Slätten, Stora Lundby (P)

Generation 1
Joen Nilsson, född 1630?, död 1696-01-01 i Slätten, Stora Lundby. Anfader. 
Jon Nielsson
Född: 1630
Var dopvittne: 1693-11-19 Pelarhuset , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Död: 1696-01-01 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
——————————————————————————–
Familj med ?

Barn:
Märit Joensdotter, född 1673 ca, död 1743-09-03 Hjällsnäs skattegård 
Gunnur Jonsdotter
Nils Joensson, född 1671, död 1727-07-30

Generation 2

Nils Jonsson
Yrke: Bonde i Slätten
Far: Jon Nielsson (1630 – 1696)
Född: 1671 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Var dopvittne: 1694-07-08 Skeplaskog , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Var dopvittne: 1696-11-29 Skeplaskog , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Var dopvittne: 1697-08-15 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Var dopvittne: 1697-11-07 Skeplaskog , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Var dopvittne: 1698-03-27 Skeplaskog , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Var dopvittne: 1700-10-14 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Blev Änkeman: 1723-01-27 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Död: 1727-07-30 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
1727-07-30 M Nils Jonsson Slätten 56 år
——————————————————————————–
1. Familj med Ingerd Andersdotter, född 1677 – Död: 1723-01-27 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län) )
Vigsel: 1698-11-06 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)

Barn:
Okänt, född 1699-07-02, död 1699-07-02
Jon Nilsson, född 1701-01-27, död 1771-03-03
1701-01-27 M Joen Slätta Nils Jonsson Faddrar
befallninsmannen Sigge på Öijered, Jöran Larsson i Slätten Gudmund
Andersson i Stillestorp, hustru Chirstin Andersdotter i
Tollestorp, pig. Anna Larsd. på Öijered, Gunnur Jönsd. Slätten
Catharina Nilsdotter, född 1702-11-08, död 1705-11-26
1702-11-08 K Catharina Slätten Nils Faddrar h
Johan Nobelin i Qvarnekiärr, Sigge Carlsson på Öijered, Joen
Andersson i Grobo, hustru Anna på Öijered, Gunnur Joensdotter i
Slätten, Anna Andersdotter i Stillestorp. 1705-11-26 K Catharina Nilsdotter Slätten 3 år .
Anders Nilsson, född 1704-11-04, död 1708-04-06
Joen Nilsson, född 1707-09-29
1707-09-29 M Joen Slätten Nils Testes Sigge
Carlsson ibm, Joen Andersson i Grobo, Per Joensson på Öijered,
matronan hustru Ingeborg Hansdotter på Öijered, Anna Andersd. i
Stillestorp, Kirstin Andersd. i Slätten
Lars Nilsson, född 1709-12-28
1709-12-28 M Lars Slätten Nils Testes
befallningsman Petter Utterberg på Öijered, Joen Andersson i
Grobo, Petter i Slätten, jungfru Maria på Öijered, Chirstin
Andersdotter i Slätten, Börta Arfvedsdotter i Skeplaskog
Jonas Nilsson, född 1712-03-02
1712-03-02 M Jonas Slätten Nils Joensson Vittn
gårdsfogden på Öijered, Sigge i Slätten, Jacob Andersson i
Stillestorp, jungfru Maria Segersten, Chirstin Andersdotter på
Slätten, Carin Börjesdotter i Tollestorp
Petter Nilsson, född 1717-01-27, d. 1723-02-17
1717-01-27 M Petter Slätten Nils Joensson Vittn
Petter Utterberg, Jacob i Drengsered, Joen i Olufstorp, jungfru
Brita Dalberg, Anna Börjesdotter i Tollestorp, Maret i Slätten
Stora Lundby D1 1723-02-17 Petter Nilsson Slätten 6 år
Karin Nilsdotter, född 1720-01-01
Stora Lundby F1 1720-01-01 Karin Nils Jonsson Slätten
1720-01-01 K Karin Slätten Nils Jonsson Vittn Nils
Andersson ibm, Jon Andersson i Olufstorp, Jon Arfvidsson i
Skeplaskog, hustru Elin Andersdotter i Slätten, pig. Annika
Pellesdotter ibm, Anna i Tollestorp
——————————————————————————–
2. Familj med Ingri Jordansdotter
Vigsel: 1725-06-13 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Barn: Anders Nilsson (1726 – )
1726-04-08 M Anders Slätten Nils Jonsson

