Jönsagården Stannum

Joen Jönsson,
Generation 1, Jönsagrenen.
Anfader.  född 1642 i Stannum, Stora Lundby, död 1718-08-31 i Stannum, Stora Lundby.Jönsson, Joen ?. Född omkring 1642. Död i Stannum, Stora Lundby (P). Begravd 1718-08-31. Möjligen far till (en av) Jöns Joensson i Stannum.

Gift med
Börta Jonsdotter, född 1637, död 1713-01-06 i Stannum, Stora Lundby. Jönsdotter, Börta ?. Född omkring 1637. Död i Stannum, Stora
Lundby (P). Begravd 1713-01-06. Börta (Bryta?)
Jönsdotter/Johansdotter. Enligt dödboken var hon Joens hustru,
möjligen moder till (en av) Jöns Joensson i Stannum.

Barn:
Jöns Jönsson, född 1675, död 1764-03-28

Jöns Jönsson,
Generation 2, Jönsagrenen.
Anfader. Jönsagrenen. född 1675, död 1764-03-28 i Stannum, Stora Lundby. Bosatt i Stannum, Stora Lundby. Jonsson, Jöns ?. Född omkring 1675. Död 1764-03-28 i Stannum.
Begravd 1764-04-01. Om detta var Jons far är osäkert. Möjligen
bodde det två Jöns Jonsson i Stannum (Stanhem) vid denna tid. Den
ene gift 1710-06-10 med Brita Andersdotter, Skeplaskog. Den andre
gift 1721-06-04 med Chirstin Börjesdotter, Grobo. Möjligen kan det
röra sig om en enda Jöns Jonsson som var gift två gånger. Det
finns en hustru Börta, död i Stannum 1720-08-12.

Gift med
Kirstin Börjesdotter, född 1695-12-01 i Grobo, Stora Lundby. Stora Lundby D1 1754-05-25 Hustru Kerstin Jönsagården i Stannum Vattusot 59 år, Jöns hustru. Börjesdotter, Kirstin ?. Född 1695 i Grobo. Döpt 1695-12-01.
Osäkert om Kirstin är modern. Det kan även vara Brita
Andersdotter. Stora Lundby F1 1695-12-01 Kirstin Börje Grobo
Dopdatum: 1695-12-01 Faddrar Niels Joensson på Torpet, Anders Larsson i Stanhem, Anders Svensson i Ytterstad, hustru Catharina Walleria i Lundby, jungfru Maria Kebbonia ibm, jungfru Christian Kellander ibm

Barn:
Jon Jönsson, född 1723-02-24, död 1820-01-..
Lars Jonsson, född 1729

Generation 3, Jönsagrenen

Jon Jönsson,
Generation 3, Jönsagrenen.
Anfader. Jönsagrenen. född 1723-02-24 i Stannum, Stora Lundby, död 1820-01-.. i Stora Lundby. Bosatt i Jönsagården i Stannum, Stora Lundby, Vättle härad. 1723-02-24 M Jon Stanhem Jöns Jonsson Vittn Anders
ibm, Nils Lundgren, Jon i Skeplaskog, hustru Gunnur på Gården,
pig. Chirstin i Grobo och Carin i Skeplaskog. Jönsson, Jon. Född 1723-02-.. i Stannum, Stora Lundby (P). Döpt
1723-02-24. Vid giftet kom han från Stannum Jönsagården.
”Sonen” Jonas står som son till Jon Jönsson och Börta
Andersdotter i Stannum. Moderns namn är alltså fel. Det kan inte
vara fråga om en annan Jon Jönsson, som var gift med Börta
Andersdotter, eftersom det framgår av en bouppteckning för sonen
Lars Jonsson (den äldre) att det fanns en son som hette Jonas.
Att han hade två samtidigt levande söner med samma namn (Lars
Jonsson) framgår i de begge sönernas bevarade bouppteckningar
(Vättle härad FII:7, sid 431 för den äldre och sid 419 för den
yngre). (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1)
Gift 1754-06-05 med Andersdotter, Karin. (Född 1726-12-14 (Stora
Lundby AI:1, sid 39). Död 1820-01-.. (Stora Lundby AI:2, sid 64).
Vid giftet kom hon från Skattegården i Ytterstad.
 

Jon Jönsson, Bosatt i Jönsagården i Stannum, Stora Lundby. Gift med Karin Andersdotter. Anfader. Jönsagrenen
Jon Jönsson, Bosatt i Stannum, Stora Lundby
Jon Jönsson 1723-02-24 Stannum , död 1820-01-.. Stora Lundby. Gift 1754-06-05 i Stora Lundby med Karin Andersdotter. Anfader. Jönsagrenen

Gift 1754-06-05 i Stora Lundby med
Karin Andersdotter, född 1726-12-14 i Ytterstad Skattegården, Stora Lundby. Bosatt i Jönsagården, Stora Lundby, Vättle härad. 1754-06-05 Drängen Jon Jönsson Stannum Jönsagården Pigan
Karin Andersdotter Skattegården i Yttersta

Barn:
Jonas Jönsson, född 1755-05-11
Hans Jönsson, född 1757-02-17, död 1828
Jöns Jonsson, född 1759-02-14, död 1834-08-26
Lars Jönsson, född 1761-03-04, död 1764-07-03
Anders Jönsson, född 1763-08-12, död 1823-05-22
Lars Jonsson, född 1766-02-26, död 1816-04-29
Lars Jonsson, född 1768-08-29, död 1816-05-03
Börje Jonsson, född 1771, död 1791-07-29

Lars Jonsson,
Generation 3, Jönsagrenen.
född 1729 i Stannum, Stora Lundby. Jönsson, Lars. Född 1729 i Stannum, Stora Lundby (P). Döpt 1729-02-04. Vittn Sven och Anders ibm, Lars i Grobo, hustru Sigrid i Stannom, Marit och Anna ibidem.

Generation 4, Jönsagrenen.

Jonas Jönsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1755-05-11. Bosatt i Stannum Nohlgård, Kappered, Stora Lundby, Bergum. Flytt: 1821. Jonsson, Jonas. Döpt 1755-05-11. Hans mor namnges felaktigt i födelseboken som Börta Andersdotter.
Bosatt 1816 i Stannum Nohlgård, Stora Lundby (P) (boupp för
brodern Lars Jonsson (den äldre)). Jonsson, Jonas. Bonde i Stannum Nolgård, Stora Lundby (P). Bosatt 1816 i Stannum Nohlgård, Stora Lundby (P).  Flyttade mellan 1821 och 1822 från Stannum Nolgård, Stora Lundby (P) till Kappered Nedergård, Bergum (O) (Stora Lundby AI:3, sid 87; Bergum AI:2, sid 76).

Barn:
Jon, född 1788-03-02
Anders Jonsson, född 1790-09-20
Hans Jonasson, född 1793-06-28
Maria Jonasdotter, född 1796-10-25
Catharina Jonsdotter, född 1800-05-10

 Hans Jönsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1757-02-17 i Stannum, Stora Lundby, död 1828 i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.Bosatt i Tollestorp Hallen.

Hans Jonsson Stannum?. Gift 1786-02-12 i Stora Lundby med Maria Hansdotter. Bosatt i Tollestorp, Stora Lundby. Jönsagrenen

Gift 1786-02-12 i Stora Lundby med
Maria Hansdotter.

Barn:
Jon Hansson, född 1786-12-04
Hans Hansson, född 1790-08-15

Jonsson, Hans ? (se biografi). Döpt 1757-02-17. Död 1828 (Stora Lundby AI:5, sid 49).
Bosatt 1816 i Tollestorp Hallen, Stora Lundby (P) (boupp för brodern Lars Jonsson (den äldre)).
Osäkert släktskap: Stora Lundby AI:1, sid 19 ställer till det. Hos Andreas Jonsson och Maria Jonsdotters gård i Tollestorp Hallen, Stora Lundby (P) finns änkemannen Hans Jonsson. Att det är ”rätt änkeman” framgår av Stora Lundby AI:5, sid 49, där hans står som Andreas Jonssons ”svf” [=svärfar, egentligen var han ”svärstyvfar”]. Knepigt nog står han som född 1749-02-21, vilket stämmer överens med en annan person i födelselängden. 1749-02-21 föddes nämligen en annan Hans, son till Jöns Olufsson och Ingeborg Hansdotter. Därför kan jag ej med fullständig säkerhet säga att det är rätt Hans Jonsson som jag har funnit, men troligen stämmer det. Enligt vigselboken kom han vid giftet med Maria Hansdotter från Stannum.
Bouppteckningen över brodern Lars Jonsson (den äldre) informerar att han bodde i Tollestorp Hallen. Som vittnen till bägge hans barn finns brodern Jöns Jonsson i Stannum och till ett av barnen Jonas Jonsson.
Visserligen finns det faddrar i Stannum även för Maria Hansdotters dotter Maria, bl.a. Jonas Jonsson (bror till Hans?). Om jag har hittat fel Hans, så måste det således ha bott två Hans Jonsson i Tollestorp Hallen, Stora Lundby (P) omkring 1816 (då bouppteckningen gjordes för brodern Lars Jonsson i Torgestorp), vilket verkar konstigt.

Starkare argument får vi om vi blandar in skattskrivningslängden från år 1816. Vi vet utifrån brodern Lars bouppteckning att Hans Jonsson bodde i Tollestorp Hallen 1816. I skattskrivningslängden för 1816 (Häradsskrivaren i Väne Fögderi FIIa:21) nämns endast ett hushåll i Tollestorp Hallen, nämligen Anders Jonssons. Hans hushåll bestod av fyra skattepliktiga personer, nämligen han och hans hustru, drängen Petter och pigan Johanna. Vidare bestod hushållet av fem underåriga skattebefriade personer, en pojke och fyra flickor, och en manlig skattebefriad person. Den sistnämnda står i marginalen som ”Fadren 66”. Hushållet är alltså utan tvekan Andreas Jonssons, som återfinns i Stora Lundby AI:1, sid 19.
”Fadren” måste vara Hans Jonsson, om vi skall hålla fast vid att han bodde där 1816 (utifrån broderns bouppteckning). Visserligen står det i marginalen för andra gårdar utskrivet om vederbörande t.ex. var ”svärfar”, men detta kan ha blivit fel i Hans Jonssons fall. ”66” bör stå för åldern. Således menade man att han var född omkr. 1749 (se t.ex. Stannum Nohlgård där en person som var född 1791-09-19 ansågs vara 24 år gammal).

Jonsson, Hans ? (se biografi). Döpt 1757-02-17. Död 1828 (Stora
Lundby AI:5, sid 49). Se tabell 5, s 1.
Hans Jönsson, född 1749-02-21 i Hunsered, Stora Lundby, död 1823-02-05 i Tollestorp Hallen, Stora Lundby. Jordbrukare i Ytterstad Mårtensgården -Tån, Stora Lundby.

Jöns Jonsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1759-02-14 i Stannum, Stora Lundby, död 1834-08-26 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Bonde i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. 1834 Koleraepedemi i Stora Lundby
26/8 Enkl. Jöns Jonsson i Stannum Jönsagården, 75 år, 6 mån, 12
dar.
Jöns Jonsson, född 1759 Stannum.

Gift 1788-06-15 i Stora Lundby med
Aña Helena Larsdotter, född 1758-10-01, död 1828-12-26 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. 1788-06-15 Dräng Jöns Jonsson Stannum Jonsgård Pigan Anna Larsdotter Tollestorp

Barn:
dotter, född 1790-02-26, död 1790-03-01
Joen Jönsson, född 1791-06-29, död 1802-03-23
Lars Jönsson, född 1794-02-03, död 1844-05-02
Anna Maja Jönsdotter, född 1795-04-.., död 1795-05-12
Börje Jönsson, född 1797-08-06, död 1876-11-22
Catharina Jönsdotter, född 1800-..-05, död 1861-05-03

Jonsson, Jöns. Bonde i Stannum Jönsagården, Stora Lundby (P). Döpt
1759-02-14. Död i cholera(?) 1834-08-26 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 422). OBS! Begravningsnotis före
dödsnotis, avskrivningsfel?
Gift 1788-06-15 i Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 455) med
Larsdotter, Anna. (Född 1758-10-01 (Stora Lundby AI:1, sid 39).
Död 1828-12-26 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby
C:3, sid 408). Begravd 1829-01-01 (Stora Lundby C:3, sid 408).
Födelseböcker som genomgåtts för att hitta Annas födelse: Lerum
(avskrift) -1755-61; Kilanda 1756-58 (1 möjlig, se nedan); Nödinge
1755 – 28/7 1758, 27/11 1758 – 1760 (ingen träff) (Nödinge
födelsebok var ”delad” 1758 på två olika listor, det fanns inga
personer mellan den 30/7 och 27/11 1758, antingen föddes inga då,
eller så saknas uppgifterna). Möjlig kandidat: Anna, f. 1758-12-22
i Burhult, Kilanda. Far: Lars Svensson. Mor: Marit Jonsdotter.
(Kilanda C:1, sid 109).) ”Jöns Jonsson i Stannum Jonsg. med pig
Anna Larsd. i Tollestorp” (Stora Lundby C:3, sid 455).

Jöns Jonsson
Bonde. Blev 75 år.
Far: Jon Jönsson (1723 – 1820)
Mor: Karin Andersdotter (1726 – )
Född: 1759-02-14 Stannum
Död: 1834-08-26
——————————————————————————– Familj med Ada Helena Larsdotter (1758 – 1828)
Vigsel: 1788-06-15 Stora Lundby, Gråbo
Barn:
Börje Jönsson (1797 – 1876)

Faddrar: Hans Andersson, Anders Jonsson i Stannum, Hans Jönsson i
Hellingsbo, Anna Andersdotter i Ytterstad, Karin Hansdotter i
Stannum, Anna Andersdotter ibm.

1834 Koleraepedemi i Stora Lundby
26/8 Enkl. Jöns Jonsson i Stannum Jönsagården, 75 år, 6 mån, 12
dar.

Jonsson, Jöns. Döpt 1759-02-14. Död i cholera(?) 1834-08-26 i
Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 422).
OBS! Begravningsnotis före dödsnotis, avskrivningsfel?

1788-06-15 Dräng Jöns Jonsson Stannum Jonsgård Pigan Anna
Larsdotter Tollestorp

Lars Jönsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1761-03-04 i Stannum, Stora Lundby, död 1764-07-03 i Stora Lundby.

Lars. Döpt 1761-03-04. Död 1764-07-03 (Stora Lundby C:3). Begravd
1764-07-08 (Stora Lundby C:3).

Anders Jönsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
Anfader. Jönsagrenen. född 1763-08-12 i Jönsagården Stannum, Stora Lundby, död 1823-05-22 i Kronolänsmansbostället, Ytters, Stora Lundby, Vättle härad. Bonde i Ytterstad Tån – Nolgården, Stora Lundby. Finns med på fler linjer.

Gift 1795-12-27 i Starrkärr med
Anna Pehrsdotter, född 1767-01-25 i Starrkärr, död 1839-11-08 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, Vättle härad. Bosatt i Ytterstad Skattegården Tån, Stora Lundby. Finns med på fler linjer.

