Hjällsnäs Gategården

Per Andersson,
Anfader. Stora Lundby (P) D1 1697-07-20 Hustru Karin Larsdotter, Jelsnäs, 37 år (f. 1660 ca), Per Anderssons hustru, lades sydost ned på kyrkogården i gårdens lägerstad. Stora Lundby (P) V1 1697-11-14 Änkling Per Andersson pigan Bryta Andersdotter, Jelsnäs, Olufstorp och Berghems församling (O). Stora Lundby (P) D1 1734-01-27 Per Andersson Hielsnäs, 88 år (f. 1646 ca). Det finns en annan Per Andersson i Hjällsnäs, bör ej blandas ihop, han dör 1766-10-08, Pleuresie, 68 år, Gällsnäs Höggården. Stora Lundby (P) D1 1741-05-01 Änkan Borta Andersdotter, 71 år (f. 1670 ca), Hans Larsgården, Jelsnäs.

Barn:
Lars Persson, f. 1684 ca, d. 1697-07-18, Jelsnäs, Stora Lundby (P),
Begravn. 1697-07-18, 13 år, Lades i samma grifteplats som Löpnr 195,
Anders Persson, f. 1687 ca, d 1689-10-06, Jelsnäs, Stora Lundby (P),
Begravn. 1689-10-06, 2 1/2 år, Per Anderssons barn, lades söder om kyrkan.
Joen Persson, f. 1690-12-05, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Oluf Persson ibm, Per A.son ibm, Embert ibm, hustrun Brita Olufsdotter i Höggård ibm, Ingeborg Hansdotter ibm, Elin Andersdotter i Fielleryd.
Bryta Persdotter, f. 1692-09-25, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Nils Andersson i Skepalskog, Jöns Andersson i Jelsnäs, Per Andersson ibm, hustrun Bryta i Legstorp, Kirstin Olufsdotter i Lundby, Bryta Jönsdotter i Jelsnäs.
Anders Persson, f. 1696-01-26, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Joen Andersson ibm, Per Andersson ibm, Lars Andersson ibm, hustru Bryta Andersdotter ibm, Märit Andersdotter ibm, Karin Nilsdotter i Skeplaskog. d. 1697-04-25, Jelsnäs, Stora Lundby (P),
Begravn. 1697-04-25, 1 1/2 år, Lades sydost långt neder på kyrkogården Per Anderssons son.
Karin Persdotter, f. 1698-08-14, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Jöns Andersson ibm, Anders Larsson ibm, Ambjörn Larsson i Legstorp, hustru Karin Andersdotter i Skeplaskog, Karin Nielsdotter ibm, Ingeborg Jönsdotter i Jelsnäs.
Lars Persson, f. 1700-02-01, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Jöns Andersson ibm, Anders Larsson ibm, Lars Andersson ibm, hustru Bryta Andersdotter i Legstorp, Ingeborg Jönsdotter i Jelsnäs, Karin Nilsdotter i Skeplaskog.
Märit Persdotter, f. 1702-01-22, Jelsnäs, Stora Lundby (P);
Faddrar Joen A.S. ibm, Anders Larsson ibm, Lars Andersson ibm, hustru Bryta Andersdotter i Legstorp, Ingeborg Jönsdotter i Jelsnäs, Märit Andersdotter ibidem. Begravningsdatum: 1702-03-04, 5 veckor 4 dagar, Pers dotter, lades sydost i kyrkogården.