Det finns två Nils i Slätten vid samma tid, en Nils Jonsson och en
Nils Andersson. Svårt att reda ut vem som är fadern då endast
förnamnet skrivits vid ett par tillfällen.

Märit Joensdotter,  1699-06-25 Änkling Hans Persson Jelsnäs Pigan Märit
Joensdotter Slätten. Stora Lundby D1 1743-09-03 Änkan Maret Jonsdotter Jelsnäs Skattegård, 70 år. Gift 1699-06-25 i Stora Lundby med
Hans Persson. Bosatt i Jelsnäs, Stora Lundby. Stora Lundby D1 1723-09-01 Hans Persson Jellsnäs , 70 år. Stora Lundby D1 1713-08-24 Karin Jellsnäs 3 1/2 år, Hans Perssons dotter, lades sydost ifrån kyrkan.

Gunnur Joensdotter, f. 1704-01-06 Dräng Tolle Svensson Legstorp Pigan Gunnur Jonsdotter Slätten. Gift 1704-01-06 i Stora Lundby med
Tolle Svensson, född 1663 ca, Legstorp i Stora Lundby. Stora Lundby V1 1704-01-06 Dräng Tolle Svensson Legstorp Pigan Gunnur Jonsdotter Slätten. Stora Lundby D1 1718-04-20 Tolle Lestorp, 55 år.  Osäkra uppgifter: Stora Lundby V1 1719-05-20 Drängen Arfvid Olufsson Lestorp Änkan Gunnur Jonsdotter Lestorp. Stora Lundby V1 1721-06-23 Drängen Oluf Larsson Stackered Änkan Gunnur Jonsdotter Lestorp. Stora Lundby D1 1733-07-01 Hustru Gunnur Olufsdotter Lextorp, 52 år . Stora Lundby V1 1735-01-01 Änkling Oluf Larsson Hielsnäs Pigan Börta Månsdotter Hielsnäs.  Stora Lundby D1 1739-02-08 Arfvid Olufsson Hans Larsagård i Jelsnäs, 58 år Hans Larsgården i Jelsnäs.

Generation 3

Jon Nilsson, född 1701-01-27 i Slätten, Stora Lundby, död 1771-03-03 i Torpet, Stora Lundby. Bonde i Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Anfader. Slätten, Stora Lundby Joen Nilsson, född 1707-09-29
Gift 1725-06-13 med
Anna Nilsdotter, född 1703-11-15 i Torpet, Stora Lundby, död 1785-01-25 i Stora Lundby. Bosatt i Torpet, Stora Lundby, Vättle härad. 1725-06-13 Drängen Jon Nilsson Pigan Anna Nilsdotter Torpet . Stora Lundby D1 1785-01-26 Änkan Anna Torpet Ålder och slag Dödsålder: 83 år.