Barn:
Annicka Andersdotter, född 1798-01-05
Johanna Andersdotter, född 1800-00-00, död 1834-00-00
Anders Andersson, född 1803-10-18, död 1888-02-07
Jonas Andersson, född 1806-12-02

Enligt AI:2, AI:3 och AI:4 bodde han på Nolgården. Dessutom står det i
Skattelängden från 1816 att han bodde i Nolgården. Gården heter i folkmun ”Tån”. I bouppteckningen för Elias Jönssons föräldrar att Börje Jönsson
i Östra Högen omnämndes. Han bodde på den gård som i folkmun kallas ”Laseras”. Börje var ju förövrigt brorson till Anders Jonsson. Börje kom ifrån ”Jönses”. Det bör ha varit samma gård som Börjes far Jöns Jonssons och Anders Jonssons gemensamma föräldrar bodde på. Jag vet inte hur gammal dagens ”Jönses” är. Gården ägs i alla fall fortfarande av släkten. Jöns son Lars tog över gården. Därefter gick den till sonen Magnus Larsson som i sin tur överlämnade den till sonen Alfred Magnusson. Alfreds son Ragnar bodde på gården. Han dog 1999 och efter honom började gården förfalla. Nu bor dock en dotterdotter till Alfreds dotter Astrid på gården tillsammans med sina två söner. De heter fortfarande Magnusson och hon har restaurerat upp boningshuset. Alla marker till ”Jönses” har dock sålts av.
Elias Andersson är far till Anna Josefina Eliasdotter (f. 1863-05-23, d. 1950-12-16), gift med lantbrukaren och riksdagsmannen Alfred Pettersson (f. 1865-04-20, d. 1944-12-14) i Vråssered. Alfred är dotterson till tidigare nämnda Börje Jönsson i Stannum Östra Högen.

Jonsson, Anders. Bonde i Ytterstad Nolgård, Stora Lundby (P). Född
1763-08-12 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P). Döpt 1763-08-14.
Död 1823-05-22 i Kronolänsmansbostället, Ytterstad Nolgård, Stora
Lundby (P). I Stora Lundby AI:2, sid 74, AI:3, sid 48; AI:4, sid
55 finns han på Ytterstad Norg./Nohlg. och dör 1823-05-22.
För mer information: Se anteckningar.
Tidigare osäkerhet kring vem han var.
Jonsson, Anders ? (se biografi). Född 1763-08-12 i Stannum
Jönsagård, Stora Lundby (P). Döpt 1763-08-14. Död 1823-05-22 i
Kronolänsmansbostället, Ytterstad Nordgård, Stora Lundby (P).
Osäkert släktskap: Jag har för mig att det stod att han bodde i
Ytterstad Nohlgård i bouppteckningen för hans bror Lars Jonsson
(den äldre) från 1816. I Stora Lundby AI:2 återfinns en ”Anders
Jonsson” i Ytterstad Kronogård på sid 74 och troligen är det rätt
person. Han anges som född 1763-08-12 vilket är samma datum som
den ”rätte” Anders föddes i Stannum av föräldrarna Jon Jönssons
och Kari Andersdotter.

Lars Jonsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1766-02-26 i Stora Lundby, död 1816-04-29 i Stora Lundby. Dräng i Torgestorp, Stora Lundby.

Jonsson, Lars. Dräng i Torgestorp, Stora Lundby (P) (boupp Vättle
härad FII:7, sid 431). Född 1766-02-26 (Stora Lundby C:3, sid 17).
Döpt 1766-02-26 (Stora Lundby C:3, sid 17). Död i feber 1816-04-29
i Torgestorp, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 395).
Begravd 1816-05-04 (Stora Lundby C:3, sid 395). Ålder enligt
dödbok: 50 år (Stora Lundby C:3, sid 395).

Att han hade två samtidigt levande söner med samma namn (Lars
Jonsson) framgår i de begge sönernas bevarade bouppteckningar
(Vättle härad FII:7, sid 431 för den äldre och sid 419 för den
yngre).

Lars Jonsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1768-08-29 i Stannum, Stora Lundby, död 1816-05-03, Stora Lundby. Bonde i Torgestorp, Stora Lundby.
Lars Jonsson, född 1781-10-12. Bosatt i Torpet, Stora Lundby.
Lars Jonsson 1766-02-26, död 1816-04-29 Stora Lundby. Dräng i Torgestorp. Jönsagrenen

Gift med
Catarina Jonsdotter, född 1778-03-20 i Stora Lundby.

Barn:
Jonas Larsson, född 1804-11-05, död 1830-12-29
Catharina Larsdotter, född 1811-06-09
Lars Larsson, född 1816-07-31

Jonsson, Lars. Bonde i Torgestorp, Stora Lundby (P) (boupp Vättle
härad FII:7, sid 419). Född 1768-08-29 i Stannum, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 26). Döpt 1768-08-30 (Stora Lundby C:3, sid
26). Död i lungsot 1816-(05,06)-03 i Torgestorp Olsgården, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 395). Begravd 1816-(05,06)-09
(Stora Lundby C:3, sid 395). Ålder enligt dödbok: 48 år (Stora
Lundby C:3, sid 395).

Att han hade två samtidigt levande söner med samma namn (Lars
Jonsson) framgår i de begge sönernas bevarade bouppteckningar
(Vättle härad FII:7, sid 431 för den äldre och sid 419 för den
yngre).

Börje Jonsson,
Generation 4, Jönsagrenen.
född 1771 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1791-07-29 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Jonsson, Börje. Född 1771-09-17 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 37). Döpt 1771-09-18 (Stora Lundby C:3,
sid 37). Död 1791-07-29 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P).

Generation 5, Jönsagrenen.

Jon Jonasson,
Generation 5, Jönsagrenen.
född 1788-03-02 i Stannum, Stora Lundby. Jon. Född 1788-03-02 (Stora Lundby AI:1, sid 36). Flyttade mellan
1821 och 1822 från Stannum Nolgård, Stora Lundby (P) till Kappered
Nedergård, Bergum (O) (Stora Lundby AI:3, sid 87; Bergum AI:2, sid
76).

Anders Jonsson,
Generation 5, Jönsagrenen.
född 1790-09-20 i Stannum, Stora Lundby.

Jonsson, Anders. Född 1790-09-20 (Stora Lundby AI:3, sid 87).
Flyttade mellan 1821 och 1822 från Stannum Nolgård, Stora Lundby
(P) till Kappered Nedergård, Bergum (O) (Stora Lundby AI:3, sid
87; Bergum AI:2, sid 76).

Hans Jonasson,
Generation 5, Jönsagrenen.
. född 1793-06-28 i Stannum, Stora Lundby.

Jonasson, Hans. Född 1793-06-28 (Stora Lundby AI:1, sid 36). Se
tabell 3, s 1.

Gift med
Bergum (O) V1 1823-04-06 Hemanstillträd. ungk. Hans Jonsson Enkan Brita Andersd:r Kappered Dansered mellangården
Britta Andersdotter, född 1788-..-27 i Bergum.

Britta Andersdotter,
född 1788-..-27 i Bergum. Andersdotter, Britta. (Född 1788-..-27 (Bergum AI:2, sid 17).) Bergum (O) V1 1778-01-06 Drengen Anders Olson Piga Eli Andersdoter Grisared Munkebacka

1: Gift med
Bergum (O) V1 1812-01-05 Andr. Nilsson P. Britta Andersd:r Grisared. Bergum (O) F1 1786-03-19 Andreas Nils Andson Maja And. Dansered.
 
Bergum (O) D2 1821-04-19 Bonden Andreas Nilsson Dansered mellangården Bröstvärk Dödsålder: 42 år

2: Gift med
Bergum (O) V1 1823-04-06 Hemanstillträd. ungk. Hans Jonsson Enkan Brita Andersd:r Kappered Dansered mellangården
Hans Jonasson, född 1793-06-28 i Stannum, Stora Lundby.

Barn:
Magnus Andreasson
Bergum (O) F1 1812-03-04 Magnus Andreas Nilson Britta Andd. Dansered
Moderns ålder: 26 Övrigt 1: Faddr: And. Andson i Östra Berghem, And. Jönson i Dansered, h. Carin Jonasd. Annika Andd. i Grisared.
Andreas Andreasson
Bergum (O) F1 1815-07-07 Andreas Andr. Nilsson Brita And.d. Dansered
Fadr: Hans And.son i Berghem, Arfvid Gust.son i Dansered, Karin Jonasd:r i Grisared, Inga Lena i Dansered.
Anders Hansson, född 1823-11-23
Bergum (O) F1 1823-11-23 Anders Hans Jonasson Brita Andersd:r Dansered Mellangården
Moderns ålder: 35 Övrigt 1: Faddr: Anders Anderss. i Vråtsered, Olof Anderss. i Grisared, Jon Jonass. i Kappered, Brita M. Andersd:r i Vråtsered, Anna Arfvidsd:r på Björsjöbacka, Maria Jonasd:r i Kappered.
Johanna Hansdotter
Bergum (O) F1 1826-09-21 Johanna Hans Jonasson Brita Andersd:r Dansered Mellangården
Moderns ålder: 38 Övrigt 1: Tvilling tillsammans med en dödfödd flicka. Faddr: Börge Larss. i Dansered, Jon Jonss. i Kappered, Sara Andersd:r i Dansered, Sara Bengtss. Fredrica Ekström ibm.
Anna Catharina Hansdotter
Bergum (O) F1 1832-02-13 Anna Catharina Hans Jonasson Britta Andersd:r Dansered Mellangården
Moderns ålder: 44 Övrigt 1: Faddr: Johannes Petersson och Lars Jönsson i Grisared, Jon Jonasson i Kappered, Anna Br. Nilsd:r i Dansered, Anna Br. Olsd:r i Grisared, Annica Andersd:r i Wråtsered.

Maria Jonasdotter,
Generation 5, Jönsagrenen.
född 1796-10-25 i Stannum, Stora Lundby.

Maria. Född 1796-10-25 (Stora Lundby AI:1, sid 36). Flyttade
mellan 1821 och 1822 från Stannum Nolgård, Stora Lundby (P) till
Kappered Nedergård, Bergum (O) (Stora Lundby AI:3, sid 87; Bergum
AI:2, sid 76).

Catharina Jonsdotter,
Generation 5, Jönsagrenen.
. född 1800-05-10 i Stannum, Stora Lundby. Jonsdotter, Catharina. Född 1800-05-10 (Stora Lundby AI:1, sid 36).
Jonsdotter, Catharina. Född 1800-05-10 (Stora Lundby AI:1, sid
36). Gifter sig med And. Nilsson i Stannum Östra Högen. Flyttade
mellan 1821 och 1822 från Stannum Nolgård, Stora Lundby (P) till
Kappered Nedergård, Bergum (O) (Stora Lundby AI:3, sid 87; Bergum
AI:2, sid 76). Flyttade 1825 från Kappered Nedergård, Bergum (O)
till Stannum Östra Högen, Stora Lundby (P) (Bergum AI:2, sid 76;
Stora Lundby AI:4, sid 83).

Gift med
Anders Nilsson, född 1794-06-10 i Stannum, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Östra Högen 1/4 mtl, Stora Lundby.

Barn:
Anna Britta Andersdotter, född 1826-06-25
Nils Andersson, född 1829-07-05, död 1834-08-19
Joanna Andersdotter, född 1831-10-22
Christina Andersdotter, född 1834-03-02
Nils Andersson, född 1836-10-19
Andreas Andersson, född 1837-10-12

Jon Hansson,
Generation 5, Jönsagrenen.
född 1786-12-04 i Tollestorp, Stora Lundby. Torpare i Tomtebacka, Stora Lundby.
Tollestorp Stora Lundby Jon Hansson 1786-12-04, Bosatt i Tomtebacka, Stora Lundby

Gift 1816-06-02 i Stora Lundby med
Maja Andersdotter, född 1792-06-03 i Lextorp?, Stora Lundby.

Barn:
Maja Jonsdotter, född 1816-12-25, död 1835-03-01
Johanna Jonsdotter, född 1821-03-22
Christina Jonsdotter, född 1825-07-29
Anna-Britta Jonsdotter, född 1830-04-08, död 1831-08-05
Anna Britta Jonsdotter, född 1835-02-10

Hansson, Jon. Född 1786-12-04 i Tollestorp, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 85). Döpt 1786-12-05 (Stora Lundby C:3, sid
85). Se tabell 6, s 1.

Hansson, Jon. Torpare i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (källa: Se
biografi). Född 1786-12-04 i Tollestorp, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 85). Döpt 1786-12-05 (Stora Lundby C:3, sid 85).
Förnamn i fb: Joen (Stora Lundby C:3, sid 85). Vittnen: And
Andsson i Tollestorp, Jöns Jonsson i Stannum, och Lars Jonsson i
Tollestorp, Karin Hansdotter i Stannum, pig. Karin Andersd. och
Anna Larsd. i Tollestorp (Stora Lundby C:3, sid 85).
Yrke: Torpare i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:1,
sid 20; AI:6, sid 52, sid 145).
Han var från Tollestorp enligt vigselboken. Maja var från
Lextorp.

Hans Hansson,
Generation 5, Jönsagrenen.
född 1790-08-15 i Tollestorp, Stora Lundby. Hansson, Hans. Född 1790-08-15 i Tollestorp, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 90). Döpt 1790-08-16 (Stora Lundby C:3, sid
90). Död se biografi. Vittnen: Jon Hansson?, Jonas Jonsson, Jöns
Jonsson [p.g.a. kladd kan det ej avgöras om det skall vara prickar
ovanför de två o:na, men trol. är det Jöns] i Stannum, hustru
Britta Larsd., p. Britta Andersd. och Anna Pehrsd. i Tollestorp
(Stora Lundby C:3, sid 90). Död: Det dör en dräng Hans Hansson
1809-12-26 av gickt i Olstorp Kullen, begr. 1809-12-24 (Stora
Lundby C:3, sid 389). Möjligen är det är det rätt person. Det
finns i alla fall ingen annan Hans Hansson som passar mellan åren
1807-1820.

Joen Jönsson,
Generation 5, Jönsagrenen,
född 1791-06-29 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1802-03-23 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Jönsson, Joen. Född 1791-06-29 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P). Död 1802-03-23 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 384). Begravd 1802-03-28.