Borta Persdotter,
f. 1692-09-25, Jelsnäs, Stora Lundby (P). Stora Lundby (P) V1 1717-07-10 Drängen Oluf Andersson i Jelsnäs, pigan Börta Andersdotter i Jelsnäs. Stora Lundby (P) D1, 1761-04-27, Hustru Borta, Gatugården i Jelsnäs, begravn. 1761-04-30, Svullnad och magesjuka, 69 år, Olofs hustru. Stora Lundby (P) 1767-08-09 Oluf Andersson, Gällsnäs Gategården, begravn. , 1767-09-16, Ålderdomsbräcklighet, 80 år (f. 1687 ca).
Barn:
Lars Olufsson, f. 1719-09-20, Jellsnäs, Stora Lundby (P),
Vittn Anders i Olufstorp, Sven i Höggård, dr. Hans Andersson ibm, hustru Maret Andersdotter i Jellsnäs, pig. Börta i Höggård och Ingebor ibidem. D1 1734-11-17 Lars Olufsson Gategården Hielsnäs 17 år, broder med Jon löpnr 2352
Joen Olufsson, f.1718-08-17, Gategården, Stora Lundby (P),
Vittn Sven i Höggård, Måns i Backegård, Anders Andersson i Olufstorp, hustru Marit Andersdotter i Jellsnäs, Marit Svensdotter i Höggård, Börta Olufsdotter ibidem.
Jon Olufsson, f.  1726-11-25 Jon, Gategården, Stora Lundby (P),
Vittn Måns, Oluf och Anders i ?, hustru Anna ibm, item pig. Börta och Maret ibidemStora Lundby . Stora Lundby D1 1734-11-24 Jon Olufsson Gategården Hielsnäs, 7 år, Broder med Lars Löpnr 2351
Anna Olufsdotter, f. 1730-02-13, Gategård i Hielsnäs, Stora Lundby (P),
Faddrar Måns, Hans och Lars ibm, hustru Maret ibm, pig. Brita och Maret ibidem. Stora Lundby (P) D1 1730-02-15, Anna Olufsdotter, Hielsnäs, 4 dagar. 
Anna Olufsdotter, f. 1731-04-14, Gategård i Hielsnäs, Stora Lundby (P),
Faddrar Pähr och Hans i Högård ibm, hustru Ad. Kullenberg, Ingred och Gunla ibidem.

Hjällsnäs Gategården

Stora Lundby V1 1731-05-16 Änkling Anders Nilsson Gategården Hielsnäs Pigan Ingiähl Börjesdotter Gategården Hielsnäs
Stora Lundby V1 1743-11-01 Drängen Joen Olufsson Helagården i Jelsnäs Pigan Borta Olufsdotter Gatugården
Stora Lundby D1 1766-04-12 Lars Jonsson Gatugården Gällsnäs 28 år Lungsot
Stora Lundby D1 1770-06-28 Anna Gällsnäs Gatugården 7 veckor Lars Olssons lilla dotter
Stora Lundby D1 1770-12-15 Hustru Karin Jonsdotter Gällsnäs Gategård
Stora Lundby D1 1776-11-04 Änkemannen Jon Hansson Giällsnäs Gatugården 65 år 11 månader bröstvärk
Stora Lundby V1 1777-06-08 Drängen Jon Jonsson Gällsnäs Gategård Pigan Britta Jonsdotter Torgerstorp
Stora Lundby V1 1778-03-31 Drängen Jonas Jonsson Gällsnäs Gatugård Pigan Anna Pehrsdotter Gällsnäs Gatugård
Stora Lundby V1 1788-10-19 Dräng Olof Andersson Giällsnäs Backegård Pigan Anna Ambjörnsdotter Gategård Giällsnäs
Anders Andersson i Hjällsnäs Gategården
Stora Lundby D1 1708-07-05 Karin Gategården 1 månad Anders Anderssons dotter, lades söder på kyrkogården.
Stora Lundby V1 1761-01-05 Drängen Anders Andersson Ljungslätt Pigan Britta Andersdotter Gatugården i Jelsnäs.

Hjällsnäs Gategården
Hästhagen, Maes Gategården frälse ordeboken 1565. Gategården frälse, Hans Ioensgården jordeboken år 1687