Barn:
Anders Jonsson, född 1726-05-29
1726-05-29 M Anders Torpet Jon Nilsson Vittn Jon, Nils och Lars ibm, hustru Chirstin i Stanhem, pig. Karin och Karin i Skeplaskog.
Jon Jonsson, född 1732-12-24
1732-12-24 M Jon Torpet Jon Nilsson Faddrar Ola i Stannom, Jon Pärsson på Torpet, Anders Jonsson i Stannom, hustru Karin Pärsdotter, Maret Månsdotter, Karin Andersdotter ibidem.
Stora Lundby F1 1732-11-26 Jon Jon Torpet
Faddrar Jon i Skäplaskog, Lars i Gamlebo, Lars i Grobo, hustru Börta i Grobo, Maret i Skäplaskog, Kari i Grobo .
Jonas Jonsson, född 1735-10-08
1735-10-08 M Jonas Torpet Jon Nilsson Vittn Joen Pehrsson i Torpet, Oluf Andersson i Stannum, hustru Karin Pehrsdotter, Anna Pehrsdotter, Karin Andersdotter.
Petter Jonsson, född 1738-04-19
1738-04-19 1738-04-19 M Petter Torpet Joen Nilsson Hustru
Anna Nilsdotter Vittn Joen Persson, Oluf Olufsson, Per Olufsson,
alla på Torpet, hustru Karin Persdotter på Torpet, pigan Maria
Jonsdotter ibidem, pigan Anna Nilsdotter i Lundby
Nils Jonsson, född 1744-01
Stora Lundby F1 1744-01-18 Nils Joen Nilsson Hustru Anna Nilsdotter Torpet
Övrigt 1: Barnet blev strax död
Stora Lundby D1 1765-01-11 Drängen Nils Jonsson Torpet 21 år Hetsig feber
Nils Jonsson, född 1745-06-05, död 1814-03-15
Stora Lundby F1 1745-06-05 Nils Jon Nilsson Hustru Anna Nilsdotter Torpet
Vittn Per Olsson, Nils Nilsson, Per Jonsson, alla på Torpet, hustru Anna Jonsd. på Torpet, p. Maria Jonsd. på Torpet, p. Borta Andersd. i Aggetorp
Britta Jonsdotter, född 1749-10-24
Anna Jonsdotter, född 1754-02-01

Anders Nilsson,
Far: Nils Jonsson (1671 – 1727) Mor: Ingri Jordansdotter.  Född: 1726-04-28 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län) Familj med Ingeborg Bengtsdotter (1729 – 1762) Vigsel: 1750-10-28 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län) Barn: Brita Andersdotter (1751 – 1824)
——————————————————————————–
Familj med Ingeborg Bengtsdotter (1729 – 1762)
Vigsel: 1750-10-28 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Barn: Brita Andersdotter (1751 – 1824)

Ingeborg Bengtsdotter
Far: Bengt
Född: 1729 Qvarnkär
Föder sonen Olof: 1762-10-18 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Död: 1762-10-18 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Begravd: 1762-10-24 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
——————————————————————————–
Familj med Anders Nilsson (1726 – )
Vigsel: 1750-10-28 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Barn:
Brita Andersdotter (1751 – 1824)
Stora Lundby F1 1751-11-12 Britta Anders Nilsson Hustru Ingeborg Bengtsdotter Slätten
Vittn inspector Elander, Börje Nilsson i Lextorp, Oluf Bengtsson i Qvarnkär, hustru Maret Olufsd. i Slätten, p. Annika i Qvarnkär, p. Märta Hansd. i Slätten
Karin Andersdotter, född 1753-08-08???
Stora Lundby F1 1753-01-06 Anna Anders Slätten
Vittn ther till inspectoren Elander, Hans uti Slätten, hustru Kierstin i Solveden, p. Bårta Hansd. i Slätten, p. Annika på Öjared Stora Lundby F1 1753-08-08 Karin Anders Nilsson Slätten
Vittn thertill voro inspectoren Elander, Sigge i Slätten, Börje Nilsson i Lextorp, hustrun Kerstin i Slätten, Hans och Anders döttrar uti Slätten
Lars Andersson, född 1754-09-25???
Stora Lundby F1 1754-09-25 Lars Anders Nilsson Slätten
Vittn inspectoren Elander, Sigge Persson i Slätten, Anders Nilsson i Slätten, hustrun Marit i Slätten, p. Marit Hansd., p. Annicka Olofsd.
Anneka Andersdotter, född 1756-09-12
Stora Lundby F1 1756-09-12 Anneka Anders Nilsson Ingebår Slätten
Vittn Jonas Elander, Per Wikström, båda på Öjared, Anders Pärsson i Kvarnekiärr, hustru Maret Olofsd., p. Maret Hansd. och Eli Bengtsd., alla i Slätten
Nils Andersson, född 1759-07-08
Stora Lundby F1 1759-07-08 Nils Anders Nilsson Ingebor Slätten
Vittn inspector Elander, trädgårdsmästaren Per Jonsson, båda på Öjared, Jonas Olofsson i Slätten, hustru Marit Hansd. i Solven, p. Britta Siggesson, p. Britta Andersd. båda i Slätten Nils Andersson, född 1759-07-08
Kirstin Andersdotter, född 1762-01-06
Stora Lundby F1 1762-01-06 Kirstin Anders Nilsson Ingeborg Slätten
Vittn Per Bengtsson i Lerum Kjärret, dr. Anders Olofsson på Öjared, dr. Anders Hansson i Slätten, hustru Kirstin Andersd. i Slätten, p. Brita Siggesd. i Slätten, Kirstin Olofsd. ibidem

