålanda F2 1733-02-05 Hans Bryngel Olufsson Mareth Andersdotter Holmvattnet
Britta Brngelsdotter, född 1735-07-01
Hålanda F2 1735-07-01 Britta Bryngel Olofsson Mareth Andersdoter Holmvattnet
Margaretha Bryngelsdotter, född 1736-11-07
Hålanda F2 1736-11-05 Margareta Bryngel Olsson Maret Andersdoter Holmvattnet
Anna Bryngelsdotter, född 1739-09-28, död 1767-06-19
Hålanda F2 1739-09-28 Anna Bryngel Olufsson Mareth Andersdoter Holmvattnet
Anders Bryngelsson, född 1746-08-17
Hålanda F2 1746-08-11 Anders Bryngel Olsson Maret Andersdotter Holmvattnet
Anders Bryngelsson, född 1749-10-23
Hålanda F2 1749-10-21 Anders Bryngel Olufsson Mareth Andersdotter Holmvattnet

Anders Andersson,
Hålanda V1 1725-04-04   Dräng Anders Andersson Piga Börta Swensdotter Holmevattnet Värhuvud
Hålanda F2 1730-02-14 Mareth   Anders Andersson Börta Swensdotter Värhuvud

Börta Andersdotter,
Generation 2 Holmedalsgrenen. född 1698-10-23 i Holmedalen, Hålanda. 1698-10-23 K Börta Holmewatn Holmvattnet Anders Olsson Eli Eriksd

Gift med Hålanda V1 1725-04-18 Anders Svensson Värhuvud Piga Börta Andersdotter Holmevattnet
Anders Svensson.
? Hålanda V1 1712-06-01 Swen Anderss Dordi Swensdr Ljungryd Ljungryd

Barn:
Hans Andersson, född 1726-04-09,
Hålanda F2 1726-04-09 Hans Anders Swensson Börta Andersdotter Holmvattnet
Ingeborg Andersdotter, f. 1730-05-05 Ljungryd St, Hålanda (P),
Hålanda F2 1730-05-05 Ingeborg Anders Swensson Börta Andersdotter Ljungryd St
Swen Andersson, f. 1733-01-06 Ljungryd St, Hålanda (P),
Hålanda F2 1733-01-06 Swen Anders Swensson Börta Andersdotter Ljungryd St 
Erick Andersson, f. 1736-06-10 Ljungryd St, Hålanda (P),
Hålanda F2 1736-06-10 Erick Anders Svensson Burta Andersdoter Ljungryd St 
Anders Andersson, f. 1740-07-03 Ljungryd St, Hålanda (P),
Hålanda F2 1740-07-03 Anders Anders Svensson Börta Andersdoter Ljungryd St
Elin Andersdotter, f. 1745-07-12 Ljungryd St, Hålanda (P),
Hålanda F2 1745-07-12 Elin Anders Svensson Börta Andersdotter Ljungryd

Anders Andersson,
Generation 3 Holmedalsgrenen, Hålanda F2 1740-07-03 Anders Anders Svensson Börta Andersdoter Ljungryd St.
Osäkra uppgifter:
Hålanda V1 1777-01-12 Dräng Anders Andersson Ljungryd St Piga Anna Andersd Ljungryd St
Hålanda V1 1778-06-08 Änkeman Anders Andersson Ljungryd Piga Brita Svensd St Oset
Hålanda F3 1780-05-05 Anders Anders Andersson Brigitta Swensdotter Ljungryd Stora
Hålanda F3 1783-08-22 Anna Anders Andersson Brita Swensdotter Ljungryd Stora

Erick Andersson,
Generation 3, Holmedalsgrenen.  Hålanda F2 1736-06-10 Erick Anders Svensson Burta Andersdoter Ljungryd St . Hålanda V1 1769-10-29 Dräng Eric Andersson Ljungryd St Piga Anna Andersdotter Älghult.

Anders Andersson,
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen.  Hålanda V1 1743-11-06 Dr Anders Larsson Kopparhagen Änka Anna Andersdotter Drottninggärdet. Hålanda (P) V1 1731-11-14 Dräng Nils Jönsson Stockedalen Piga Anna Andersdotter Verled. Hålanda F2 1732-07-15 Anders Nils Jönsson Anna Andersdotter Drottninggärdet.

Elin Larsdotter i Ljungryd
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F2 1722-11-15 Elin Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen 

Make:
Anders Svensson i Ljungryd,
Hålanda V1 1745-05-05 Dr Anders Svensson Ljungryd L:a Piga Elin Larsdotter Kopparhagen .
Hålanda V1 1721-12-26 Sven Andersson Ljungryd Piga Sigrid Börgesdotter Heden. Hålanda V1 1769-10-29 Dräng Eric Andersson Ljungryd St Piga Anna Andersdotter Älghult. Hålanda V1 1777-01-12 Dräng Anders Andersson Ljungryd St Piga Anna Andersd Ljungryd St . Hålanda V1 1778-06-08 Änkeman Anders Andersson Ljungryd St Piga Brita Svensd Oset
Hålanda F3 1780-05-05 Anders Anders Andersson Brigitta Swensdotter Ljungryd Stora. Hålanda F3 1783-08-22 Anna Anders Andersson Brita Swensdotter Ljungryd Stora