Lars Jönsson,
Generation 5, Jönsagrenen,
född 1794-02-03 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1844-05-02 i Stora Lundby. Bonde i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. 1/6 mtl av Stannum Nolgård.
Gift 1816-..-16 i Stora Lundby med
Maria Hansdotter, född 1793-07-23 i Stora Lundby, död 1831-01-08 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Barn:
Johanna Larsdotter, född 1817-05-13, död 1891-01-24
Jonas Larsson, född 1820-06-13, död 1896-06-24
Anders Larsson, född 1821-12-11
Anna-Britta Larsdotter, född 1824-02-28, död 1870-02-15
Lars Larsson, född 1825-12-29, död 1883-03-08
Christina Larsdotter, född 1828-11-07, död 1829-03-31
Hans Larsson, född 1830-07-21, död 1831-06-04

Gift 1832-01-08 i Stora Lundby med
Maja Hansdotter, född 1807-01-10 i Hällingsbo, Stora Lundby, död 1873-03-15 i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Barn:
Magnus Larsson, född 1833-01-02, död 1897-07-07
Britta Maria Larsdotter, född 1835-03-20, död 1909-04-14
Christina Larsdotter, född 1837-10-30
Maria Larsdotter, född 1839-12-01, död 1888-11-05

Jöns son Lars tog över gården. Därefter gick den till sonen Magnus Larsson som i sin tur överlämnade den
till sonen Alfred Magnusson. Alfreds son Ragnar bodde på gården. Han dog 1999 och efter honom började gården förfalla. Nu bor dock en dotterdotter till Alfreds dotter Astrid på gården tillsammans med sina två söner. De heter fortfarande Magnusson och hon har restaurerat upp boningshuset. Alla marker till ”Jönses” har dock sålts av. Jönsson, Lars. Född 1794-02-03 (Stora Lundby AI:1, sid 39). Död
1844-05-02 (Stora Lundby AI:9). Se tabell 8, s 1.

Jönsson, Lars. Född 1794-02-03 (Stora Lundby AI:1, sid 39). Död
1844-05-02 (Stora Lundby AI:9). August Larsson räknar upp som barn
nr 5 till Lars Jönsson: Britta Larsdotter, ”Hon dog medan hon var
barn”; nr 6: Kristina Larsdotter, ”Äfven hon dog i barndomen.
Troligen var hon liten då”; nr 7: Hans Larsson, ”Dog vid 5-6 års
ålder” (218: August Larsson). Enligt August Larsson tycks alltså
alla dessa tillhört det första giftet. Enligt kyrkböckerna hade
Lars Jönsson mycket riktigt tre barn som dog i unga år, men de
tillhörde inte samma gifte. De två första, Christina och Hans,
hörde till det första äktenskapet, medan den sista, Christina,
hörde till det senare. Möjligen är det den första Kristina som
August kallar för Britta. Anmärkningsvärt nog menar August att
Hans blev 5-6 år. I verkligheten blev han ju knappt ett år.
Lars Jönsson hade också 1/6 mtl av Stannum Nolgård, Stora Lundby
(P) som utbruk (Stora Lundby AI:6, sid 127; AI:7, sid 104).

 Börje Jönsson,
Generation 5, Jönsagrenen,
född 1797-08-06 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1876-11-22 i Stora Lundby. Bonde i Stannum Högen 1/4, Stora Lundby.
Börje Jönsson 1797

Jag såg i bouppteckningen för Elias Jönssons föräldrar att Börje Jönsson i Östra Högen omnämndes. Han bodde på den gård som i folkmun kallas ”Laseras”. Börje var ju förövrigt brorson
till Anders Jonsson. Börje kom ifrån ”Jönses”.

Jönsson, Börje. Född omkring 1797-08-06 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 109). Död av ålderdom 1876-11-22
(207). Begravd 1876-11-28 (207). Se tabell 40, s 1.

Gift 1821-10-14 i Stora Lundby med
Catharina Nilsdotter, född 1799-05-10 i ”Jäes” i Stannum, Stora Lundby, död 1867-03-29. Bosatt i Stannum Högen, Stora Lundby. Ej i Kb!.

Barn:
Johannes Börjesson, född 1824-08-17, död 1883
Anna Britta Börjesdotter, född 1826-12-16, död 1828-05-27
Anna-Brita Börjesdotter, född 1829-12-10, död 1903-03-24
Lars Börjesson, född 1832-05-22, död 1833-05-02
Lars Börjesson, född 1834-11-18, död 1834-11-27
Brita Christina Börjesdotter, född 1836-02-19, död 1836-10-10
Andreas Börjesson, född 1838-06-09, död 1839-03-06
Christina Börjesdotter, född 1840-07-26, död 1887-08-21

Catharina Jönsdotter,
Generation 5, Jönsagrenen,
född 1800-..-05 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1861-05-03 i Stora Lundby.

Jönsdotter, Catharina. Född 1800-..-05 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 117). Död 1861-05-03. Se tabell
50, s 1.

Gift 1819-05-31 i Stora Lundby med
Petter Hansson, född 1798-07-22 i Stora Lundby. Landtbond i Torgerstorp Olsg, Stora Lundby.

Barn:
Andreas Pettersson, född 1820-08-23, död 1829-04-21
Anna Britta Pettersson, född 1823-05-..
Christina Pettersdotter, född 1825-12-28
Maja Greta Pettersdotter, född 1828-12-18, död 1829-05-28
Hans Pettersson, född 1830-06-17

Johanna Andersdotter,
Generation 5, Jönsagrenen
Anmoder. Född 1800-00-00 i Ytterstad Tån, Stora Lundby, död 1834-00-00 i Hultet, Lerum. Torparhustru i Hultet, Lerum. Dog i kolera med familjen.
Johanna Andersdotter 1800 Ytterstad Stora Lundby, död 1834 (kolera) i Hultet, Lerum
Johanna Andersdotter 1800-09-25 Ytterstad Skattegården Tån Stora Lundby. Gift 1826-06-18 med Anders Jönsson, född 1803 i Hultet. Anmoder. Jönsagrenen

Gift 1826-06-18 med
Anders Jönsson, född 1803-10-25 i Hultet, Lerum, död 1834-08-28 i Hultet, Lerum. Jordbrukare i Hultet, Lerum. Dog i kolera med familjen. Anders Jönsson, född 1803-10-25, död 1834-08-28 i Hultet, Lerum

Barn:
Andreas Andersson, född 1827-09-25, död 1834-08-22
Magnus Andersson, född 1829-12-05, död 1834-08-24
Elias Andersson, född 1832-08-19, död 1911-08-14

Annicka Andersdotter,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1798-01-05 i Ytterstad Tån, Stora Lundby. Bosatt i Sannum Nohlgård, Starrkärr (P). Andersdotter, Annicka. Född 1798-01-05 (Stora Lundby AI:2, sid 74).  Flyttade 1822-04-09 från Ytterstad Nolgård, Stora Lundby (P)
till Sannum Nohlgård, Starrkärr (P) (Stora Lundby AI:3, sid 48).

Gift 1822-05-24 i Stora Lundby med
Anders Larsson, född 1797 i Sannum Nohlgården, Starrkärr. Bosatt i Sannum Nohlgård, Starrkärr. Vid vigsel Sannum Nohlgården.

Anders Andersson,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1803-10-18 i Ytterstad Tån, Stora Lundby, död 1888-02-07 i Ytterstad Skattegården 1/16, Stora Lundby. Bosatt i Ytterstad Skattegården 1/8, Stora Lundby. Undantag 1875-1882 hos son.

Andersson, Anders. Född 1803-10-18 (Stora Lundby AI:2, sid 74). Se
tabell 56, s 1.
Anders Andersson 1803-10-18 Stora Lundby
Anders Andersson 1803-10-18

Gift 1831-1835? i Stora Lundby med
Catharina Larsdotter, född 1811-06-09 i Torpet (Torgestorp), Stora Lundby, död 1851-08-13 i Skattegården 1/8 Ytterstad, Stora Lundby. Bondhustru i Skattegården 1/8 Ytterstad, Stora Lundby. Kusiner. Kungl tillåtelse.

Barn:
Andreas Andersson, född 1834-10-23
Johanna Andersdotter, född 1835-11-07
Maria Andersdotter, född 1838-05-01
Jonas Andersson, född 1841-01-28
Anna-Lisa Andersdotter, född 1843-05-30
Christina Andersdotter, född 1846-05-31
Andreas Andersson, född 1850-01-05
Jonas Andersson, född 1853-10-14
Zackarias Andersson, född 1856-10-24

Andersson, Anders. Född 1803-10-18 (Stora Lundby AI:2, sid 74).
Flyttade 1830 från Ytterstad Nolgård, Stora Lundby (P) till
Ytterstad Skattegård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:5, sid 79,
sid 54). ”gifter sig enl. Kongl. tillåtelse med dess [”kusin”, ser
ej vad det står] Cathrina Larsd:r” (Stora Lundby AI:6, sid 57).
Yrke: Bonde i Ytterstad Skattegård 1/8 mtl, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby AI:7, sid 48).

Gift med
Anna Jönsdotter, född 1807-11-13 i Hultet, Lerum, död 1831-05-04 i Ytterstad Skattegården, Stora Lundby.

Barn:
Anna Christina Andersdotter, född 1827-05-15
Maria Andersdotter, född 1830-09-24, död 1834-08-30

Jonas Andersson,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1806-12-02 i Ytterstad Tån, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Nohlgården o Jönsagård, Stora Lundby. Stannum Jönsagården 1838-1840. Stannum Nohlgården 1840-1862.

Gift med
Maria Larsdotter, född 1810-05-06, död i Stannum Nohlgården Lunden, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Barn:
Andreas Jonasson, född 1834-12-06
Johannes, född 1837-12-02, död 1867-01-19
Anna-Lisa, född 1840-07-09
Johanna, född 1842-10-18
Anna Christina, född 1845-01-21
Carl, född 1847-02-04
Emma Cajsa, född 1849
Inga Maria, född 1851-08-02

Andersson, Jonas. Självägare i Stannum Lund, Stora Lundby (P).
Född 1806-12-02 (Stora Lundby AI:2, sid 74). Flyttade 1833 från
Ytterstad Skattegård, Stora Lundby (P) till Stannum Lund, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby AI:6, sid 57, sid 128).
Gift med Larsdotter, Maria. (Född 1810-01-06 (Stora Lundby AI:6,
sid 128).) Andersson, Jonas. Född 1806-12-02 (Stora Lundby AI:2, sid 74).

Jonas Larsson,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1804-11-05 i Stora Lundby, död 1830-12-29 i Torgestorp Olsgården, Stora Lundby (P).

Gift 1826-06-11 i Stora Lundby med
Katharina Hansdotter, född 1804-06-26 i Hällingsbo, Stora Lundby, död 1846-12-.. i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Barn:
Brita Jonasdotter, född 1828-03-11, död 1832-01-24
Johannes Jonasson, född 1830-07-28, död 1832-06-23

Larsson, Jonas. Född 1804-11-05 (Stora Lundby AI:1, sid 33). Död
av lungsot 1830-12-29 i Torgestorp Olsgården, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 411). Begravd 1831-01-06 (Stora Lundby C:3,
sid 411). Se tabell 59, s 1.

Larsson, Jonas. Född 1804-11-05 (Stora Lundby AI:1, sid 33). Död
av lungsot 1830-12-29 i Torgestorp Olsgården, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 411). Begravd 1831-01-06 (Stora Lundby C:3,
sid 411).

Catharina Larsdotter,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1811-06-09 i Stora Lundby. Bosatt i Ytterstad Skattegård, Stora Lundby.
Catharina Larsdotter 1811-06-09 Torpet Stora Lundby

Larsdotter, Catharina. Född 1811-06-09 (Stora Lundby AI:1, sid
33). Se tabell 60, s 1.

Gift med
Anders Andersson, född 1803-10-18 i Stora Lundby. Bonde i Ytterstad Skattegård 1/8 mtl, Stora Lundby.

Barn:
Andreas Andersson, född 1834-10-23, död 1834
Johanna Andersdotter, född 1835-11-07
Maria Andersdotter, född 1838-07-01

Lars Larsson,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1816-07-31 Torgestorp i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Larsson, Lars. Född 1816-07-31 (Stora Lundby AI:1, sid 33).
Flyttade 1833 från Torgestorp Olsgården, Stora Lundby (P) till
Stannum Östra Högen, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:6, sid 78,
sid 125). Flyttade 1835 från Stannum Östra Högen, Stora Lundby (P)
till Yttersta Mårtensgården, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:6,
sid 125, sid 148).

Johanna Larsdotter,
Generation 5, Jönsagrenen
född 1817-05-13 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1891-01-24 i Stora Lundby. Bosatt i Stannum Björnsgård, Stora Lundby.

Larsdotter, Johanna. Född 1817-05-13 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3). Döpt 1817-05-15 (Stora Lundby C:3).
Död 1891-01-24 (13). Begravd 1891. Se tabell 9, s 1.

Larsdotter, Johanna. Född 1817-05-13 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3). Döpt 1817-05-15 (Stora Lundby C:3).
Död 1891-01-24 (13). Begravd 1891. Piga i Stannum Östra Högen
1841-42. Piga i Stannum Björnsgården 1842-43.
Gift 1843-07-09 (Stora Lundby E:2 1843, nr 20) med Nilsson,
Andreas. (Född 1816-06-09 (Stora Lundby AI:9, sid 39).)

Gift 1843-07-09 i Stora Lundby med
Andreas Nilsson, född 1816-06-09 i Stora Lundby. Bosatt i Stannum Björnsgård, Stora Lundby.

Barn:
Anna Maria Andreasdotter, född 1844-06-07, död 1853-03-07
Olaus Andreasson, född 1846-02-28, död 1893
Nils Lundberg Andreasson, född 1848-02-09, död 1927-12-..
Anna Britta Andreasdotter, född 1850-02-04, död 1937-01-13
Johan August Andreasson, född 1851-02-25, död 1905?
Britta Christina Andreasdotter, född 1853-10-17
Anders Peter Andreasson, född 1856-11-14
Anna Maria Andreasdotter, född 1859-08-03, död 1860
Carl Alfred Andreasson, född 1861-11-13, död 1933-08-17

Generation 6, Jönsagrenen.

Anna Britta Andersdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1826-06-25 i Stannum, Stora Lundby.  Anna Britta. Född 1826-06-25 (Stora Lundby AI:5, sid 122). Troligen fattighjon och änka i Ingabo 1890 (SBF 1890).

Nils Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1829-07-05 i Stannum, Stora Lundby, död 1834-08-19 i Stora Lundby. Nils. Född 1829-07-05 (Stora Lundby AI:5, sid 122). Död 1834-08-19
(Stora Lundby AI:6, sid 125).

Joanna Andersdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1831-10-22 i Stannum, Stora Lundby. Johanna. Född 1831-10-22 (Stora Lundby AI:6, sid 125).

Christina Andersdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1834-03-02 i Stannum, Stora Lundby. Christina. Född 1834-03-02 (Stora Lundby AI:6, sid 125). Troligen
gift med Anders Jonsson, f. 1828, hemmansägare i Yttersta Kronog
1890, vika hade barnen: Alfred, f. 1859, Edvard, f. 1864,
Zacharias, f. 1868, Albertina, f. 1871, Carl Oskar, f. 1874 (SBF
1890).

Nils Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1836-10-19 i Stannum, Stora Lundby. Nils. Född 1836-10-19 (Stora Lundby AI:7, sid 102). Död 1836-12-11
(Stora Lundby AI:7, sid 102).

Andreas Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1837-10-12 i Stannum, Stora Lundby.  Andreas. Född 1837-10-12 (Stora Lundby AI:7, sid 102). Troligen hemmansägare i Stannum Östra Högen 1890 och ogift (SBF1890).

Andreas Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen, Guldringsbogrenen
född 1827-09-25 i Hultet, Lerum, död 1834-08-22 i Hultet, Lerum.