Det finns två Anders Nilsson på Slätten vid samma tid. Ibland står
endast faderns förnamn i dop- och födelsebok vilket gör
faderskapet osäkert.

Generation 4

Anders Jonsson, född 1726-05-29 i Torpet, Stora Lundby.  Stora Lundby V1 1752-05-31 Drängen Anders Jonsson Torpet Pigan Maret Andersdotter Stannum Jönsagården. Stora Lundby D1 1793-04-02 Änkemannen Anders Jonsson Stannum Jönsagården 66 år Feber.

Jon Jonsson, född 1732-12-24 i Torpet, Stora Lundby. Osäkra uppgifter:  Jon Jonsson Torgestorp Stora Lundby. Vigd 1762-01-03 med Änkan Börta Jonsdotter Yttersta. Bosatt i Ytterstad . Börta Jonsdotter, född 1728-10-06 i Skepplaskog Östergården, Stora Lundby, död 1784-06-08 i Ytterstad, Stora Lundby. Bondhustru i Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Stora Lundby D1 1793-07-19 Änkemannen Jon Jonsson Ytterstad Skattegården Bröstfeber Dödsålder: 67 år.

Nils Jonsson, född 1745-06-05 i Torpet, Stora Lundby, död 1814-03-15 i Skattegården, Stora Lundby. Jordbrukare i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Dog av feber 69 år. Anfader.
Gift 1777-03-01 i Stora Lundby med
Britta Larsdotter, född 1758-11-01 i Ytterstad, Stora Lundby, död 1824-02-29, Stora Lundby. Bondhustru, Stora Lundby, Vättle härad.

Barn:
Brita Nilsdotter, född 1782-02-01, död 1788-01-24 i Skattegården i Ytterstad, Stora Lundby. Dog i koppor.
Annicka Nilsdotter, född 1785-02-20, död 1854-02-24
Anna-Brita Nilsdotter, född 1786-10-28, död 1787-08-22 i Ytterstad Skattegården, Stora Lundby. Dog av okänd barnsjuka.
Britta Nilsdotter, född 1790-09-17, död 1858-12-03
Faddrar: Hans Larsson, Anders Jonsson i Ytterstad, Anders Jonsson
i Stannum, Anna Andersdotter på Torpet, Annicka Andersdotter i
Ytterstad, Annicka Olsdotter ibm.
Anna Nilsdotter, född 1797-01-19, död 1870-10-23

Britta Jonsdotter, född 1749-10-24 i Torpet, Stora Lundby. 1777-06-08 Drängen Jon Jonsson Gällsnäs Gategård Pigan Britta Jonsdotter Torgerstorp. Gift 1777-06-08 i Stora Lundby med
Jon Jonsson, född 1777-06-08 i Gällsnäs Gategård, Stora Lundby.