Barn:
Sven Andersson, f. 1746-04-08, Ljungryd, Hålanda (P),
Hålanda F2 1746-04-08 Sven Anders Svensson Elin Larsdotter Ljungryd 
Anna Andersdotter, f. 1749-09-27 , Ljungryd, Hålanda (P),
Hålanda F2 1749-09-27 Anna Anders Svensson Elin Larsdotter Ljungryd L:a
Sara Andersdotter, f. 1753-04-21, Ljungryd, Hålanda (P),
Hålanda F2 1753-04-21 Sara Anders Svensson Elin Larsdotter Ljungryd St 
Britta Andersdotter, f. 1758-06-05, Ljungryd, Hålanda (P),
Hålanda F2 1758-06-05 Brita Anders Swensson Elin Larsdotter Ljungryd St

Britta Larsdotter i Lersik
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F2 1725-03-07 Britta Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen.
Make:
Carl Persson i Lersik, Hålanda (P),
Hålanda V1 1732-04-20 Dräng Carl Persson Lersik Piga Ellika Johansdotter Bråtaslätt. Hålanda F2 1733-04-15 Pehr Carl Persson Ellika Johansdotter Lersik . Hålanda F2 1736-11-01 Britta Carl Persson Ellika Johansdotter Lersik. Hålanda V1 1748-05-01 Enckman Carl Persson Lersik Piga Britta Larsdotter Kopparhagen.
Barn:
Anna Carlsdotter, f. 1749-05-19 Lersik, Hålanda (P), 
Hålanda F2 1749-05-19 Anna Carl Persson Britta Larsdotter Lersik
Anders Carlsson, f. 1751-08-15 Lersik, Hålanda (P), 
Hålanda F2 1751-08-15 Anders Carl Persson Britta Larsdotter Lersik 
Ellicka Carlsdotter, f. 1753-0?-10 Lersik, Hålanda (P), 
Hålanda F2 1753-0?-10 Ellicka Carl Persson Britta Larsdotter Lersik

 
Barn?:
Hålanda F2 1759-06-03 Lars Lars Andersson Brita Larsdotter Lersik
Hålanda F2 1763-01-01 Margareta Lars Andersson Brita Larsd Lersik
Hålanda F2 1766-01-04 Anna Lars Olsson Brita Larsdotter Lersik

Eric Larsson i Heden
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F2 1733-04-06 Erik Lars Andersson Ingeborg Andersdotter Kopparhagen

Hustru:
Kirstin Anundsdotter från Heden Östra,
Hålanda V1 1759-09-29 Dräng Eric Larsson Kopparhagen Piga Kirstin Anundsdotter Heden Östra
Barn:
Anna Ericsdotter, f. 1760-08-05 Heden Ö, Hålanda (P), 
Hålanda F2 1760-08-15 Anna Eric Larsson Kirstin Andersdotter Heden Ö
Karin Ericsdotter, f. 1765-09-10 Heden, Hålanda (P), 
Hålanda F2 1765-09-10 Karin Eric Larsson Kirstin Anundsdot. Heden

Margareta Larsdotter i Slerebo
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F2 1728-04-03 Margareta Lars Andersson Ingebor Andersdotter Kopparhagen

Make:
Oluf Hansson, född 1728-11-01,
Hålanda V1 1753-01-03 Dr Oluf Hansson Slerebo Piga Margareta Larsdotter Kopparhagen.
Barn:
Anna Olofsdotter, f. 1758-04-01 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1758-04-01 Anna Ola Hansson Margar Larsdotter Slerebo 
Ingrid Olofsdotter, f. 1760-03-29 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1760-03-29 Ingrid Ola Månson Margar Larsdotter Slerebo 
Anders Olofsson, f. 1766-12-19 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1766-12-19 Anders Oluf Hansson Margareta Larsdotter Slerebo 
Margareta Olofsdotter, f. 1769-10-10 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1769-10-10 Margaretha Olof Hansson Margareta Larsdotter Slerebo 
Eric Olofsson, f. 1771-10-29 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1771-10-29 Eric Olof Hansson Margaretha Larsd Slerebo
Eric Olofsson, f. 1773-05-08 Slerebo, Hålanda (P),  
Hålanda F2 1773-05-08 Eric Olof Hansson Margaretha Larsd Slerebo’

Osäkra uppgifter:
Hålanda V1 1795-12-27 Dräng Lars Olofsson Piga Anna Petersdoter Slerebo Kopparhagen.
Hålanda F3 1795-07-03 Margaretha Lars Olofsson Anna Pehrsdoter Kopparhagen
Hålanda F3 1796-12-02 Anna Afledne Lars Olofsson Anna Pehrsdoter Kopparhagen
Hålanda V1 1826-03-19 Hemmansägare Enkl Andreas Eriksson Slerebo Piga Britta Börgesdr Relsbo

Jonas Larsson i Föstorp
Generation 3, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen.
Hustru:
Brita Larsdotter Ahlqvist från Föstorp,
Hålanda V1 1765-01-06 Dräng Jonas Larsson Kopparhagen Piga Brita Larsdr Ahlqvist Föstorp

Barn:
Anna Jonasdotter, f. 1765-11-09 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F2 1765-11-09 Anna Jonas Larsson Brita Larsdr Föstorp
Anna Jonasdotter, f. 1766-11-17 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F2 1766-11-17 Anna Jonas Larsson Brita Larsdotter Föstorp 
Lars Jonasson, f. 1769-01-16 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F2 1769-01-16 Lars Jonas Larsson Britta Andersdotter Föstorp 
Ingeborg Jonasdotter, f. 1771-09-15 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F2 1771-09-15 Ingeborg Jonas Larsson Britta Larsdotter Föstorp
Anders Jonasson, f. 1774-10-21 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1774-10-21 Anders Jonas Larsson Brita Larsd: Föstorp
Börje Jonasson, f. 1778-06-05 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1778-06-05 Börje Jonas Larsson Börta Larsd: Föstorp
Sven Jonasson, f. 1780-03-12 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1780-03-12 Sven Jonas Larsson Brita Larsd: Föstorp
Elin Jonasdotter, f. 1783-04-12 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1783-04-12 Elin Jonas Larsson Britta Larsd: Föstorp
Anders Jonasson, f. 1788-01-17 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1788-01-17 Anders Jonas Larsson Britta Larsdoter Föstorp

Hans Bryngelsson,
Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1733-02-05 i Holmvattnet, Hålanda. 1733-02-05 1733-02-11 M Hans Holmewatn Holmvattnet Bryngel Olufsson Mareth Andersdotter.