1827-07-17 1827-07-19 M Andreas Hultet Anders Jonsson
Johanna Andersdotter 26 Faddrar: … Jönsson på Hultet. Magnus
Ericsson på St..dshed. Jonas Andersson i Jonsered. Anna Jönsdotter
ibm. Johanna Andersdotter på Marken. Anna M. Andersdotter i
Ramberg.

Magnus Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen, Guldringsbogrenen
född 1829-12-05 i Hultet, Lerum, död 1834-08-24 i Hultet, Lerum. Bosatt i Hultet, Lerum.

1829-12-05 1829-12-13 M Magnus Hultet Anders Jonsson
Johanna Andersdotter 30 Faddrar: Lars Jönsson i Stannum. Jonas
Andersson i Ytterstad. Olof Larsson i Lilla Holmen. Anna
Jönsdotter i Ytterstad. Anna Larsdotter i Lilla Holmen. Anna St.
Arfvidsdotter i Intagan.

Elias Andersson,
Generation 6, Jönsagrenen, Guldringsbogrenen
född 1832-08-19 i Hultet, Lerum, Vättle härad, död 1911-08-14 i Wråssered Nedergården, Bergjum. Jordbrukare i Wråssered Nedergården, Bergjum. Utackorderad som liten.
Elias Andersson 1832-08-19 Hultet Lerum, död 1911 i Bergum. Jönsagrenen. Anfader

Gift 1862-07-28 i Bergum med
Annika Andersdotter, född 1842-00-00 i Wråssered Nedergården, Bergums , Vättle härad, död 1880-09-15 i Wråssered Nedergården, Bergum. Bondhustru i Wråssered Nedergården, Bergum.

Barn:
Anna Josefina Pettersson f. Eliasson, född 1863-05-23, död 1950-12-16
Johan Adolph Eliasson, född 1864-08-30
Anders Eliasson, född 1866-10-20, död 1926-06-24
Emma Christina Eliasson, född 1869-02-16, död 1949-04-25
Johan Eliasson, född 1871-06-26, död 1955-06-15
Johan Valdermar Eliasson, född 1873-09-15, död 1874-01-18
Johanna Maria Eliasdotter, född 1875-08-17, död 1875-10-10
Sigrid Telma Maria Jacobsson f. Eliasdotter, född 1877-12-20, död 1934-09-04
Johan Adof Eliasson, född 1879-06-01, död 1879-06-05
Carl Petrus Eliasson, född 1880-09-11

1832-08-19 1832-08-20 M Elias Hultet Anders Jönsson
Johanna Andersdotter 31 Faddrar: Andr. Abrahamsson i Lilla
Intagan. Pet Andersson på Marken. El. Jönsson på Hultet. Anna
Arvidsdotter på Stenared .. Christ. Magnusdotter ibm. Br. Greta
Andersdotter på Marken.

När Elias föräldrar dog blev han utplacerad som fosterbarn på
Lextorp Uppegården 1/3
S.M. Anders Olofsson f. 1775 15/9
H Britta Jonsdotter f. 1778 25/9
son Andreas f. 1814 17/1
Olof f. 1818 1/8
dotter Johanna f. 1816 12/1
Britta f. 1822 20/4
fosterbarn Elias Andersson 3 år från Hultet i Lerum 1835
Hela hans familj dog i kolera, han var den ende som överlevde.
Enligt uppgift placerades han av släktingar högt uppe på ett skåp,
för att han skulle trilla ner och slå ihjäl sig.

Alla på landsbygden bodde ej på bondgårdar. Det fanns många
fattiga och sjuka som måste klara sig på det som bönderna ville ge
dem. I mitten av 1800-talet började man auktionera bort fattiga
barn och gamla till de som hade lägst krav på ersättning från
socknen för att ta hand om dem. Ofta fick barnen arbeta hårt på
gården dit de kom. Aktionerna med fattiga människor fortsatte ända
till 1918. 1885 Tjänstehjonsstadgan upphävdes. (Jfr 1350, 1664).
1918 Fattigvårdslag. Utackordering av fattiga upphör. Ålderdomshem i
kommunen, ‘erforderlig vård’. (jfr 1847, 1856, 1982).
 

År 1835 blev Elias fosterbarn i gården 1/3 Lextorp Uppegården.
1846 är han dräng i Aggetorp. Sedan flyttar han till Vråtsered som
dräng, och där gifter han sig 1862 8/7 med dottern på gården
Annicka Andersdotter. Han dog 1911 14/8.
Bonde, snickare, framförallt när han satt på undantag. Liten,
mager med polisonger.

Husförhörslängd 1873-1880; ab/ab/ab/ab
Dödsannons finns bevarad av Rut Eliasson. I denna står;
Tillkännagifves, att vår innerligt älskade fader och morfader
Elias Andersson i dag insomnat i tron på Jesus i en ålder af nära
79 år, saknad af oss, barn och barnbarn samt många vänner, Bergjum
den 14 aug. 1911. Josefina och Alfred Pettersson. med Sv. ps. 339,
4v.

 
 

Maja Jonsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1816-12-25 i Tomtebacka, Stora Lundby, död 1835-03-01 i Stora Lundby.

Maja. Född i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid
161). Döpt 1816-12-25 (Stora Lundby C:3, sid 161). Död 1835-02-2.
i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 424).
Begravd 1835-03-01 (Stora Lundby C:3, sid 424). Förnamn: Maja (fb
Stora Lundby C:3, sid 161); Maria (dödb Stora Lundby C:3, sid
424).

Johanna Jonsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1821-03-22 i Tomtebacka, Stora Lundby.
Johanna Jonsdotter 1822-03-22, död 1842-07-11 Tomtebacka Stora Lundby. Jönsagrenen

Johanna. Född 1821-03-22 i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 180). Döpt 1821-03-23 (Stora Lundby C:3, sid 180).
A1:9 Stora Lundby, s 41 Tomtebacka.
A1:6 1831-1835 s. 52 Tomtebacka står det 1831-03-22.

Christina Jonsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen, ingift i Källebergsgrenen
Anmoder.
född 1825-09-29 i Tomtebacka, Stora Lundby. Bosatt i Tomtebacka och Småkulla, Stora Lundby och Skallsjö. 1854 till Skallsjö.

Gift 1844? med
Andreas Andersson, född 1819-09-30 i Småkulla, Skallsjö, Vättle härad.

Barn:
Emma Maria Andersdotter, född 1844-11-10
Johanna Carlotta, född 1846-07-31
Anna Christina, född 1850-02-04
Anna Maria, född 1852-02-22
Johanna Augusta, född 1856-09-10
Augusta, född 1858-06-02
Alida, född 1860-01-27, död 1860-09-16
Emma Maria är faktiskt född 1844 men i november den 6:e och döpt den 10 i
Stora Lundby och Tomtebacka.
SVAR: C:3, åren 1763-1845, sid 436; G ID 1945.17.7400.

Barnen födda 1846; 50 och 52 dom har jag inte funnit ut ännu. Men
troligen är dom också födda under Stora Lundby och Tomtebacka då
familjen flyttar därifrån 1854 till Skallsjö och Småkulla.

Stora Lundby, Tollestorp Hallen, Tomtebacka, utbruk torp. mannen
Andreas Andersson f. 1819-09-30 hustur Christina Jonsdotter f.
1825 29 juli. Till Skallsjö Stom. 1854.
Källa: Eivor

Anna-Britta Jonsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen,
född 1830-04-08 i Tomtebacka, Stora Lundby, död 1831-08-05 i Tomtebacka, Stora Lundby.

Anna Britta. Född 1830-04-08 i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 243). Döpt 1830-04-11 (Stora Lundby C:3, sid 243).
Död av kikhosta 1831-08-05 i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 413). Begravd 1831-08-09 (Stora Lundby C:3, sid
413).

Anna Britta Jonsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen,
född 1835-02-10 i Tomtebacka, Stora Lundby.
Tomtebacka Stora Lundby Anna Brita Jonsdotter 1835-02-10

Anna Britta. Född 1835-02-10 i Tomtebacka, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 293). Döpt 1835-02-15 (Stora Lundby C:3, sid 293). A1:7 1835-1838 s. 43 Tomtebacka. Präst anteckning ej i Lundby
Kyrkobok.

Jonas Larsson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1820-06-13 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1896-06-24 i Sävidsbo, Lerum.

Larsson, Jonas. Född 1820-06-13 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 174). Döpt 1820-06-13 (Stora Lundby
C:3, sid 174). Död av ålderdom 1896-06-24 i Sävidsbo, Lerum (P)
(Lerum CEF). Begravd 1896-06-30 (13: Oskar Larsson). Se tabell 16,
s 1.

Larsson, Jonas. Född 1820-06-13 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 174). Döpt 1820-06-13 (Stora Lundby
C:3, sid 174). Död av ålderdom 1896-06-24 i Sävidsbo, Lerum (P)
(Lerum CEF). Begravd 1896-06-30 (13: Oskar Larsson). Dräng i
Stannum Östra Högen 1839-41. Dräng i Hjälsnäs Höggård 1841-46?.
Flyttade till Sävidsboda västra, Lerum 1846. Boende i Sävidsboda
västra, Lerum.
Gift med Olsdotter, Kirstin. (Född 1814-08-26 (Lerum AI:9, sid
160). Död 1886-05-11 i Sävidsbo, Lerum (P) (Lerum CEF).)

Gift med
Kristina Olsdotter, född 1814-08-26 i Lerum, död 1886-05-11 i Sävidsbo, Lerum.

Barn:
Johannes Jonasson, född 1848-10-06, död 1848-10-25
Johan August Jonasson, född 1850-02-..

Johanna Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1817-05-13 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1891-01-24 i Stora Lundby. Bosatt i Stannum Björnsgård, Stora Lundby.

Larsdotter, Johanna. Född 1817-05-13 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3). Döpt 1817-05-15 (Stora Lundby C:3).
Död 1891-01-24 (13). Begravd 1891. Se tabell 9, s 1.

Larsdotter, Johanna. Född 1817-05-13 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3). Döpt 1817-05-15 (Stora Lundby C:3).
Död 1891-01-24 (13). Begravd 1891. Piga i Stannum Östra Högen
1841-42. Piga i Stannum Björnsgården 1842-43.
Gift 1843-07-09 (Stora Lundby E:2 1843, nr 20) med Nilsson,
Andreas. (Född 1816-06-09 (Stora Lundby AI:9, sid 39).)

Gift 1843-07-09 i Stora Lundby med
Andreas Nilsson, född 1816-06-09 i Stora Lundby. Bosatt i Stannum Björnsgård, Stora Lundby.

Barn:
Anna Maria Andreasdotter, född 1844-06-07, död 1853-03-07
Olaus Andreasson, född 1846-02-28, död 1893
Nils Lundberg Andreasson, född 1848-02-09, död 1927-12-..
Anna Britta Andreasdotter, född 1850-02-04, död 1937-01-13
Johan August Andreasson, född 1851-02-25, död 1905?
Britta Christina Andreasdotter, född 1853-10-17
Anders Peter Andreasson, född 1856-11-14
Anna Maria Andreasdotter, född 1859-08-03, död 1860
Carl Alfred Andreasson, född 1861-11-13, död 1933-08-17

Anna-Britta Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1824-02-28 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1870-02-15 i Stora Lundby.

Larsdotter, Anna Britta. Född 1824-02-28 i Stannum Jönsagård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 200). Döpt 1824-02-29
(Stora Lundby C:3, sid 200). Död 1870-02-15 (Stora Lundby AI:13,
sid 44). Se tabell 23, s 1.

Larsdotter, Anna Britta. Född 1824-02-28 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 200).
Döpt 1824-02-29 (Stora Lundby C:3, sid 200).
Död 1870-02-15 (Stora Lundby AI:13, sid 44).
Piga i Stannum Björnsgården 1844-48. Piga i Stannum Björnsgården 1848-50. Piga i Stannum Gården 1850-51.
Flyttar till
Stannum västra Högen 1851.
Boende i Stannum västra Högen.
Gift med Nilsson, Lars. (Född 1820-05-13 (Stora Lundby AI:10, sid 45).
Säljer Stannum, Västra Högen till Magnus Larsson 1869?.
Flyttar 1870 med fem barn till Torgestorp Olsgården (Stora Lundby AI:13, sid 44; sid 71). Torpare i Torgestorp Olsgården.)

Gift med
Lars Nilsson, född 1820-05-13 i Stora Lundby. Bosatt i Torgestorp Olsgården, Stora Lundby.

Barn:
Anna Maria Larsdotter, född 1852-04-26
Britta Kristina Larsdotter, född 1854-12-.., död 1855-02-02
Britta Christina Larsdotter, född 1855-11-28
Olaus Larsson, född 1859-03-03
Johan Alfred Larsson, född 1861-10-15, död 1947-07-20
August Larsson, född 1864-11-13

Lars Larsson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1825-12-29 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1883-03-08 i Lextorp med Skepplaskog, Stora Lundby.

Larsson, Lars. Född 1825-12-29 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 210). Döpt 1826-01-01 (Stora Lundby
C:3, sid 210). Död 1883-03-08 i Lextorp med Skeplaskog (Stora
Lundby CEF). Begravd 1883-03-16 (218: August Larsson). Se tabell
27, s 1.

Larsson, Lars. Född 1825-12-29 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 210). Döpt 1826-01-01 (Stora Lundby
C:3, sid 210). Död 1883-03-08 i Lextorp med Skeplaskog (Stora
Lundby CEF). Begravd 1883-03-16 (218: August Larsson). Dräng i
Hjälsnäs Höggård 1844-46. Dräng i Våthult, Lerum 1846-47. Dräng i
Kullegården, Lerum 1847-49. Dräng i Sävidsboda västra, Lerum
1849-50. Dräng i Ytterstad Skattegård 1850-51. Dräng i Stannum
Jönsagården 1851-. Flyttade till Lekstorp. Boende i Lekstorp med
Skepplaskog 1/4 mt. (Stora Lundby AI:11, sid 27).

Gift 1855 i Stora Lundby med
Anna Britta Larsdotter, född 182.-01-10, död 1893-06-13 i Stora Lundby.

Barn:
Joh. August, född 1857-01-25, död 1858-02-11
Johan August Larsson, född 1858-03-03
Johanna Maria Larsdotter, född 1861-04-04
Emma Christina Larsdotter, född 1865-08-05
Alfred Larsson, född 1868-04-21

Anders Larsson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1821-12-11 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Gift med
Anna Britta Andersdotter, född 1826-05-22 i Stora Lundby, död 1888-02-03 i Stora Lundby.

Barn:
Maria Andersdotter, född 1848-09-27
Johan August Andersson Österberg, född 1851-01-09
Johannes Andersson, född 1853-05-02
Anna Christina Andersdotter, född 1856-07-21
Carl Edvard Andersson Österberg, född 1859-05-07
Alfred Österberg, född 1862-08-12
Johanna Matilda Andersdotter, född 1865-05-17

Larsson, Anders. Född 1821-12-11 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 187). Döpt 1821-12-12 (Stora Lundby
C:3, sid 187). Se tabell 18, s 1.