Britta Jonsdotter 1758-10-30 – 1760-04-10 Torpet Stora Lundby
1758-10-30 K Britta Torpet Jon Nilsson Börta Andersdotter
Vittn Jon Nilsson, Gösta Andersson, dr. Anders Nilsson, alla på
Torpet, hustru Brita Pärsd., p. Maret Larsd., båda i Jelsnäs, p.
Maria Olofsd. på Torpet .

Anna Jonsdotter, född 1754-02-01 i Torpet, Stora Lundby.
Anna Jonsdotter 1754-03-15 Torpet Stora Lundby. Stora Lundby D1 1765-03-05 Anna Jonsdotter Torpet 10 år Flussfeber. Stora Lundby D1 1754-05-16 Anna Torpet 9 veckor, brystsjuka .

Britta Andersdotter,  Stora Lundby F1 1751-11-12 Britta Anders Nilsson Hustru Ingeborg Bengtsdotter Slätten
Vittn inspector Elander, Börje Nilsson i Lextorp, Oluf Bengtsson i Qvarnkär, hustru Maret Olufsd. i Slätten, p. Annika i Qvarnkär, p. Märta Hansd. i Slätten .
Far: Anders Nilsson (1726 – )
Mor: Ingeborg Bengtsdotter (1729 – 1762)
Född: 1751-11-12 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Döpt: 1751-11-14 Slätten , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Föder Börje: 1778 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Föder en Dotter: 1783 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Föder Anders: 1785-09-07 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Föder Börje: 1788 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Död: 1824-12-22 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Begravd: 1824-12-26 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
——————————————————————————–
Familj med Hans Larsson (1748 – 1833)
Vigsel: 1774-12-07 Svederna , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Far: Lars Hansson .
Mor: Elin Perhsdotter (1719 – död: 1792-05-06 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
vigsel: 1746-10-05 Svederna , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Född: 1748-04-27 Svederna , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Döpt: 1748-05-01 Svederna , Stora Lundby (Älvsborgs Län)
Död: 1833-04-07 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)

Barn: Anders Hansson (1785 – 1851)

Generation 5

Anders Hansson
Yrke: Torpare
Far: Hans Larsson (1748 – 1833)
Mor: Brita Andersdotter (1751 – 1824)
Född: 1785-09-07 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Döpt: 1785-09-07 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Bosatt: 1821 Mårtensgården , Ytterstad , Stora lundby (Älvsborgs län)
Flyttade till Kronogården: 1834 Kronogården Ytterstad , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Död: 1851-03-15 Kronogården Ytterstad , Stora Lundby (Älvsborgs län)
Begravd: 1851-03-21 Kronogården Ytterstad , Stora Lundby (Älvsborgs län)
——————————————————————————–
Familj med Brita Maja Olofsdotter (1788 – 1859)
Barn: Johanna Andersdotter (1818 – )
Anna-Maria (Maja) Andersdotter (1821 – 1902)
Andreas Andersson (1824 – 1825)
Brita Andersdotter (1826 – )
Andreas Andersson (1829 – 1830)

Annika Nilsdotter, född 1785-02-20 i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby, död 1854-02-24 i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby. Bondhustru i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Anmoder.
Finns uppgift att Annika föddes 1782 i husförhörslängd men enligt födelselängd är hon född 1785. En annan Annicka föddes 1782 men hon bodde på Kronogården och finns också med här i denna katalog. Annickas syster Brita föddes 1782.

Gift med
Anders Arfvidsson, född 1773-09-18 i Gråbo, Stora Lundby, död 1834-08-30 i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby. Hemmansägare i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Måg på gården. Se systern Anna.

Barn:
Jonas Andersson, född 1813-02-06
Anna Andersdotter, född 1818-05-06
Anna-Britta Andersdotter, född 1821-01-26, död 1889-09-23

Britta Nilsdotter, född 1790-09-17 i Skattegården i Ytterstad, Stora Lundby, död 1858-12-03 i Kronogården Torp, Ytterstad, Stora Lundby. Bondhustru i Kronogården Torp, Ytterstad, Stora Lundby. Dog av bröstfeber.. Går på kryckor 1840.