Britta Bryngelsdotter,
Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1735-07-01 i Holmvattnet, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda. 1735-07-01 1735-07-02 K Britta Holmewatn Holmvattnet Bryngel Olofsson Mareth Andersdoter.

Margaretha Bryngelsdotter,
Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1736-11-07 i Holmvattnet, Hålanda. 1736-11-07 K Margareta Holmewan Holmvattnet Bryngel Olsson Maret Andersdoter

Gift med
Hans Gunnarsson. Bosatt i Eket?, Hålanda.

Barn:
Anders Hansson, född 1764-02-04 Skantås
Ola Hansson, född 1766-01-11 Skantås
Ingeborg Hansdotter, född 1767-05-27
Gunnar Hansson, född 1770-01-22
Marit Hansdotter, född 1772-02-12

 
Anders Bryngelsson,
Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1746-08-17 i Holmedalen, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda. 1746-08-17 M Anders Holmawatn Holmvattnet Bryngel Olsson
Maret Andersdotter. Faddrar: Ingeborg Andersdotter, Anders Svensson, Ingeborg Svensdotter.

Anders Bryngelsson,
Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1749-10-23 i Holmevattnet, Hålanda. 1749-10-23 M Anders Holmewan Holmvattnet Bryngel Olufsson
Mareth Andersdotter. Hålanda D1 1809-03-22 Bonden, gift Anders Bryngelsson Skaggata

Gift med Hålanda V1 1770-01-07 Dräng Anders Bryngelsson Holmedalen Piga Cherstin Jonasdotter Skagata
Cherstin Jonasdotter. Bosatt i Skaggata, Hålanda.

Barn:
Bryngel Andersson, född 1770-08-04
Hålanda F2 1770-08-04 Bryngel Anders Bryngelsson Cherstin Jonasdotter Skaggatan,
Cherstin Andersdotter, f. 1772-10-08, Skaggatan, Hålanda (P),
Hålanda F2 1772-10-08 Cherstin Anders Bryngelsson Cherstin Andersdotter Skaggatan, 
Jonas Andersson, f. 1778-09-11, Skaggatan, Hålanda (P),
Hålanda F3 1778-09-11 Jonas Anders Bryngelsson Cherstin Jonasd: Skagata
Cherstin Andersdotter, f. 1780-12-18, Skaggatan, Hålanda (P),
Hålanda F3 1780-12-18 Cherstin Anders Bryngelsson Cherstin Jonasd: Skagata

Olof Bryngelsson,
Anfader. Generation 3, Holmedalsgrenen. född 1731-12-12 i Holmewatn, Hålanda, Ale härad, död 1798-01-06 i Holmedalen, Hålanda. Skogs- o jordbrukare i Holmedalen, Hålanda. 1731-12-12 1731-12-14 M Oluf Holmewatn Holmvattnet Bryngel Olufsson Maret Andersdotter

Gift 1769-12-21 i Hålanda med
Anna Nilsdotter, född 1738-08-08 i Skaggatan, Hålanda, död 1800-08-31 i Holmedalen, Hålanda. Bondhustru i Holmedalen, Hålanda.

Barn:
Marith Olofsdotter, född 1770-09-10
Hålanda F2 1770-09-10 Marit Olof Bryngelsson Anna Nilsdotter Holmvattnet
Nils Olufsson, född 1773-02-18, död 1779-10-28
Hålanda F2 1773-02-18 Nils Olof Bryngelsson Anna Nilsdotter Holmedalen
Brita Olufsdotter, född 1775-11-04
Hålanda F1 1775-11-04 Brita Olof Bryngelsson Anna Nilsd: Holmedalen
Börta Olofsdotter, född 1779-07-15, död 1780-08-15
Hålanda F1 1779-07-27 Börta Olof Bryngelsson Anna Nilsd: Holmevattnet

Anna Jonasdotter  i Föstorp
Generation 4, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F2 1766-11-17 Anna Jonas Larsson Brita Larsdotter Föstorp
Make:
Anders Arvidsson, Åbo i Föstorp;
Hålanda V1 1812-07-19 Enkling Åbo Anders Arvidsson Föstorp Piga Anna Jonasdr Föstorp. Hålanda F3 1796-03-02 Anna Anders Arvidsson Ingeborg Olofsdoter Föstorp. Hålanda F3 1796-03-02 Maja Anders Arvidsson Ingeborg Olofsdoter Föstorp. Hålanda F3 1802-05-14 Olof Anders Arvidsson Ingeborg Olsdr Föstorp. Hålanda F3 1807-11-06 Börje Bonde Anders Arvidsson Ingeborg Olsdr Föstorp

Barn:
Ingeborg Andersdotter, f. 1812-09-01 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1812-09-01 Ingeborg Åbo Anders Arvidsson Anna Jonasdr Föstorp 
Börje Andersson, f. 1813-09-29 Föstorp, Hålanda (P),
Hålanda F3 1813-09-29 Börje Åbo Anders Arvidsson Anna Jonasdr Föstorp