Larsson, Anders. Född 1821-12-11 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 187). Döpt 1821-12-12 (Stora Lundby
C:3, sid 187). Flyttade 1869 från Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) till Gråbo, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:13, sid 117,
65). Flyttade 1872-11-.. från Gråbodal, Stora Lundby (P) till
Torgestorp Bergesgården, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:13, sid
27, 50). Flyttade 1894 från Torgestorp Bergesgården, Stora Lundby
(P) till Torgestorp Olsgården, Stora Lundby (P) (Stora Lundby
AI:15, sid 132, 19). Dräng i Hjälsnäs Helegården 1846-47. Flyttade
till Stannum Jönsagården 1847. Troligen var han först dräng, före
giftermålet. Lysning 1848-02-06 (Stora Lundby AI:10, sid 118).
Boende i Stannum Jönsagården (1/4 mt). Sålde troligen hälften av
gården och hade sedan kvar 1/8 mt. Redan i Stora Lundby AI:12, sid
48 (1863-69) återfinns Anders Larsson som arrendator i Gråbodal,
Stora Lundby (P). I nästkommande husförhörslängd (AI:13) återfinns
han fortfarande i Stannum Jönsagården, men struken därifrån och
flyttad år 1869 till Gråbo, Stora Lundby (P), där han står som
arrendator. Osäkert om han flyttade till Gråbodal eller Gråbo när
han flyttade från Stannum Jönsagården. Eventuellt arrenderade han
mark i Gråbo och Gråbodal samtidigt och bodde på en av platserna.
Det är dock egendomligt att hela hans familj står utskriven både
under Gråbo och Gråbodal i husförhörslängden. Anders Larsson står
först som inhyses i Torgestorp Bergesgården, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby AI:13, sid 50), vilket dock är överstruket och
ovanför står att han istället är självägande. I Stora Lundby
AI:15, sid 132 står han som ”eg.” (ägare) i Torgestorp
Bergesgården, vilket dock är överstruket och till vänster står
istället ”Tp.” (Torpare). I Torgestorp Olofsgården (Olsgården)
står han som ”Tp” (Torpare) (Stora Lundby AI:15, sid 19).

Christina Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1828-11-07 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1829-03-31 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Död af bröstvärk.

Christina. Född 1828-11-07 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 230). Döpt 1828-11-09 (Stora Lundby C:3,
sid 230). Död i bröstvärk 1829-03-31 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 409). Begravd 1829-04-05 (Stora
Lundby C:3, sid 409).

Hans Larsson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1830-07-21 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1831-06-04 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby. Bosatt i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Hans. Född 1830-07-21 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby C:3, sid 246). Döpt 1830-07-25 (Stora Lundby C:3, sid 246).
Död 1831-06-04 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby
C:3, sid 412). Begravd 1831-06-12 (Stora Lundby C:3, sid 412).

Magnus Larsson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1833-01-02 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1897-07-07 Stannum i Stora Lundby. Död av magkräfta.
Magnus Larsson 1833-01-02 Stannum Jönsagården Stora Lundby

Larsson, Magnus. Född 1833-01-02 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby C:3, sid 269). Döpt 1833-01-06 (Stora Lundby
C:3, sid 269). Död av magkräfta 1897-07-07 (13: Oskar Larssons
dagbok III). Begravd 1897-07-11 (13: Oskar Larssons dagbok III).
Se tabell 32, s 1.
Se biografi för Maria Andersdotter (nr. 157).
Gift 1863-05-31 (207) med Börjesdotter, Christina. (Född
1840-07-26 (Stora Lundby AI:12, sid 228). Död av tarmvred
1887-08-21 (207). Begravd 1887-08-26 (13: Oskar Larssons dagbok
I). Död 1887-08-20 enligt 13: Oskar Larssons dagbok I för
1887-08-20.
Ur 13: Oskar Larssons dagbok I: ”Moster Krestina, morbror Magnus
hustru, i Stannom dog vid 11:tiden denna kväll, efter några dagars
svar sjukdom”.)

Nu bor dock en dotterdotter till Alfreds
dotter Astrid på gården tillsammans med sina två söner. De heter
fortfarande
Magnusson och hon har restaurerat upp boningshuset.

Gift 1863-05-31 i Stora Lundby med
Christina Börjesdotter, född 1840-07-26 i Stora Lundby, död 1887-08-20.

Barn:
Olaus Magnusson, född 1865-06-04, död 1871-11-22
Emma Kristina Magnusson, född 1867-12-31, död 1942-10-06
Alfred Magnusson, född 1870-12-07, död 1871-04-07
Lotta Josefina Magnusson, född 1872-03-24, död 1873-08-17
Alfred Magnusson, född 1874-06-06, död 1959-03-19
Lotta Josefina Magnusson, född 1877-05-19, död 1892-08-2
Hanna Magnusson, född 1880-05-13, död 1957-05-18
Carl Magnusson, född 1882-11-13, död 1888-10-04
Josef Natanael Magnusson, född 1885-11-20, död 1888-09-26

Britta Maria Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1835-03-20 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1909-04-14.

Larsdotter, Britta Maria. Född 1835-03-20 i Stannum Jönsagård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 293). Döpt 1835-03-22
(Stora Lundby C:3, sid 293). Död 1909-04-14 (13). Se tabell 36, s
1.

Larsdotter, Britta Maria. Född 1835-03-20 i Stannum Jönsagård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 293). Döpt 1835-03-22
(Stora Lundby C:3, sid 293). Död 1909-04-14 (13).
Gift 1864-04-13 (Oskar Larsson) med Svensson, Lars. (Född
1832-05-18 i Ryd, Starrkärr (P) (Starrkärr C:3, sid 235; C:4, sid
336). Döpt 1832-05-20 (Starrkärr C:3, sid 235; C:4, sid 336). Död
1899-07-18.)

Gift med
Lars Svensson, född 1832-05-18 i Ryd, Starrkärr (P), död 1899-07-18.

Barn:
Karl August Larsson, född 1865-05-28, död 1939-07-30
Johan Alfred Larsson, född 1867-07-29, död 1885-08-08
Augusta Maria Larsson, född 1870-02-02, död 1889-05-0
Emma Charlotta Larsson, född 1872-10-16, död 1950-01-14
Oskar Fredrik Larsson, född 1875-07-18, död 1953-01-09

Christina Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1837-10-30 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby.

Christina. Född 1837-10-30 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:3, sid 307). Döpt 1837-11-05 (Stora Lundby C:3,
sid 307). Död 1839-02-14 (Stora Lundby AI:8, sid 77).

Maria Larsdotter,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1839-12-01 i Stannum Jönsagården, Stora Lundby, död 1888-11-05 i Vråssered Öfvregård, Bergum (O).

Larsdotter, Maria. Född 1839-12-01 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 316). Döpt 1839-12-08 (Stora
Lundby C:3, sid 316). Död 1888-11-05 (13: Oskar Larssons dagbok
I). Begravd 1888-11-13 (13: Oskar Larssons dagbok I). Se tabell
38, s 1.

Larsdotter, Maria. Född 1839-12-01 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:3, sid 316). Döpt 1839-12-08 (Stora
Lundby C:3, sid 316). Utflyttad 1869-10-25 från Stannum Jönsagård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby B:3). Inflyttad 1869-11-05 till
Vråssered Övergård, Bergum (O) (Bergum B:1). Död 1888-11-05 (13:
Oskar Larssons dagbok I). Begravd 1888-11-13 (13: Oskar Larssons
dagbok I). Ur 13: Oskar Larssons dagbok I 1888-11-05: ”Moster
Maria i Wråtsered. dog i en ålder af 49 år, 11 månader och 4
dagar. Wår Augusta gick till W. igen”.

Gift med
Johan Peter Johansson, född 1838-08-03 i Bergum. Bosatt i Vråssered Övergård, Bergum (O). Köpte Vråssered 1869.

Barn:
Emma Josefina Johansson, född 1871-06-29, död 1956-12-10

Anders Hansson,
Generation 6, Jönsagrenen
född 1823-11-23 i Kappered, Bergum. (Bergum AI:2, sid 17).
Adolf Hansson
Blev 68 år.
Far: Hans Andersson (1823 – )
Född: 1868-05-23 Kappered
Död: 1936-12-01

Familj med Hilda (Tilda) Gustafva Hansson (1871 – 1960)
Vigsel: 1893-11-21
Barn: Ida Johansson (1896 – 1969)
Elin Petersson (1899 – 1968)
Annie Isaksson (1901 – 1995)
Paul Hansson (1903 – 1963)

Generation 7, Jönsagrenen.

Olaus Magnusson,
född 1865-06-04 i Stora Lundby, död 1871-11-22 i Stora Lundby.

Olaus. Född 1865-06-04 (Stora Lundby AI:12, sid 228). Död
1871-11-22 (Stora Lundby AI:13, sid 116). Född 1865-06-06 (207).
Dödsorsak: Krossad i ett tröskverk (207).

Emma Kristina Magnusson,
född 1867-12-31 i Stora Lundby, död 1942-10-06.

Magnusson, Emma Kristina. Född 1867-12-31 (Stora Lundby AI:12, sid
228). Död 1942-10-06 (207). Se tabell 33, s 1.

Gift 1895-10-17 i Stora Lundby med
Carl Edvard Olausson, född 1866-01-20, död 1953-12-29 i Stora Lundby.

Barn:
Karl Olof, född 1896, död 1916
Eskil, född 1900, död 1923
Albert Josef (Olausson) Edvardsson, född 1902-09-10, död 1994-09-09
Ivar Matteus (Olausson?) Edvardsson, född 1908-10-23, död 1980-12-14

Alfred Magnusson,
född 1870-12-07 Stannum i Stora Lundby, död 1871-04-07 i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Alfred. Född 1870-12-07 (207). Död av bröstsjukdom (207)
1871-04-07 (Stora Lundby AI:13, sid 116). Begravd 1871-04-14
(207).

Lotta Josefina Magnusson,
född 1872-03-24 i Stora Lundby, död 1873-08-17 i Stora Lundby.

Lotta Josefina. Född 1872-03-24 (Stora Lundby AI:13, sid 116). Död
1873-08-17 (Stora Lundby AI:13, sid 116). Född 1872-03-10 (207).
Död av vattenkoppor 1872-08-17 (207).Begravd 1872-08-22.

Alfred Magnusson,
född 1874-06-06 i Stora Lundby, död 1959-03-19.

Magnusson, Alfred. Född 1874-06-06 (Stora Lundby AI:13, sid 116).
Död 1959-03-19 (207). Se tabell 34, s 1.

Nu bor dock en dotterdotter till Alfreds
dotter Astrid på gården tillsammans med sina två söner. De heter
fortfarande
Magnusson och hon har restaurerat upp boningshuset.

Gift med
Olivia Mathilda Johannesdotter, född 1903-10-22, död 1957-08-27.

Barn:
Josef Magnus Magnusson, född 1904-11-11, död 1938-08-31
Karl Albert, född 1906-10-10, död 1926-05-26
Astrid Kristina Magnusson, född 1909-06-14
Arvid Ragnar Magnusson, född 1911-09-13, död 1999-02-24
Anna Linnéa Magnusson, född 1913-12-09, död 2001-06-08
Alice Ragnhild Magnusson, född 1913-12-09
Edit Märta, född 1917-02-13, död 1918-11-24
Hjördis Karlsson, född 1919-07-20

Lotta Josefina Magnusson,
född 1877-05-19 Stannum i Stora Lundby, död 1892-08-2 i Stora Lundby.

Lotta Josefina. Född 1877-05-19 (207). Död 1892-08-25 (207).

Carl Magnusson,
född 1882-11-13 i Stora Lundby, död 1888-10-04 i Stora Lundby.

Magnusson, Carl. Född 1882-11-13 (207). Död troligen av hjärnfeber
1888-10-04 (207). Begravd 1888-10-07 (207). Ur 13: Oskar Larssons
dagbok I 1888-10-04: ”Under det begrafningsgästerna [gäster till
Karls bror Josef Magnussons begravning] åt aftonvard vid half
12:tiden e.m. afled en Josefs broder, Karl Magnusson, som legat
sjuk i hjernfeber. Karl var omkring 5 år gammal”.

Josef Natanael Magnusson,
född 1885-11-20 i Stora Lundby, död 1888-09-26 i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Magnusson, Josef Natanael. Född 1885-11-20 (207). Död 1888-09-26
(13: Oskar Larssons dagbok I). Begravd 1888-10-04 (13: Oskar
Larssons dagbok I). Ur 13: Oskar Larssons dagbok I 1888-09-26:
”Kusin Josef Magnusson i Stannom dog kl. half 11. e. m. Han var
omkring 3 år gammal. Ur 13: Oskar Larssons dagbok I 1888-10-04:
”Pappa, Augusta och Jag gingo till Stannum, för att närvara vid
kusin Josefs begrafning”.

Karl August Larsson,
född 1865-05-28 i Ryd, Starrkärr, död 1939-07-30.

Larsson, Karl August. Född 1865-05-28 i Ryd, Starrkärr (P) (Oskar
Larsson). Död 1939-07-30 (Oskar Larsson). Mer info: se
anteckningar.

Johan Alfred Larsson,
född 1867-07-29 i Ryd, Starrkärr (P), död 1885-08-08.

Larsson, Johan Alfred. Född 1867-07-29 i Ryd, Starrkärr (P) (Oskar
Larsson). Död 1885-08-08 (Oskar Larsson).

Augusta Maria Larsson,
född 1870-02-02 i Ryd, Starrkärr (P).

Larsson, Augusta Maria. Född 1870-02-02 i Ryd, Starrkärr (P)
(Oskar Larsson). Död 1889-05-01 (Oskar Larsson).

Emma Charlotta Larsson,
född 1872-10-16 i Ryd, Starrkärr (P), död 1950-01-14.

Larsson, Emma Charlotta. Född 1872-10-16 i Ryd, Starrkärr (P)
(Oskar Larsson). Död 1950-01-14.

Oskar Fredrik Larsson,
född 1875-07-18 i Ryd, Starrkärr (P), död 1953-01-09.

Larsson, Oskar Fredrik. Född 1875-07-18 i Ryd, Starrkärr (P)
(Starrkärr CEF). Död 1953-01-09. Se tabell 37, s 1.

Larsson, Oskar Fredrik. Hemmansägare i Ryd, Starrkärr (P). Född
1875-07-18 i Ryd, Starrkärr (P) (Starrkärr CEF). Död 1953-01-09.
Boende i Ryd, Starrkärr (P).
Gift hemma på ”Pelles” 1905-06-28 i Ryd, Starrkärr (P) (13) med
Gustavsson, Emma Josefina. (Född 1883-10-13 i Bräcke Övergård,
Kilanda (P). Död 1957-01-15 (dödsannons). Namn: Emma Larsson
(dödsannons).)

Gift 1905-06-28 i Starrkärr med
Emma Josefina Gustavsson, född 1883-10-13 i Bräcke Övergård, Kilanda (P.