Gategården 1/16 1819

Åbo Anders Larsson f. 1787

h Brita Olsdotter f. 1784-12-29

d. Catharina f. 1816

Moder Kjerstin Larsdotter f. 1752-02-14

Gategården 1820 – 1821 A1:2

Åbo Anders Larsson f. 1787

h Brita Olsdotter f. 1784-12-29

s. Olaus f. 1820-02-14

d. Catharina f. 1816

Moder Kjerstin Larsdotter f. 1752-02-14

Gategården 1820 – 1821 A1:2

S.M. Jon Jonasson f. 1779-06-02

H. Kjerstin Pehrsdotter f. 1792-01-17

s. Johannes f. 1817-10-01

d. Anna Brita f. 1820-11-20

Fader Jon Jonsson f. 1759-06-20 undantag

dräng Johannes Larsson f. 1794 kan ej läsa

dräng Nils Svensson f. 1805-01-20

pigan Annika Pehrsdotter f. 1795

Gategården 1821 – 1822 A1:3

S.M. Jon Jonasson f. 1779-06-02

 H. Kjerstin Pehrsdotter f. 1792-01-17

s. Johannes f. 1817-10-01

d. Anna Brita f. 1820-11-20

Fader Jon Jonsson f. 1759-06-20 – 1822-06-20, undantag

dräng Johannes Larsson f. 1794 kan ej läsa

dräng Nils Svensson f. 1805-01-20

dräng Andreas pehrsson f. 1802-05-07 Ytterstad finns ej i L:längd

pigan Annika Pehrsdotter f. 1795-03-05 Lextorp?

Gategården 1821 – 1822 A1:3

1/16 utbruk af Arfved Hansson i Olof Pehrsgården
1/8 utbruk af Anders Andersson i Skattegården
1/16 Utbruk af Olle Hansson Österberg i Olof Pehrsgården

Carin Persdotter,
Anmoder. född i Jelsnäs, Stora Lundby.
Stora Lundby F1 1698-08-14 Karin Per Andersson Jelsnäs Faddrar Jöns Andersson ibm, Anders Larsson ibm, Ambjörn Larsson i Legstorp, hustru Karin Andersdotter i Skeplaskog, Karin Nielsdotter ibm, Ingeborg Jönsdotter i Jelsnäs.  Stora Lundby D1 1771-11-03 Änkan Karin Pehrsdotter Torpet 74 år ålderdom (Stora Lundby F1 1698-08-14 Karin Per Andersson Jelsnäs )
1722-05-27 Drängen Nils Nilsson Torpet Pigan Carin
Persdotter Jelsnäs. Gift 1722-05-27 i Stora Lundby med
Nils Nilsson, född 1694-07-08 i Torpet, Stora Lundby. Hans moder?: Stora Lundby D1 1728-02-11 Hustru Borta Torpet 66 år Nils hustru, lades på södra sidan. Stora Lundby D1 1763-11-?? Nils Nilsson Torpet 69 år feber (Stora Lundby F1 1694-07-08 Nils Nils Torpet )

Barn:
Jon Nilsson, född 1723-02-17 – 1771-03-01 Torpet, Stora Lundby (P),
Vittn Per och Anders ibm, Oluf i Stanhem, hustru Ingebor ibm, pig. Maret på Torpet och Börta i Jellsnäs.
Anna Nilsdotter,  f. 1725-01-25 Torpet, Stora Lundby (P),
Vittn Jon i Stanhem, Anders i Jellsnäs, Anders ibm, hustru Chirstin i Stanhem, pig. Anna på Torpet och Börta i Jellsnäs. Stora Lundby D1 1728-02-25 Anna Nilsdotter Torpet 3 år, Nils Nilssons barn
Börta Nilsdotter,  f.1728-01-16 Torpet, Stora Lundby (P),
Faddrar Jon i Lundby, Jon på Torpet, Oluf i Stannom, hustru Anna Nilsdotter på Torpet, pig. Anna i Ingabo och Anna i Lundby. Stora Lundby D1 1728-05-14 Börta Jönsdotter Torpet 7 månader.
Pehr Nilsson, f. 1732-04-19 Torpet, Stora Lundby (P), 
Faddrar Ola i Stannom, Lars Pärsson i Hielsnäs, Anders Nilsson ibm, hustru Anna Nilsdotter i Torpe, Maret Månsdotter ibm, Chirstin Olufsdotter i Stannom.
Anders Nilsson, f. 1736-11-14 Torpet, Stora Lundby (P), 
Vittn Anders Nilsson i Jelsnäs, Oluf Andersson i Stannum, Anders Phersson i Lextorp, Anna Nilsdotter på Torpet, Börta Hansdotter i Stannum, Karin hustru Oluf på Torpet. Stora Lundby D1 1784-03-26 Drängen Anders Nilsson Torpet 50 år håll.
Anna Nilsdotter, f.  1739-03-07 Torpet, Stora Lundby (P), 
Vittn Oluf Andersson i Stannum, Lars Persson i Hielsnäs, Anders Persson i Lextorp, hustru Anna Nilsd. på Torpet, p. Anna Persd. på Torpet, p. Brita Andersd. på Torpet.

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s