Anders Jonasson i Föstorp
Generation 4, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F3 1788-01-17 Anders Jonas Larsson Britta Larsdoter Föstorp
Hustru:
Brigitta Olofsdotter från Verled,
Hålanda V1 1802-01-01 Dräng Anders Jonasson Föstorp Piga Brigitta Olofsdr Verled.
Barn:
Ingrid Andersdotter, f. 1802-12-22 Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1802-12-22 Ingrid Anders Jonsson Britta Olofsdr Verled Mellangård
Anders Andersson, f. 1804-11-28, Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1804-11-28 Anders Anders Jonasson Britta Olsdr Verled Mellangård
Anders Andersson, f. 1809-03-17, Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1809-03-17 Anders Bonde Anders Jonasson Brita Olsdr Verled
Sara Andersdotter, f. 1811-10-22 Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1811-10-22 Sara Bonde Anders Jonasson Brita Olsdr Verled 
Ingrid Andersdotter, f. 1811-10-22 Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1811-10-22 Ingrid Bonde Anders Jonasson Brita Olsdr Verled 
Catharina Andersdotter, f. 1815-04-18 Verled Mellangård, Hålanda (P),  
Hålanda F3 1815-04-18 Catharina Anders Jonasson Britta Olsdotter Verled 
Anna Andersdotter, f. 1819-02-04 Verled Mellangård, Hålanda (P), 
Hålanda F3 1819-02-04 Anna Anders Jonasson Brita Olofsdotter Verled Mellangård 
Ingrid Andersdotter, f. 1819-11-14 Verled Mellangård, Hålanda (P), 
Hålanda F3 1819-11-14 Ingrid Anders Jonasson Brita Olofsdotter Verled Mellangård

Marith Olofsdotter,
Anmoder. Generation 4, Holmedalsgrenen. född 1770-09-10 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad. Bondhustru i Holmedalen, Hålanda.
Hålanda F2 1770-09-10 Marit Olof Bryngelsson Anna Nilsdotter Holmvattnet

Faddrar: Margaterha Bryngelsson, Anders Bryngelsson i Hålmedalen,
Kjerstin Bengtsdotter i Hålmedalen och karin Svensdotter i Höga.

Gift 1792-11 i Hålanda med
Sven Olofsson, född 1758-01-16 i Wärhufvudet, Hålanda, Ale härad, död 1829-02-27 i Holmedalen, Hålanda. Jordbrukare – Skogsbrukare i Holmedalen, Hålanda. Måg på gården. Ihjälslagen av våda.

Barn:
Britta Svensdotter, född 1793-09-12, död 1867-06-13
Börta Svensdotter, född 1797-01-28, död 1799-02-10
Anna Svensdotter, född 1798-12-18, död 1799-05
Olof Svensson, född 1800-06-25, död 1815-03-18
Anna Svensdotter, född 1803-09-12, död 1804-11-31
Nils Svensson, född 1806, död 1809-09-07
Anna Svensdotter, född 1810-04-05, död 1811-04-19
Börtha Svensdotter, född 1816-12-05, död 1816-12-05

Cherstin Andersdotter,
Generation 4, Holmedalsgrenen. Hålanda F2 1772-10-08 Cherstin Anders Bryngelsson Cherstin Andersdotter Skaggatan.1767-05-27 1767-05-28 K Ingebor Skantås Skantås Hans Gunnarsson Margareta Bryngelsdotter
Faddrar: Anders Gunnarsson i Bjurhålan, Anders Bryngelsson i
Holmedalen, Ingeborg Gunnarsdotter i Wärhufvudet och Elin
Andersdotter. Hålanda V1 1807-11-15 Dräng Benct Pehrsson Sålanda Piga Chirstin Andersdr Skagata. Hålanda.

Jonas Andersson, 
Generation 4, Holmedalsgrenen. Hålanda F3 1778-09-11 Jonas Anders Bryngelsson Cherstin Jonasd: Skagata. Död omkr 1810 Skagatan, Hålanda (P).
Hustru:
Anna Pehrsdotter
Barn:
Anna Jonasdotter, f. 1808-08-21 Skagata, Hålanda (P),
Hålanda F3 1808-08-21 Anna Bonde Jonas Andersson Anna Pehrsdr Skagata
Anna Jonasdotter, f. 1809-08-29 Skagata, Hålanda (P),
Hålanda F3 1809-08-29 Anna Bonde Jonas Andersson Marith Hansdr Skantås 
Ingrid Jonasdotter, f. 1810-05-14 Skagata, Hålanda (P),
Hålanda F3 1810-05-14 Ingrid Aflidne Jonas Andersson Enka Anna Pehrsdr Skagata.

Bryngel Andersson,
Generation 4, Holmedalsgrenen. född 1770-08-04 i Skaggata, Hålanda. 1770-08-04 1770-08-05 M Bryngel Skaggata Skaggatan Anders
Bryngelsson Cherstin Jonasdotter

Ingeborg Hansdotter,
Generation 4, Holmedalsgrenen. född 1767-05-27 i Skantås, Hålanda, död 1787-01-01 i Wärhufvudet, Hålanda. Bosatt i Wärhufvudet, Hålanda. Död i barnsnöd.

Gift 1784-01-27 i Hålanda med
Anders Larsson, född 1753-05-14 i Helsingetorpet, Långared?. Torpare eller Jordbrukare i Wärhufvudet, Hålanda. Nybygget Askebrännerna.