Barn:
Gunnar Verner, född 1906-09-19, död 1980-10-17
Paul Valfrid Larsson, född 1908-01-17, död 1908-10-11
Rakel Eunike Larsson, född 1910-04-2, död 2004-11-25
Elna Viola Larsson, född 1912-02-24, död 1998-05-07
Josef Larsson, född 1913-09-11
Rut Larsson, född 1915-10-31
Inez Margareta Larsson, född 1918-12-28
Stig Vensel Larsson, född 1922-09-27

Anna Maria Andreasdotter,
född 1844-06-07 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby, död 1853-03-07 i Stora Lundby.

Anna Maria. Född 1844-06-07 (Stora Lundby C:3, sid 346). Döpt
1844-06-09 (Stora Lundby C:3, sid 346). Död 1853-03-07 (Stora
Lundby AI:10, sid 48).

Olaus Andreasson,
född 1846-02-28 i Stannum Björnsgård, Stora Lundby, död 1893 i Stora Lundby.

Andreasson, Olaus. Född 1846-02-28 i Stannum Björnsgård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1846-03-04 (Stora Lundby C:4).
Död 1893 (13). Ogift (13).

Nils Lundberg Andreasson,
född 1848-02-09 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby, död 1927-12-.. i Göteborg. Kusk och förman i Göteborg.

(Andreasson) Lundberg, Nils. Född 1848-02-09 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1848-02-11 (Stora Lundby
C:4). Död 1927-12-.. i Göteborg. Se tabell 10, s 1.

(Andreasson) Lundberg, Nils. Född 1848-02-09 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1848-02-11 (Stora Lundby
C:4). Död 1927-12-.. i Göteborg. Kusk på vattenfabriken (928).
Förman på Pripps bryggerier (annan källa). Där fanns det någon
annan som också hette Andreasson, därför bytte Nils efternamn till
Lundberg (928?).
Gift 1876-12-08 med Andersdotter, Sofia. (Född 1853-08-31 i Sätila
(P). Död 1947  i Göteborg.)

Gift med
Sofia Andersdotter, född 1853-08-31 i Sätila (P)., död 1947  i Göteborg.

Barn:
Amanda Josefina Lundberg, född 1878-04-29
Anna Cecilia Lundberg, född 1879-11-16
Axel Hilmer Lundberg, född 1885
Erik Waldermar Lundberg, född 1889-12-16

Gift med
Alida Carlsson.

Barn:
Axel Leonard Carlsson, född 1887

Anna Britta Andreasdotter,
född 1850-02-04 i Stannum Björnsgård, Stora Lundby, död 1937-01-13.

Andreasdotter, Anna Britta. Född 1850-02-04 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1850-02-10 (Stora Lundby
C:4). Död 1937-01-13. Begravd 1937-01-17. Se tabell 11, s 1.

Andreasdotter, Anna Britta. Född 1850-02-04 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1850-02-10 (Stora Lundby
C:4). Död 1937-01-13. Begravd 1937-01-17. Lysning med Aug.
Svensson (Stora Lundby AI:13). Flyttar 1873 till Tittekullen,
Fröstebo (Stora Lundby AI:13).
Gift 1873-12-30 (Stora Lundby CEF) med Svensson, August. (Född
1849-12-30 (Stora Lundby AI:13, sid 6). Död 1932-11-23. Begravd
1932-12-04. 1876 köper makarna 1/36 mt Fröstebo, ”Grönhult”.)

Gift 1873-12-30 i Stora Lundby med
August Svensson, född 1849-12-30 i Stora Lundby, död 1932-11-23. Bosatt i Fröstebo ”Grönemad”, Stora Lundby.

Barn:
Aron Svensson, född 1874-03-19
Emma Christina Svensson, född 1878-03-05
Carl Oskar Hagberg, född 1880-10-1
Albert Svensson, född 1883-11-19
Ester Josefina Svensson, född 1889-11-04

Johan August Andreasson,
född 1851-02-25 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby, död 1905? i Brandsbo, Starrkärr.

Andreasson, Johan August. Född 1851-02-25 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1851-02-28 (Stora Lundby
C:4). Död före 1905 i Brandsbo, Starrkärr (P) (Stora Lundby,
mantalslängd). Se tabell 12, s 1.

Andreasson, Johan August. Slaktare, lantbrukare (RA). Född
1851-02-25 i Stannum Björnsgård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby
C:4). Döpt 1851-02-28 (Stora Lundby C:4). Död före 1905 i
Brandsbo, Starrkärr (P) (Stora Lundby, mantalslängd).
Tilltalsnamn: Troligen August.

Gift med
Maria Pettersdotter, född 1850-10-20, död 1938 i Brandsbo, Starrkärr.

Barn:
Emma Kristina Andersson, född 1875-05-24, död 1890-05-02
Johan Alfred Andersson, född 1877-04-14, död 1877-05-12
Anna Josefina Andersson, född 1878-04-28, död 1968
Ida Andersson, född 1881-03-01, död 1966-07-14
Carl Josef Andersson, född 1883-12-23
Anna Maria Andersson, född 1888-02-29, död 1897-09-17
Ernst Paul Andersson, född 1891-03-30, död 1891-04-28
Johan Axel Andersson, född 1892-09-04, död 1929-08-09

Britta Christina Andreasdotter,
född 1853-10-17 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby.

Andreasdotter, Brita Christina. Född 1853-10-17 (Stora Lundby
AI:12, sid 88). Se tabell 13, s 1.

Andreasdotter, Brita Christina. Född 1853-10-17 (Stora Lundby
AI:12, sid 88).
Gift 1887-02-27 i Stora Lundby (Gustavi-födda 1887) med (Svensson)
Tidlund, Johannes. (Arbetare. Född 1861-02-01 i Tittekullen
Fröstebo, Stora Lundby (P) (Stora Lundby AI:13, sid 6). Bror till
August Svensson (nr. 874) i Grönhult, Fröstebo, Stora Lundby.
12/5-1887 till Göteborgs Domkyrkoförsamling, 65, 66, 4:e roten.
15/11-1887 till Jönsegård, Göteborgs Lundby.)

Gift med
Johannes Tidlund (Svensson), född 1861-02-01 i Tittekullen Fröstebo, Stora Lundby. Arbetare.

Barn:
Adam Joel Napoleon Tidlund, död 1898?
Kristalia Wilhelmina ”Stalin” Tidlund, född 1887, död 1945
Amalia Josefina ”Mollan” Tidlund, född 1889
Astrea Gerdulina Mildred ”Mil Tidlund, född 1898

Anders Peter Andreasson,
född 1856-11-14 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby.

Andreasson, Anders Peter. Född 1856-11-14 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4, sid 42). Döpt 1856-11-16
(Stora Lundby C:4, sid 42). Se tabell 14, s 1.

Andreasson, Anders Peter. Född 1856-11-14 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4, sid 42). Döpt 1856-11-16
(Stora Lundby C:4, sid 42).
Gift omkring 1885 (Masthugget-födda 1889) med Nilsdotter, Ida.
(Född 1856 i Horla (P).)

Gift 1885 med
Ida Nilsdotter, född 1856 i Horla (P).

Barn:
Ragnhild
Andrea
Rut
Axel Matteus, född 1889

Anna Maria Andreasdotter,
född 1859-08-03 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby, död 1860 i Stora Lundby.

Anna Maria. Född 1859-08-03 i Stannum Björnsgård, Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:4, sid 61). Döpt 1859-08-03 (Stora Lundby C:4, sid
61). Död 1860 (Stora Lundby AI:11, sid 48).

Carl Alfred Andreasson,
född 1861-11-13 i Stannum Björnsgården, Stora Lundby, död 1933-08-17 i Sepplaskog Västergård Heden, Stora Lundby. Bosatt i Skepplaskog Västergård Heden, Stora Lundby.

Andreasson, Carl Alfred. Född 1861-11-13 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4, sid 75). Döpt 1861-11-21
(Stora Lundby C:4, sid 75). Död 1933-08-17 i Skepplaskog
Västergård Heden, Stora Lundby (P). Se tabell 15, s 1.

Andreasson, Carl Alfred. Född 1861-11-13 i Stannum Björnsgård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4, sid 75). Döpt 1861-11-21
(Stora Lundby C:4, sid 75). Död 1933-08-17 i Skepplaskog
Västergård Heden, Stora Lundby (P).
Gift 1892-03-26 med Samuelsdotter, Johanna Sofia. (Född 1863-06-14
i Hjällsnäs Femtegård Brännet, Stora Lundby (P). Död 1915-08-13 i
Skepplaskog Västergård Heden, Stora Lundby (P).)

Gift 1892-03-26 i Stora Lundby med
Johanna Sofia Samuelsdotter, född 1863-06-14 i Hjällsnäs Femtegård Brännet, Stora Lundby, död 1915-08-13 i Skepplaskog Västergård Heden, Stora Lundby. Bosatt i Skepplaskog Västergård Heden, Stora Lundby.

Barn:
Axel Leander Carlsson, född 1893-02-27
Josef Verner, född 1894-08-07
Johan Albert Karlsson, född 1896-04-17
Karl Samuel Karlsson, född 1898-02-25
Oskar Wilhem Karlsson, född 1900
Elin Matilda Karlsson, född 1901
Signe Josefina, född 1904
Gunhild Elisabeth Karlsson, född 1906

Maria Andersdotter,
född 1848-09-27 i Stannum Jönsagård.

Andersdotter, Maria. Född 1848-09-27 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1848-10-01 i Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:4). Flyttade 1867-1.-24 (månad 10 eller 11) från
Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) till Stannum Gården, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby AI:12, sid 229). Flyttade 1870-10-22 från
Stannum Gården, Stora Lundby (P) till Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby AI:13, sid 36, 116). Flyttade 1874 från
Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) till Olstorp Nohlgården, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby AI:13, sid 116, 108). Flyttade 1876 från
Olstorp Nohlgården, Stora Lundby (P) till Aggetorp, Stora Lundby
(P) (Stora Lundby AI:14, sid 107). Flyttade från Aggetorp, Stora
Lundby (P) till Torgestorp Bergesgården, Stora Lundby (P) (Stora
Lundby AI:15, sid 132). Flyttade 1894 från Torgestorp
Bergesgården, Stora Lundby (P) till Torgestorp Olsgården, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby AI:15, sid 132, 19). Död 1903-03-06 (13:
Oskar Larsson). Begravd 1903-03-12 (13: Oskar Larsson). Maria
(Stora Lundby C:4). Anna Maria (Stora Lundby AI:12, sid 68, AI:13,
sid 36, 116, 108 och AI:14, sid 107, 3). I Stora Lundby AI:14, sid
3 står ”Anna Mar Andersdr” varav ”Anna” är överstruket.
I Stora Lundby AI:12, sid 229 står hon som flyttad 1867-10,11-24
till Stannum Gården, men även i Stora Lundby AI:13 (1869-) står
hon kvar under Stannum Jönsagården som flyttad år 1867 till
Stannum Gården. Både i Stora Lundby AI:12, sid 68 och AI:13, sid
36 står hon som piga hos Peter Hansson i Stannum Gården, vilket
hon var 1867-70 (hfl). 1870-74 (hfl) var hon piga hos Magnus
Larsson (nr. 130) i Stannum Jönsagården (Stora Lundby AI:13, sid
116). 1874-76 (hfl) står hon som piga i Olstorp Nohlgården (Stora
Lundby AI:13, sid 108, AI:14, sid 107). Från år 1876 (hfl) till ?
står hon som piga hos August Andersson i Aggetorp (Stora Lundby
AI:14, sid 3). Hon var ogift (13: Oskar Larsson). Mer info: Se
anteckningar.

Johan August Andersson Österberg,
född 1851-01-09 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P). Järnvägsgrindvaktare i Gamlest i Göteborg.

Andersson Österberg, Johan August. Född 1851-01-09 i Stannum
Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1851-01-12 i
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Se tabell 19, s 1.

Andersson Österberg, Johan August. Järnvägsarbetare (Örgryte
AI:19, sid 364; Göteborgs Gamlestad AI:3, sid 865 m.m.). Född
1851-01-09 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby
C:4). Döpt 1851-01-12 i Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Namn:
August Andersson (218: August Larsson). Förnamn: Joh. August.
(Stora Lundby C:4). Namn: Österberg, J. A. Andersson (Örgryte B:4,
sid 605). Yrke: Järnvägsgrindvaktare i Gamlestaden (13: Oskar
Larsson). Utflyttad 1885-10-06 från Gårda Sparven 7, Örgryte (O)
(Örgryte B:4, sid 605). Inflyttad 1885-11-24 till 18:8:A2,
Gamlestads kbfd (O) (Göteborgs Gamlestad BI:1, sid 34).
Gift 1880-01-23 i Göteborgs Kristine (O) med Hermansdotter,
Bernhardina. (Född 1859-04-22 (Örgryte AI:19, sid 364).)

Gift 1880-01-23 i Göteborgs Kristine (O) med
Bernhardina Hermansdotter, född 1859-04-22 i Örgryte.

Barn:
Agda Sofia, född 1881-06-17
Anna Elfrida, född 1885-08-19
Elly Augusta, född 1888-08-24

Johannes Andersson,
född 1853-05-02 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P). Bosatt i Lerum, Lerum.

Andersson, Johannes. Född 1853-05-02 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1853-05-05 i Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:4). Se tabell 20, s 1.

Andersson, Johannes. Född 1853-05-02 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1853-05-05 i Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:4). Johannes (Stora Lundby C:4). Bosatt i Lerum
(P) (13). Mer info: Se anteckningar.
Gift 1884-10-17 i Lerum (P) (Lerum CEF) med Andersdotter, Sofia.
(Född 1860-01-08 i Lerum (P) (Lerum AI:14, sid 96).)

Johannes Andersson 1853-05-03 Stannum Jönsagården Stora Lundby

Gift med
Sofia Andersson, född 1860-01-08 i Lerum, Lerum.

Barn:
Selma, född 1886-04-04, död 1893-05-22
Johan Alfred, född 1888-09-30
Sven Edvard, född 1891-12-20
dödfödd son, född 1891-12-20, död 1891-12-20
Gerda Kristina, född 1893-10-10
Bernhard Fabian, född 1896-11-22

Anna Christina Andersdotter,
född 1856-07-21 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P).

Andersdotter, Anna Christina. Född 1856-07-21 i Stannum Jönsagård,
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1856-07-27 i Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Namn: Kristina Andersdotter (218:
August Larsson). Anna Christ:a (Stora Lundby C:4).

Carl Edvard Andersson Österberg,
född 1859-05-07 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P). Arbetare i Göteborg.

Andersson Österberg, Carl Edvard. Född 1859-05-07 i Stannum
Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1859-05-08 i
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Se tabell 21, s 1.

Andersson Österberg, Carl Edvard. Arbetare (Göteborgs Gamlestad
AI:8, sid 326; AIIa:1, sid 215). Född 1859-05-07 i Stannum
Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1859-05-08 i
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Namn: Edvard Andersson (218:
August Larsson). Carl Edvard (Stora Lundby C:4). Bosatt i Göteborg
(13). Flyttade 1903-12-08 från Gamlestads kbfd (O) till Örgryte
(O) (Göteborgs Gamlestad AIIa:1, sid 215).
Gift 1897-12-04 (Göteborgs Gamlestad AIIa:1, sid 215) med
Johansson, Emma Kristina. (Född 1867-12-16 i Kilanda (P)
(Göteborgs Gamlestad AI:8, sid 326). Emma Cristina Johannesdotter
Född 1867-02-16, troligen i Burhult. OBS!! Osäkert om
informationen ovan rör rätt person.)