Skantås Hålanda Ingeborg Hansdotter 1767-05-27

Anders Hansson,
Generation 4, Holmedalsgrenen. född 1764-02-04 i Skantås, Hålanda. 1764-02-04 1764-02-05 M Anders Skantås Skantås Hans Gunnarsson Margareta Bryngelsdotter.
Hustru:
Maria Caisa Lundqvist från Morlanda Pastorat, Lunneviken,
Hålanda V1 1796-12-28 Dräng Anders Hansson Skantås Piga Maria Caisa Lundqvist Morlanda Past Lunneviken Hålanda.
Barn:
Ingeborg Andersdotter, f. 1797-03-16 Skantås, Hålanda (P),
F3 1797-03-16 Ingeborg Anders Hansson Maria Caisa Lundqwist Skantås
Hans Andersson, f. 1798-12-01, Skantås, Hålanda (P),
Hålanda F3 1798-12-01 Hans Anders Hansson Maria Katrina Petersdr Skantås,
Gunnar Andersson, f. 1801-10-09, Skantås, Hålanda (P),
Hålanda F3 1801-10-09 Gunnar Anders Hansson Karin Pehrsdoter Skantås 
Anders  Andersson, f. 1804-10-05, Skantås, Hålanda (P),
Hålanda F3 1804-10-05 Anders Anders Hansson Karin Persdr Skantås 
Pehr Andersson, f. 1807-11-24, Skantås, Hålanda (P),
Hålanda F3 1807-11-24 Pehr Bonde Anders Hansson Karin Pehrsdr Skantås.

Ola Hansson,
Generation 4, Holmedalsgrenen. Slerebogrenen. född 1766-01-11 i Skantås, Hålanda. 1766-01-11 1766-01-12 M Ola Skantås Skantås Hans Gunnarsson Margareta Bryngelsdotter.
Hustru:
Börta Pehrsdotter ifrån Råda,
Hålanda V1 1801-01-01 Dräng Olle Hansson Skantås Piga Börta Pehrsdr Råda,
Barn:
Hans Olofsson, f. 1801-10-10 Råda, Hålanda (P),
Hålanda F3 1801-10-10 Hans Olle Hansson Börta Pehrsdr Råda
Burta Olofsdotter, f. 1804-04-12 Råda, Hålanda (P),
Hålanda F3 1804-04-12 Burta Olof Hansson Burta Larsdr Råda.

Gunnar Hansson,
Generation 4, Holmedalsgrenen. Slerebogrenen. född 1770-01-22 i Skantås, Hålanda. 1770-01-22 1770-01-23 M Gunnar Skantås Skantås Hans Gunnarsson Margaretha Bryngelsdotter

Marit Hansdotter,
Generation 4, Holmedalsgrenen. Slerebogrenen. född 1772-02-12 i Skantås, Hålanda. 1772-02-12 K Marit Skantås Skantås Hans Gunnarsson Margareta Bryngelsdotter

Anders Jonasson i Föstorp
Generation 5, Holmedalsgrenen. Se också Slerebogrenen. Hålanda F3 1811-10-22 Sara Bonde Anders Jonasson Brita Olsdr Verled.
Hålanda F3 1818-09-26 Anna Åbo Sven Olofsson Sara Larsdotter Lersik

Britta Svensdotter,
Anmoder. Generation 5, Holmedalsgrenen. född 1793-09-12 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad, död 1867-06-13 i Holmedalen, Hålanda. Bondhustru i Holmedalen, Hålanda. Ärvde sina föräldrar.
Hålanda D 1867-06-13   Hustru Brita Svensdotter   Holmedalen, 77 år, 7 månader, 26 dagar.

Gift med
Pehr Andersson, född 1791-10-01 i Wärhufvudet, Hålanda, död 1869-05-26 i Holmedalen 1/8, Hålanda. Jordbrukare i Holmedalen, Hålanda. Måg på gården.

Barn:
Olof Persson, född 1823-03-27, död 1898-12-21
Annicka (”Agneta”) Pehrsdotter, född 1825-10-23
Börtha Persdotter, född 1832-05-01, död 1903-03-25
Sven Persson, född 1834-03-27

Annicka (”Agneta”) Pehrsdotter,
Anmoder. Generation 6, Holmedalsgrenen. född 1825-10-23 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad. Ale härad, Älvsborgs län.
Hålanda F1 1825-10-23 Annika Per Andersson Britta Svensdtr Holmedalen

Gift med
Olaus Larsson, född 1826-10-04 i Ljutamossen Nyhemman, Långared, Kullings härad. Bosatt i Ljutamåssen, Långared. Holmängsskog. Kullings härad, Älvsborgs län.

Barn:
Lovisa Matilda Olausdotter, född 1854-12-21
Augusta Olausdotter Johansson, född 1857-07-10, död 1936-02-24
Sofia Olausdotter, född 1859-09-16
Anna Charlotta Olausdotter, född 1864-02-12
Maria Olausdotter, född 1867-10-03, död 1949-06-25
Josefina Olausson, född 1871-09-03, död 1947-05-25 (min farmors mor)

Holmedalen finns fortfarande kvar i släkten på denna sidan.

Olof Persson,
Generation 6, Holmedalsgrenen. född 1823-03-27 i Holmedalen 1/8, Hålanda, död 1898-12-21 i Holmedalen, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda. 1898-12-21 M F.d. Hemmansäg. Olof Persson Holmedalen Holmedalen

Gift 1857-01-20 i Hålanda med
Annicka Anna Svensdotter, född 1828-08-07 i Skaggata, Hålanda, död 1889-09-30 i Holmedalen, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda.