Gift 1897-12-04 i Göteborg med
Emma Kristina Johansson, född 1867-12-16 i Burhult, Kilanda (P).

Barn:
David Ragnar Österberg, född 1898-06-25
Frank Evald Österberg, född 1900-09-29
Erik Alfons Österberg, född 1903-02-20

Alfred Österberg,
född 1862-08-12 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P). Bosatt i Skövde.

Österberg, Alfred. Född 1862-08-12 i Stannum Jönsagård, Stora
Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1862-08-16 i Stora Lundby (P)
(Stora Lundby C:4). Se tabell 22, s 1.

Österberg, Alfred. Järnvägstjänsteman (13). Född 1862-08-12 i
Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt
1862-08-16 i Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Allfrid (Stora
Lundby C:4). Född 1862-01-12 (Stora Lundby AI:12, sid 228). Bosatt
i Skövde (13).
Möjligen hade han åtminstone två söner: Paul Alfred Österberg,
f. 1898 i Skövde, Torsten Samuel Österberg,
f. 1900 i Skövde .
Gift 1895-06-24 (13) med , Olga Kristina.

Gift 1895-06-24 med
Olga Kristina. Bosatt i Skövde.

Barn:
Lilly Maria Kristina Österberg, född 1896
Paul Alfred Österberg, född 1898
Torsten Samuel Österberg, född 1900

Johanna Matilda Andersdotter,
född 1865-05-17 i Stannum Jönsagård, Stora Lundby (P).

Andersdotter, Johanna Matilda. Född 1865-05-17 i Stannum
Jönsagård, Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Döpt 1865-05-18 i
Stora Lundby (P) (Stora Lundby C:4). Namn: Mathilda Andersdotter
(218: August Larsson). Johanna Matilda (Stora Lundby C:4).

Anna Maria Larsdotter,
född 1852-04-26 Torgestorp i Stora Lundby.

Larsdotter, Anna Maria. Född 1852-04-26 (Stora Lundby AI:10, sid
45). Namn: Maria Larsdotter (218: August Larsson).

Britta Kristina Larsdotter,
född 1854-12-..Torgestorp Olsgården i Stora Lundby, död 1855-02-02 i Stora Lundby.

Larsdotter, Britta Christina. Född 1854-12-.. (Stora Lundby AI:10,
sid 45). Död 1855-02-02 (Stora Lundby AI:10, sid 45). Namn:
Kristina Larsdotter (218: August Larsson).

Britta Christina Larsdotter,
född 1855-11-28 Torgestorp Olsgården i Stora Lundby. Bosatt i Göteborg.

Larsdotter, Britta Christina. Född 1855-11-28 (Stora Lundby AI:11,
sid 45). Namn: Kristina Larsdotter (218: August Larsson). Bosatt i
Göteborg (13).

Olaus Larsson,
född 1859-03-03 i Stora Lundby.

Larsson, Olaus. Född 1859-03-03 (Stora Lundby AI:11, sid 45). Se
tabell 24, s 1.
Larsson, Olaus. Född 1859-03-03 (Stora Lundby AI:11, sid 45).
Bosatt i Göteborg (13).

Johan Alfred Larsson,
född 1861-10-15 i Stora Lundby, död 1947-07-20 i Stora Lundby. Hade torp under Torpet i Stora Lundby.

Larsson, Johan Alfred. Född 1861-10-15 (Stora Lundby AI:11, sid
45). Död 1947-07-20 (13). Se tabell 25, s 1.

Larsson, Johan Alfred. Född 1861-10-15 (Stora Lundby AI:11, sid
45). Död 1947-07-20 (13). Namn: Alfred Larsson (218: August
Larsson). Hade torp under Torpet, Stora Lundby (13: Oskar
Larsson).
Gift med , Maria.

Gift med
Maria.

August Larsson,
född 1864-11-13 i Stannum, Västra Högen Stora Lundby (P).

Larsson, August. Född 1864-11-13 (Stora Lundby AI:12, sid 84). Se
tabell 26, s 1.

Larsson, August. Född 1864-11-13 (Stora Lundby AI:12, sid 84).
Bosatt i Östad (13).

Emma Josefina Johansson,
Generation 7, Jönsagrenen
född 1871-06-29 i Vråssered, Bergum, död 1956-12-10.

Johansson, Emma Josefina. Född 1871-06-29 (Bergum AI:10, sid 64).
Död 1956-12-10 (dödsannons). Se tabell 39, s 1.

Johansson, Emma Josefina. Född 1871-06-29 (Bergum AI:10, sid 64).
Död 1956-12-10 (dödsannons). Enligt Oskars dagbok, del 2: 1895,
December, 5. Denna dag sammanvigdes August Andreasson (från
Grisared) och vår kusin Emma Josefina Johansdotter, Wråtsered.
Wigseln förrättades af pastorn i Berjum, Ahlqvist i Emmas hem.
Emma Andersson? (dödsannons).
Gift (vigselförrättare: Ahlqvist) i hemmet 1895-12-05 i Vråssered,
Bergum (O) (Datum enligt Bergum AI:13, sid 72; Oskar Larssons
dagbok II) med Andreasson, August. (Ägare av Vråssered Övergård,
Bergum (O) (svenska gods och gårdar vol 29, sid 153). Född
1866-09-08 (Bergum AI:13, sid 72). Namn: August Andersson (svenska
gods och gårdar vol 29, sid 153).)

Gift 1895-12-05 i Bergum med
August Andreasson, född 1866-09-08 i Grisared, Bergum (O). Kusiner?.

Barn:
Rut Emma Maria Andreasson, född 1896-10-19, död 1960-01-25
Arvid Petrus, född 1898-02-13, död 1903-11-09
Elsa Sigrid Linnéa Andreasson, född 1900-02-02, död 1973-09-24
Joel Andrew Harry Andreasson, född 1903-10-23
Lilly Alice Andreasson, född 1911-11-04, död 1993-05-07

Johan August Jonasson,
född 1850-02-.. i Lerum.
Johan August Jonasson 1850-02-.. Lerum

Gift med
Johanna Maria Larsdotter, född 1861-04-04 i Stora Lundby.

Barn:
Anna Emilia, född 1883-01-13
Alfrida Christina, född 1886-01-12
Gustaf Adolf Johansson, född 1890-02-08

Jonasson, Johan August. Född 1850-02-.. (Lerum AI:9, sid 160). Se
tabell 17, s 1.

Jonasson, Johan August. Född 1850-02-.. (Lerum AI:9, sid 160).
Namn: August Jonasson (218: August Larsson). Namn: Aug. Johansson
(Svenska gods och gårdar, vol 29, sid 467).
Gift 1882-04-20 (Lerum AI:14, sid 164) med Larsdotter, Johanna
Maria. (Född 1861-04-04 (Stora Lundby AI:12, sid 52). Inflyttad
1882 till Sävidsbo Västra, Lerum (P) (Lerum B:1). Namn: Maria
Larsdotter (218: August Larsson). Förnamn: Maria (Svenska gods och
gårdar, vol 29, sid 467).)
Barn:
, Anna Emelia. Född 1883-01-13 i Sävidsbo, Lerum (P) (Lerum CEF).

, Alfrida Christina. Född 1886-01-12 i Sävidsbo, Lerum (P) (Lerum
CEF).
Johansson, Gustaf Gottfrid. Född 1890-02-08 (Lerum CEF). Namn:
Gustaf Johansson (Svenska gods och gårdar, vol 29, sid 467).
Tillträdde gården 1913 (Svenska gods och gårdar, vol 29, sid 467).
”Gården, som tidigare tillhört Aspenäs säteri, kom till släkten i
slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Den friköptes
1821 av nuv. äg:s [Gustaf Johanssons] farmors föräldrar” (Svenska
gods och gårdar, vol 29, sid 467).

Joh. August,
född 1857-01-25 i Stora Lundby, död 1858-02-11 i Stora Lundby. Bosatt i Stora Lundby.

Joh. August. Född 1857-01-25 (Stora Lundby AI:11, sid 27). Död
1858-02-11 (Stora Lundby AI:11, sid 27).

Johan August Larsson,
född 1858-03-03 i Stora Lundby.

Larsson, Johan August. Född 1858-03-03 (Stora Lundby AI:11, sid
27). Se tabell 28, s 1.

Larsson, Johan August. Född 1858-03-03 (Stora Lundby AI:11, sid
27). Namn: August Larsson (218: August Larsson).
Gift 1893-05-04 (Stora Lundby CEF) med Johansdotter, Matilda.
(Född 1867-12-24 (Stora Lundby AI:15, sid 82).)
Barn:
, Judit. Född 1899 (Stora Lundby, mantalslängd 1901).
, Carl. Född 1903 (Stora Lundby, mantalslängd 1909).
, John. Född 1906 (Stora Lundby, mantalslängd 1909).

Gift 1893-05-04 i Stora Lundby med
Matilda Johansdotter, född 1867-12-24 i Stora Lundby (P).

Barn:
Judith, född 1899
Carl, född 1903
John, född 1906

Johanna Maria Larsdotter,
född 1861-04-04 i Stora Lundby.

Larsdotter, Johanna Maria. Född 1861-04-04 (Stora Lundby AI:12,
sid 52). Se tabell 29, s 1.

Larsdotter, Johanna Maria. Född 1861-04-04 (Stora Lundby AI:12,
sid 52). Inflyttad 1882 till Sävidsbo Västra, Lerum (P) (Lerum
B:1). Namn: Maria Larsdotter (218: August Larsson). Förnamn: Maria
(Svenska gods och gårdar, vol 29, sid 467).
Gift 1882-04-20 (Lerum AI:14, sid 164) med Jonasson, Johan August.
(Född 1850-02-.. (Lerum AI:9, sid 160). Namn: August Jonasson
(218: August Larsson). Namn: Aug. Johansson (Svenska gods och
gårdar, vol 29, sid 467).)
Barn:
, Anna Emelia. Född 1883-01-13 i Sävidsbo, Lerum (P) (Lerum CEF).

, Alfrida Christina. Född 1886-01-12 i Sävidsbo, Lerum (P) (Lerum
CEF).
Johansson, Gustaf Gottfrid. Född 1890-02-08 (Lerum CEF).

Gift 1882-04-20 med
Johan August Jonasson, född 1850-02-.. i Lerum.

Barn:
Anna Emilia, född 1883-01-13
Alfrida Christina, född 1886-01-12
Gustaf Gottfrid Johansson, född 1890-02-08

Lextorp med Skepplaskog Stora Lundby Johanna Maria Larsdotter 1861, Gift med Johan August Jonasson. Bosatt i Lerum

Emma Christina Larsdotter,
född 1865-08-05 i Stora Lundby.

Larsdotter, Emma Christina. Född 1865-08-05 (Stora Lundby AI:12,
sid 52). Se tabell 30, s 1

Gift 1893-08-31 i Stora Lundby med
Johan August Olausson, född 1867-05-22 i Stora Lundby.

Barn:
dödfödd flicka, född 1894-05-11, död 1894-05-11
Johan Algot, född 1895-05-07
Rut, född 1897, död 1968?
Ester Josefina, född 1899
Agnes, född 1901
Alvar, född 1903
Erik Rudolf Johansson, född 1906-02-10

Alfred Larsson,
född 1868-04-21 i Stora Lundby.
Lextorp med Skepplaskog

Larsson, Alfred. Född 1868-04-21 (Stora Lundby AI:12, sid 52). Se
tabell 31, s 1.

Gift 1895-10-29 i Stora Lundby med
Emma Christina Christoffersdotter, född 1865-07-09 i Stora Lundby.

Barn:
Agda Olivia, född 1896-05-08
Elin Agnes Valborg Larsson, född 1898-01-22, död 1979-03-12
Rut Larsson, född 1902
Bror Larsson, född 1904

Generation 8, Jönsagrenen.

Verner

Verner Isaksson

Verner Isaksson
Ägde gården ” Nedergården 2.4”, nedanför ”Galgberget Fornminne ”, intill Delabäcken nuvarande kommungräns Göteborg och Lerum. Gift med Annie, född Hansson. Sålde sedan gården 1956 till Johnson Olof o Barbro, Werner Isaksson flyttade sedan till Olofstorp.
Annie Isaksson Blev 94 år. Far: Adolf Hansson (1868 – 1936) Mor: Hilda (Tilda) Gustafva Hansson (1871 – 1960) Född: 1901-03-23, Död: 1995-09-21. Familj med Verner Isaksson

Bouppteckning 1835

 

 

 

År 1835 den 21 januari förrättades uppå begäran bouppteckning över
kvarlåtenskapen efter bonden Anders Jönsson och dessäven avlidna
hustrun Johanna Andersdotter på hemmanet Hultet som båda avlidit i
slutet av sistlidne Augusti månad och efterlämnat ende
bröstarvinge sonen Elias 2 år gammal.
I närvaro av den omyndige salige tillförordnade förmyndare
bönderna Johannes Andersson på Tollestorp Hallen och Börje Jönsson
på Stannum Östra högen uppgaf avlidne Anders jönssons föräldrar
Jöns Eriksson och Elin Andersdotter som varit i gemensamt bo med
de avlidna, kvarlåtenskapen till anteckning och utvärdering under
vanlig bouppteckning förbindelse i nedanstående ordning.

Fastighet
Ett åttondels mantal kronoskattehemmanet i Lerums socken, vilket
avlidne makarne under äktenskapet inköpt av dels föräldrar och
svärföräldrar Jöns Ericsson och Elin Andersdotter efter avhandling
den 14 december 1829 var med blivit lagfarit och –
Häradsrättens fasta meddelad den 12 mars 1831 uppskattas i värde
med därtillhörande Åbyggnader till 533.16:- Banco

Ett sextondels matal efter helt räknat av halva frälse hemmanet
Marken, vilket arrenderades av Makarna 1831 värderats till 300:-
Totalt 833.16 :-

En del av bohaget som räknats upp i bouppteckningen (jag har inte
skrivit av allt)
2 små silverbägare
1 drickstop i tenn
1 tenn ljusstake
1 brännvinskanna i koppar
1 innemurad Maskekittel i Koppar?
1 kokkittel i koppar
1 liten kaffekittel
1 större järngryta
1 mindre järngryta
1 brandjern
1 gammal stekpanna

Torpet Marka hed arrenderades ut.

Uppräkning av verktyg i järn.
Möbler:
1 väggur med grönmålat fodral
2 rödmålade skåp
1 rödmålat slagbord
1 gulmålad soffa
1 rödmålad soffa
1 omålad soffa
3 stolar
1 omålad säng
1 omålat mindre skåp
1 omålat slagbord
1 rödmålad bättre kista med lås
1 gammal omålad kista
2 spinnrockar
1 gammal vävstol
1 rödmålat bord
1 jonekorg
2 jernbandade ankare
1 gammalt köksskåp
i liten dricketunna
1 kåhltunna
1 gammal balja
1 dussin porslintallrikar
1 dussin dricksglas
lerfat
lerkruka
mjölkkanna mm

Säng och linkläder
blårandigt lakan
1 blårandigt täcke
1 sängtäcke
lärftlakan
rutigt stickat täcke
gulrutigt bättre sänghäng mm

Har ej skrivit av mannens och kvinnans gångkläder

1 stadskärra med jernaxel
1 sprötkärra med jernaxel
1 sprötkärra med träaxel
1 sprötkärra utan hjul
1 gödselkärra
1 omålad beslagen åkesläde
plog med jern mm

Kreatur:
1 svart tjur
1 röd oxe
1 ko ”Stora Rygga”
1 qvigeko
1 dito ”Rygga”
1 röd ko
1 svart sto
1 svartbrun häst
8 får
1 bagge
2 grisar

1/4 tunna vinter råg
1/8 tunna vinter vete
1/2 tunna korn
1 tunna blandkorn
4 tunnor havre
8 kannor linfrö
7 tunnor potäter

Summa banco 1323:-

Skuld
Till Anders Jonsson avlidne broder Andreas Jönsson innestående
fastighet och lösöre av enligt avhandlingar den 14/12 1829 405
268
Fordrar från kvarlåtenskap

Jons Ericsson på Hultet såsom innehavare av dels avlidne sons
Elias Jönssons rätt fodrar han som betalning natura. Samme Jöns
Ericsson och dels hustru såsom arvtagare efter avlidna omyndiga
pigan britta Andersdotter på Hultet.
Andreas Jönsson i Ytterstad Mårtensgården.
Gustaf Andersson i Ytterstad. Anna Olofsdotter i fröstabo.

Behållning summa banco 738:-

 

Ytterstad Skattegården 1826 – 1831

Jons Larsgården 3/4

5/16 S.M. Lars Jonsson f. 1790-05-01 – 1829-03-30

Gustaf Andersson f. 1803-08-05

Hustru Kjerstin Svensdotter f. 1794-07-08, Vigda 1828

s. Andreas Larsson f. 1814-08-01

s. Johannes Larsson f. 1817-10-26

s. August Larsson f. 1822-07-09

d. Elsa Gustafsdotter f. 1830-12-13

d. Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

Svärfar Sven Bengtsson f. 1762-10-30

Svärmor Anna Andersdotter f. 1752

3/16 S.M. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Anna Jönsdotter f. 1807-12-13 Hultet, Lerum, död 1831-05-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15

d. Maria f. 1830-09-29

Moder Enka. Anna Pehrsdoter f. 1767-01-25 Starrkärr

Jonas Andersson f. 1806-12-02

Ytterstad Skattegården 1831 – 1835

Jons Larsgården 3/4

5/16 S.M. Gustaf Andersson f. 1803-08-05 (Nhl. 35)

Hustru Kjerstin Svensdotter f. 1794-07-08, Vigda 1828

styfson. Andreas Larsson f. 1814-08-01

s. Johannes Larsson f. 1817-10-26

s. August Larsson f. 1822-07-09

s. Anders Peter f. 1833-05-06

d. Elsa Gustafsdotter f. 1830-12-13

d. Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

Svärfar Sven Bengtsson f. 1762-10-30 född uppåt landet

1/8

S.M. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Anna Jönsdotter f. 1807-12-13 – 1831-05-04

Gifter sig med Kongl. tillåtelse med dess kusin Catharina Larsdotter f. 1811-06-09 (Torgestorp Olsgården)

s. Andreas f. 1834-10-23

d. Anna Christina f. 1827-05-15

d. Maria f. 1830-09-29 – 1834-08-30 (kolera?)

Svärfar Hans Jonsson f. 1781-10-12

Svärmor Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20

Moder Enka. Anna Pehrsdoter f. 1767-01-25 Starrkärr, fattighjon

Se Ytterstad Tån under Nordgården

Ytterstad Skattegården 1838 – 1840

Jons Larsgården 3/4

5/16 S.M. Gustaf Andersson f. 1803-08-05

Hustru Kerstin Svensdotter f. 1794-07-08, Vigda 1828

s. Andreas Larsson f. 1814-08-01

s. Johannes Larsson f. 1817-10-26

s. August Larsson f. 1822-07-09

s. Anders Peter f. 1833-05-06

d. Elsa Gustafsdotter f. 1830-12-13

d. Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

Svärfar Sven Bengtsson f. 1762-10-30

Johannes Andersson f. 1809-09-28

Hans Andersson f. 1815-03-12, Götha Artilleri

Catharina Bryngelsdotter f. 1796-07-27 – 1834-08-22 (kolera?)

Christina f. 1828-11-01

1/8 Eg. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Katharina Larsdotter f. 1811-06-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15 d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Hustru Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20 bräcklig

Ytterstad Skattegården 1840 – 1845

Jons Larsgården 3/4?

5/16 Äg. Enkan Kerstin Svensdotter f. 1794-07-08

s. Andreas Larsson f. 1814-08-01, till Skepplaskog 1842, Lysn 1842-06-16

s. Johannes Larsson f. 1817-10-26

s. August Larsson f. 1822-07-09, Stannum Björnsgården, Lysn 1844-11-30

d. Elsa Gustafsdotter f. 1830-12-13

d. Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

pigan Ingeborg Hansdotter f. 1815-10-08, till Kronogården 1842

Dräng Johannes Söderström f. 1819-08-06

Dräng Andreas Andreasson f. 1826-01-29, från Espholmen 1845

3/8 Äg. M. Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15, (gift med A. Andersson) s. Jonas f. 1841-01-18

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Hustru Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20

pigan Anna Larsdotter f. 1818-04-12

Ytterstad Skattegården 1846 – 1854

Jons Larsgården 3/4

5/16 Äg. Enkan Kjerstin Svensdotter f. 1794-07-08

August Larsson f. 1822-07-09, Lysn 1848-11-05

dotter Elsa Gustafsdotter f. 1830-12-13

dotter Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

Gift 1851-09-25 med drängen Andreas Andersson i Margretegården, 22 år

s. August f. 1851-12-16

d. Anna Christina f. 1854-04-11

1/8

Äg. M. Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04

s. Jonas f. 1841-01-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

d. Christina f. 1846-05-31 – 1847-05-20

Ytterstad Skattegården 1855 – 1862

Jons Larsgården 3/4

5/16 Enkan Kjerstin Svensdotter f. 1794-07-08 – 1861-01-10 bröstsjuk

Eg. Andreas Andersson f. 1829-02-03

Hustru Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04, Vigda 1851-09-25

s. August f. 1851-12-16

s. Carl Alfred f. 1861-08-10

s. Zackarias f. 1856-12-12 – 1858-01-08

d. Anna Christina f. 1854-04-11

d. Augusta f. 1859-01-06

1/8

Eg Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04 – 1851-08-13

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01, till Stannum

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

s. Zackarias f. 1856-10-24

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Ytterstad Skattegården 1863 – 1869

Jons Larsgården 3/4

5/16 Eg. Andreas Andersson f. 1829-02-03

Hustru Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04

s. August f. 1851-12-16

s. Carl Alfred f. 1861-08-10

s. Johan Edvard f. 1864-01-03

d. Anna Christina f. 1854-04-11

d. Augusta f. 1859-01-06

d. Josefina Sofia f. 1866-01-24 – 1873-03-07

d. Emma Kajsa f. 1868-06-21

1/8

Eg Anders Andersson, född 1803-10-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas Andersson, född 1853-10-14 – 1942

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01, till Pag. 254

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1869 – 1875

Jons Larsgården 3/4

5/16 Eg. Andreas Andersson f. 1829-02-03

Hustru Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04 – 1875-12-20

s. August f. 1851-12-16

s. Karl Alfred f. 1861-08-10

s. Johan Edvard f. 1864-01-03

s. Zackarias f. 1871-01-27

d. Anna Kristina f. 1854-04-11

d. Augusta f. 1859-01-06

d. Josefina Sofia f. 1866-01-24 – 1873-03-07

d. Emma Kajsa f. 1868-06-21

d. Josefina Charlotta f. 1874-09-15 – 1875-05-03

1/8

Eg Anders Andersson f. 1803-10-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1875 – 1882

Jons Larsgården 3/4

5/16 Eg. Andreas Andersson f. 1829-02-03

Hustru Anna Brita Gustafsdotter f. 1829-02-04 – 1875-12-20

s. August f. 1851-12-16

s. Carl Alfred f. 1861-08-10, från Bergum 1880-10-24 nr 5

s. Johan Edward f. 1864-01-03

s. Zackarias f. 1871-01-27

d. Anna Kristina f. 1854-04-11

hennes oäkta son Hans Oscar f. 1880-03-20 – 1880-10-02

d. Augusta f. 1859-01-06

d. Emma Kajsa f. 1868-06-21

1/16

Undantag Anders Andersson f. 1803-10-18

1/16 Eg. Andreas Andersson f. 1850-01-05

1/16 Eg Jonas Andersson f. 1853-10-14

Hustru Emma Elisabeth Carlsdotter f. 1849-12-19, vigda 1879-10-24

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1882 – 1894

Jons Larsgården 3/4

5/16 Eg. Andreas Andersson d.ä. f. 1829-02-03, Enkl. 1875-12-20

s. August f. 1850-12-16

s. Carl Alfred f. 1861-08-10

s. Johan Edward f. 1864-01-03

s. Zackarias f. 1871-01-27

d. Anna Christina f. 1854-04-11

d. Augusta f. 1859-01-06

d. Emma Cajsa f. 1868-06-21

5/32 Eg. Carl Alfred Andreasson f. 1861-08-11

Hustru Gustafva larsson f. 1860-08-07 Angered, Vigda 1895-01-10

1/16

Eg. Andreas Andersson f. 1850-01-05
Hustru Maria Andreasdotter f. 1861-10-06 Starrkärr, Vigda 1891-12-10
d. Anna Christina f. 1892-10-08
s. Carl Albert f. 1895-03-20
Fader Anders Andersson f. 1803-10-18 – 1888-02-07
syster Anna Lisa Andersdotter f. 1843-05-30
dräng Johan August Andreasson f. 1866-07-15, till Bergum 1886-11-08, nr 26

1/16 Eg Jonas Andersson f. 1853-10-14

 

Ytterstad Skattegården 1826 – 1831

3/16 S.M. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Anna Jönsdotter f. 1807-12-13 Hultet, Lerum, död 1831-05-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15

d. Maria f. 1830-09-29

Moder Enka. Anna Pehrsdoter f. 1767-01-25 Starrkärr

Jonas Andersson f. 1806-12-02

Ytterstad Skattegården 1831 – 1835

1/8

S.M. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Anna Jönsdotter f. 1807-12-13 – 1831-05-04

Gifter sig med Kongl. tillåtelse med dess kusin Catharina Larsdotter f. 1811-06-09 (Torgestorp Olsgården)

s. Andreas f. 1834-10-23

d. Anna Christina f. 1827-05-15

d. Maria f. 1830-09-29 – 1834-08-30 (kolera?)

Svärfar Hans Jonsson f. 1781-10-12 (måste ha uppfattats av mig som Hans, men borde stå Lars)

Svärmor Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20

Moder Enka. Anna Pehrsdoter f. 1767-01-25 Starrkärr, fattighjon

Se Ytterstad Tån under Nordgården

Ytterstad Skattegården 1838 – 1840

1/8 Eg. Anders Andersson, född 1803-10-18

Hustru Katharina Larsdotter f. 1811-06-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15 d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Hustru Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20 bräcklig

Ytterstad Skattegården 1840 – 1845

3/8 Äg. M. Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04

d. Anna Christina f. 1827-05-15, (gift med A. Andersson) s. Jonas f. 1841-01-18

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Hustru Catharina Jonsdotter f. 1778-03-20

pigan Anna Larsdotter f. 1818-04-12

Ytterstad Skattegården 1846 – 1854

1/8

Äg. M. Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04

s. Jonas f. 1841-01-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

d. Christina f. 1846-05-31 – 1847-05-20

Ytterstad Skattegården 1855 – 1862

1/8

Eg Anders Andersson f. 1803-10-18

Hustru Catharina Larsdotter f. 1811-06-04 – 1851-08-13

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01, till Stannum

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

s. Zackarias f. 1856-10-24

Hans Jonsson f. 1781-10-12

Ytterstad Skattegården 1863 – 1869

1/8

Eg Anders Andersson, född 1803-10-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas Andersson, född 1853-10-14 – 1942

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Maria f. 1838-07-01, till Pag. 254

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1869 – 1875

1/8

Eg Anders Andersson f. 1803-10-18

s. Andreas f. 1850-01-05

s. Jonas f. 1853-10-14

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1875 – 1882

1/16

Undantag Anders Andersson f. 1803-10-18

1/16 Eg. Andreas Andersson f. 1850-01-05

1/16 Eg Jonas Andersson f. 1853-10-14

Hustru Emma Elisabeth Carlsdotter f. 1849-12-19, vigda 1879-10-24

d. Johanna f. 1835-01-07

d. Anna Lisa f. 1843-05-30

Ytterstad Skattegården 1882 – 1894

1/16

Eg. Andreas Andersson f. 1850-01-05

Hustru Maria Andreasdotter f. 1861-10-06 Starrkärr, Vigda 1891-12-10

d. Anna Christina f. 1892-10-08

s. Carl Albert f. 1895-03-20

Fader Anders Andersson f. 1803-10-18 – 1888-02-07

syster Anna Lisa Andersdotter f. 1843-05-30

dräng Johan August Andreasson f. 1866-07-15, till Bergum 1886-11-08, nr 26

Bergum (O) V1 1807-06-14 Dr. skattebonde Jonas Jonsson Pig. Anna Andreasd. Ytterstad,St. Lundby Sn Bergum Uppegården

Bergum (O) F1 1810-03-08 Johannes Jonas Jonson Anna Andreasd. Östra Bergum
Moderns ålder: 22 Övrigt 1: Faddr: Hans Andson, Jon Hemmingson i Berghem, Cathrina Petersd. Annika Hansd. ibm.

Bergum (O) F1 1820-08-21 Johannes Jonas Jonsson Anna Larsdr Bergum Uppegården
Bergum (O) F1 1823-01-20 Anna Lisa Jonas Jonsson Anna Larsd:r Bergum Uppegården
Moderns ålder: 31 Övrigt 1: Faddr: Hans Hanss. Andreas Anderss. i Bergjum, Brita Jonsd:r i Lextorp, Ingeb. Andersd:r, Brita Andersd:r i Bergjum.
Bergum (O) D2 1827-04-13 Jonas Jonsson Bergum Uppegården , Dödsorsak: Vattensot Dödsålder: 45 år 3 m 29 d (1782 ca)
Bergum (O) F1 1825-08-30 Johanna Jonas Jonsson Anna Larsd:r Östra Bergum
Bergum (O) V1 1818-03-30 Enkl. hem.bruk. Jonas Jonsson Pigan Anna Larsdotter Östra Bergum Uppegården Östra Bergum Södergården

Bergum (O) V1 1743-12-28 Änkemannen Jöns Jonsson Pigan Anna Nilsdoter Bergum Västergården Bergum Västergården

Hultet, register över födelseorter
Torgestorp och Torpet, register över födelseorter

Olaus Pettersson
Småkulla släkttavla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s