Barn:
Martina Olofsdotter, född 1857-11-17
Anders Olofsson, född 1860-01-22
Anna Brita Olofsdotter, född 1864-10-25
Brita Olofsdotter, född 1869-03-12, död 1871-09-13

Sven Persson,
Generation 6, Holmedalsgrenen. född 1834-03-27 i Holmedalen, Hålanda.
Hålanda F1 1834-12-18 Swen   Bonde Pehr Andersson   Britta Svensdoter   Holmedalen

Lovisa Matilda Olausdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1854-12-21 i Ljutamåssen, Långared. Bosatt i Ljutamåssen, Långared.
osäkert om hon gifte sig. hon fick en dotter, det står fader okänd men det ska enligt sägen vara Johan Alfred Johansson kallad Hulten som var fadern. Eventuellt gifte sig Lovisa med någon som hette Larsson.

Barn:
Alfrida, ”Frida” Olausdotter, född 1854-12-21

Augusta Olausdotter Johansson,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1857-07-10 i Ljutamåssen, Långared, död 1936-02-24 i Hultet i Risveden, Långared. Bosatt i Hultet, Anten, Långared.

Till Östad 1876-10-24 N:o 25. Hemsjö 1878 N:0 3.
Det finns en bild på Hultet i boken Rundtur i Liveredsbygdenav Inga Emanuelsson.

Gift 1879-07-18 med
Johan Alfred Johansson, född 1857-04-04 i Hemsjö, död 1929-08-14 i Hultet, Anten, Långared. Lantbrukare i Hultet, Långared.

Barn:
Gerda Elisabeth Sundvall f. Johansson
Dorotea Johansson
Ester Johansson
Eskil Johansson
Arvid Johansson
Lisa Johansson
Knut Johansson
Eva Johansson
Augusta Sundvall
Karl Valdermar Johansson, född 1879-09-05
John Johansson, född 1889-03-16, död 1974-07-26
Gottfrid Johansson, född 1889-03-16, död 1971-03-02
Annie Johansson, född 1898-02-11, död 1957-07-29

Sofia Olausdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1859-09-16 i Ljutamåssen, Långared.  Sofia flyttade till Göteborg 1879-10-24 och gifte sig där. Hennes man hette Valfrid och de fick två pojkar. Hon bodde bland annat i Dalarna.

Anna Charlotta Olausdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1864-02-12 i Ljutamåssen, Långared.

Gift med
Alfred Larsson.  Utvandrade. Bosatt i Michigan, Amerika.

Gift med
Alfred Larsson. Bosatt i Amerika. Utvandrade.

Barn:
Ester
Arvid

Namn: Anna Larson Ålder 1910: 46 Uppskattat födelseår: cirka 1864 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Wife (Maka) Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Make/Makas namn: Alfred Bodde år 1910: Negaunee Ward 1, Marquette, Michigan Civilstånd: Married (Gift) Härstamning: White (Vit) Kön: Female (Kvinna) Immigrerade år: 1890 Grannar: Visa andra på sidan Hushållsmedlemmar: Namn Ålder Alfred Larson 45 Anna Larson 46 Esther Larson 18 Arvid Larson 15 Fred Agnoli 17.

Maria Olausdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1867-10-03 i Ljutamåssen, Långared, död 1949-06-25 i Fiskebäck. Bosatt i Ingeborgsro, Lilla Högen, Västra Frölunda kyrkogård .

Gift med
Johan Petter Gustavsson, född 1869-06-05, död 1945-08-18 i Fiskebäck, Fiskebäcks Missionsförsamling. Bosatt i Ingeborgsro, Lilla Högen. Västra Frölunda kyrkogård.

Barn:
Herbert Gustavsson, född 1900
Bror Gustavsson, född 1909
David Gustavsson, född 1909

Josefina Olausson,
Min farmors mor. Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1871-09-03 i Ljutamossen (torp), Långared,, Långared, Kullings härad, död 1947-05-25 i Mårtensgården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Hemmafru, bondhustru i Ytterstad. Piga i Wråssered Uppegården. Från Långared 1896-03-19.

Gift 1896-03-19 med
Johan Eliasson, född 1871-06-26 i Wråssered, Bergum, död 1955-06-15 i Mårtensgården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Hemmansägare i Mårtensson, Ytterstad, St.Lundby. Dödsannons finns.

Barn:
Annie Josefina Johansson, född 1898-07-13, död 1980-06-12, min farmor
Ester Eugenie Johansson, född 1900-02-16, död 1932-02-27
Märta Signe Linnea Eliasson, född 1903-12-18, död 1980-05-27
Rut Emelia Eliasson, född 1905-00-00

Anna Brita Olofsdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1864-10-25 i Holmedalen, Hålanda.
Hålanda V2 1894-06-29 Hemmason August Johansson Hemmadotter Anna Britta Olofsdotter Grankärr Österg Holmedalen.

Brita Olofsdotter,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1869-03-12 i Holmedlaen, Hålanda, död 1871-09-13 i Holmedalen, Hålanda. 1871-09-13 K Brita Holmendalen Holmendalen 2-6-1
Far: Heg Olof Persson Mor: Annika Svensdotter

Anders Olofsson,
Generation 7, Holmedalsgrenen. född 1860-01-22 i Holmedalen, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda.

Faddrar: Christopher Petersson i Boljan, Drängen Nils Andersson i
Skagatan, Lars Eriksson vid Holmedalen, Maria Svensdotter i Råda.

Gift 1890-12-30 i Hålanda med
Adolfina Johansdotter, född 1869-05-27 i Relsbo, Hålanda. Bosatt i Holmedalen, Hålanda.

Barn:
Frity Andersson, född 1891
Rickard Andersson, född 1894
Victor Andersson, född 1896;
1898-12-06 M Viktor Holmedalen Holmedalen 1 å 11 m
Far: Hemmansäg. Anders Olsson Mor: Adolfina Johansdr
Anni Victoria Andersson, född 1899
Viktor Andersson, född 1900?

 

Holmedalen, som ligger vid det vida Holmevattnet, har en gång
varit bland de större skogsgårdarna i Risvedens inre. Ensligt
belägen men med hygglig jordmån födde dess ända in på början av
detta seklet en stor barnakull. Ett av barnen var Viktor.

 

Viktor Andersson,
Generation 8, Holmedalsgrenen. född född 1900?, Holmedalen, Hålanda (P). Viktor från Holmedalen gifte sig med Hanna. I mer än ett halvsekel
brukade de jorden, Viktor först som dräng. Några större
förändringar skedde aldrig under de båda makarnas tid. De nya
vindarna nådde knappast Eket. Man redde sig gott med det som var.
Gården Eket ligger som en odlingsenklar i det inre Risveden, med
storskogen runtom.
Eket, röjd och uppodlad under 1600-talet, möjligen delvis
tidigare.
Från början var det frälsetorp så kyrkotorp, sedan kronotorp och
slutligen blev gården ett skattehemman, av tämligen god storlek då
skogen räknas in.

Makarna skötte Eket genom decennier på ungefär samma sätt som
under den första tiden på gården. Korna, fyra till sex på senare
tid, fick ofta gå på skogen när betet tröt på inägorna. Två av
korna hade skällor. Skällor var förr en nödvändighet, då man
skulle leta efter kreaturen i hule skogen långt från bebyggelsen.
Förr såddes en del havre och korn på åkerlapparna.
Unde de senaste tio, femton åren övergick Viktor nästan helt till
boskapsskötsel med uppfödning av gödkalvar. Det har aldrig varit
tal om att frakta ut en del av mjölken till närmaste väg. Och det
blev inte några stora mängder mjölk vid magert bete i skog och
krattmarker. Allt gick åt på gården eller hämtades av några äldre
torpare i närheten.
Några av tegarna användes för potäter. På de yttre inägorna slogs
det långa ängshöet för hand. Samma sak gällde på ängsmarkerna vid
Värhuvud.
Vissa år höll den grunda brunnen på att sina, som skulle räcka
till såväl folk som fä. Viktor måste då gå med ”kröken” fram till
Örevatten, där det sedan gammalt fanns ett vattningsställe vid en
låg berghäll, som sköt fram i strandkanten. Merarbetet var
betydande, då Viktor bara tog en eller två kor åt gången och gick
genom skogen varje morgon och kväll.

Detta har jag läst någonstans men tyvärr tappat bort information om var, en bok, en genealogisk tidskrift eller nätet?

Holmedalen finns fortfarande kvar i släkten på denna sidan. Han
som äger stället heter Bror Andersson. Vi åkte dit en gång för
att se hur det såg ut. Det var det vackraste ställe som jag
någonsin sett -ett riktigt drömställe!. Ett rött hus från
1700-talet, ladugården fanns kvar bitvis. I en skogsglänta med
utsikt över Holmevattnet. Stället såg välskött ut men ingen bor
där permanent.

Frida Olausdotter,
Generation 8, Holmedalsgrenen. född 18xx i Ljutamåssen, Långared.
Alfrida gifte sig med Oskar Johansson de bodde sedan på Jutamossen tills dottern Ann-Lisa tog över, nu är det hennes son Veimar som bor där.


2 responses to “Holmedalsgrenen

 • dufva64

  Hålanda är en församling (socken) i Ale kommun och i Ale härad i Västergötland, Västra Götalands län. Den ingår tillsammans med fyra andra församlingar i Skepplanda pastorat, Göta Älvdalens kontrakt i Göteborgs stift. Före 1 april 2007 tillhörde Skepplanda pastorat Ale och Vättle kontrakt. 1952-1973 ingick Hålanda församling tillsammans med Skepplanda församling i Skepplanda kommun. Hålanda församling ingår idag som nämnts i Skepplanda pastorat. Det har socknen alltid gjort med undantag för de nära hundra åren mellan 1864 och 1962 då Hålanda tillsammans med Ale-Skövde i nuvarande Lilla Edets kommun ingick i Ale-Skövde pastorat. Socknen omnämns första gången 1426 (Haalanda). Namnet betyder sannolikt landen runt den djupa sjön, Hålsjön (djup 51 meter). Landa är plural av land. Äldre namn på sjön kan ha varit Hul- eller Holsjön. Ale-Skövde var före 1864 annexförsamling i Skepplanda, Hålanda, Ale-Skövde, S:t Peders och Tunge pastorat.År 1864 utbröts Ale-Skövde och Hålanda ur pastoratet. Ale-Skövde är fr.o.m. detta år moderförsamling i Ale-Skövde och Hålanda pastorat.
  Socknen omnämns första gången 1426 (Haalanda). Namnet betyder sannolikt landen runt den djupa sjön, Hålsjön. Landa är plural av land. Äldre namn på sjön kan ha varit Hul- eller Holsjön.

 • dufva64

  Anders Olsson
  | Ingebor Andersdotter, född 1691-..-.. i Hålmewatn, Hålanda
  | Maret Andersdotter, född 1694-11-10 i Holmewatn, Hålanda
  | Börta Andersdotter, född 1698-10-23 i Holmedalen, Hålanda
  | | Hans Andersson, född 1726-04-09 i Holmewan, Hålanda
  | Marit Andersdotter, född 1702-10-28 i Holmewatn, Hålanda
  | | Olof Bryngelsson, född 1731-12-12 i Holmewatn, Hålanda, Ale härad, död 1798-01-06 i Holmedalen, Hålanda
  | | | Marith Olofsdotter, född 1770-09-10 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad
  | | | | Britta Svensdotter, född 1793-09-12 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad, död 1867-06-13 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | Olof Persson, född 1823-03-27 i Holmedalen 1/8, Hålanda, död 1898 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | Martina Olofsdotter, född 1857-11-17 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | Anders Olofsson, född 1860-01-22 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | Anna Brita Olofsdotter, född 1864-10-25 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | Brita Olofsdotter, född 1869-03-12 i Holmedlaen, Hålanda, död 1871-09-13 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | Annicka (”Agneta”) Pehrsdotter, född 1825-10-23 i Holmedalen, Hålanda, Ale härad
  | | | | | | Lovisa Matilda Olausdotter, född 1854-12-21 i Ljutamåssen, Långared
  | | | | | | Augusta Olausdotter Johansson, född 1857-07-10 i Ljutamåssen, Långared, död 1936i Hultet i Risveden, Långared
  | | | | | | Sofia Olausdotter, född 1859-09-16 i Ljutamåssen, Långared
  | | | | | | Anna Charlotta Olausdotter, född 1864-02-12 i Ljutamåssen, Holmängs skog, Långared
  | | | | | | Maria Olausdotter, född 1867-10-03 i Ljutamåssen, Långared, död 1949i Fiskebäck
  | | | | | | Josefina Olausson, född 1871-09-03 i Ljutamossen (torp), Långared,, Långared, Kullings härad, död 1947 i Mårtensgården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad
  | | | | | Anna Persdotter, född 1828-08-17 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | flickebarn, född 1860-02-.. i Skagata Skagata , Hålanda, död 1860-02-.. i Skagata Skagata , Hålanda
  | | | | | | Sofia Nilsdotter, född 1861-07-09 i Skaggata 1/8, Hålanda
  | | | | | | Martin Nilsson, född 1863-05-12 i Skaggata 1/8, Hålanda
  | | | | | | Anders nilsson, född 1865-10-10 i Skaggata 1/8, Hålanda, död 1866-08-20 i Skaggata 1/8, Hålanda
  | | | | | | Johan Nilsson, född 1869-01-31 i Skaggata 1/8, Hålanda, död 1873-03-31 i Skaggata 1/8, Hålanda
  | | | | | | Josefina Nilsdotter, född 1872-06-06 i Skaggata 1/8, Hålanda, död 1873-03-10 i Skaggata 1/8, Hålanda
  | | | | | Börtha Persdotter, född 1832-05-01 i Holmedalen, Hålanda, död 1903-03-25 i Stockedalen, Hålanda
  | | | | | | Anna Charlotta Larsdotter, född 1859-06-04 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | | | Johan Edvard Larsson, född 1864-06-24 i Hålanda
  | | | | | | Josefina Mathilda Larsdotter, född 1866-11-11 i Hålanda, död 1868-08-12 i Hålanda
  | | | | | | Alfred Larsson, född 1871-03-15 i Hålanda
  | | | | | | August Larsson, född 1871-03-15 i Hålanda
  | | | | | | Josefina Mathilda Andersdotter, född 1874-05-13 i Stockedalen, Hålanda, död 1874-11-17 i Stockedalen, Hålanda
  | | | | | Sven Persson, född 1834-03-27 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Börta Svensdotter, född 1797-01-28 i Holmedalen, Hålanda, död 1799-02-10 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Anna Svensdotter, född 1798-12-18 i Holmedalen, Hålanda, död 1799-05 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Olof Svensson, född 1800-06-25 i Holmedalen, Hålanda, död 1815-03-18 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Anna Svensdotter, född 1803-09-12 i Holmedalen, Hålanda, död 1804-11-31 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Nils Svensson, född 1806 i Holmedalen, Hålanda, död 1809-09-07 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Anna Svensdotter, född 1810-04-05 i Holmedalen, Hålanda, död 1811-04-19 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Börtha Svensdotter, född 1816-12-05 i Holmedalen, Hålanda, död 1816-12-05 i Holmedalen, Hålanda
  | | | Nils Olufsson, född 1773-02-18 i Holmedalen, Hålanda, död 1779-10-28 i Holmedalen, Hålanda
  | | | Brita Olufsdotter, född 1775-11-04 i Holmedalen, Hålanda
  | | | | Matthy Andersson, född 1807-11-22, död 1807-11-22
  | | | Börta Olofsdotter, född 1779-07-15 i Holmedalen, Hålanda, död 1780-08-15 i Holmedalen, Hålanda
  | | Hans Bryngelsson, född 1733-02-05 i Holmvattnet, Hålanda
  | | Britta Brngelsdotter, född 1735-07-01 i Holmvattnet, Hålanda
  | | Margaretha Bryngelsdotter, född 1736-11-07 i Holmvattnet, Hålanda
  | | | Anders Hansson, född 1764-02-04 i Skantås, Hålanda
  | | | Ola Hansson, född 1766-01-11 i Skantås, Hålanda
  | | | Ingeborg hansdotter, född 1767-05-27 i Skantås, Hålanda
  | | | Gunnar Hansson, född 1770-01-22 i Skantås, Hålanda
  | | | Marit Hansdotter, född 1772-02-12 i Skantås, Hålanda
  | | Anna Bryngelsdotter, född 1739-09-28 i Holmevattnet, Hålanda, död 1767-06-19 i Holmedalen, Hålanda
  | | Anders Bryngelsson, född 1746-08-17 i Holmedalen, Hålanda
  | | Anders Bryngelsson, född 1749-10-23 i Holmevattnet, Hålanda
  | | | Bryngel Andersson, född 1770-08-04 i Skaggata, Hålanda
  | Ola Andersson, född 1707-04-15 i Holmewatn, Hålanda

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s