Gift 1824-04-12 med
Eric Jonsson, född 1793-05-09 i Bergum. Bosatt i Kronogården Torp i Ytterstad, Stora Lundby.

Barn:
Johanna Eriksdotter, född 1826-04-04
Britta Eriksdotter, född 1830-07-24
Maja Greta Eriksdotter, född 1835-06-16

Anna Nilsdotter, född 1797-01-19 i Skattegården i Ytterstad, Stora Lundby, död 1870-10-23 i Stora Lundby. Bondhustru i Kronogården 1/16 ”Torpes”, Stora Lundby.

Gift 1833-05-26 i Stora Lundby med
Andreas Andersson, född 1807-03-08 i Blakås?, död 1891-11-03 i Kronogården i ytterstad, Stora Lundby.
Jordbrukare i Kronogården i Ytterstad, Stora Lundby. Skift 1833-05-25 P:VII.

Barn:
Christina Andreasdotter, född 1834-12-05

1846-1854 Kronogården
1/16 Äg. M. Andreas Andersson f. 1807 1/3
Hustru Anna Nilsdotter f. 1797 19/1
dotter Christina f. 1834 5/12
Moder Enkan Brita Pehrsdotter f. 1777 9/11
Dräng Johannes Olsson f. 1825 15/4
Undantag Enkan Brita Andersdotter f. 1768 20/2 – 1848 12/8

Generation 6

Anna-Britta Andersdotter, född 1821-01-26 i Skattegården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad, död 1889-09-23 i Kronogården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad. Bondhustru i Kronogården, Ytterstad, St.Lundby. Lysn. 19/4. Älvsborgs län. Faddrar: Maja Andreasdotter i Gråbo, Gunnar Andreasson i Ytterstad, Andreas Nilsson, Nils Andreasson i Gråbo, Brita
Jonsdotter, Brita Nilsdotter i Ytterstad. Nattvard 1882. Kristendomskunskap c, innanläsning b.

Gift 1845-04-03 i St. Lundby med
Andreas Hansson, född 1820-10-20 i Kronogården, Ytterstad, Stora Lundby, Vättle härad, död 1908-12-29 i Kronogården, Ytterstad, Stora Lundby. Hemmansägare i Kronogården 1/8 , Ytterstad, Stora Lundby. Älvsborgs län.

Barn:
Hans Andreasson, född 1845-05-20, död 1902-05-17
Anders Andreasson, född 1847-12-06, död 1879-06-11
August Andreasson, född 1850-06-26, död 1913-10-19
Johan Edvard Andreasson, född 1853-10-20, död 1938-06-17, min farfars far
Anna Kristina Andreasson, född 1859-02-20, död 1935-10
Thilda Andreasson, född 1862-02-20, död 1863-11-02

Anna Andersdotter, född 1818-05-06 i Skattegården i Ytterstad, Stora Lundby.

Gift med
Anders Andersson, född 1818-01-09 i Malöga i Ytterstad, Stora Lundby. Jordbrukare i Skattegården i Ytterstad, Stora Lundby.

Barn:
Anders Andersson, född 1842-04-06
Anna Maria Andersdotter, född 1844-12-05
Johan August Andersson, född 1848-10-08, död 1849-12-07
Johannes Andersson, född 1852-05-26

 

3/4 Ytterstad Mårtensgården 1822 – 1825

3/16

S.M. Anders Larsson f. 1773-11-02 – 1828-11-14
Hustru Karin Hansdotter f. 1780-05-28
s. Andreas f. 1805-01-17 – 1835-08-23
s. Johannes f. 1821-09-10
d. Christina f. 1806-08-17
d. Britta f. 1808-04-16
d. Anna Brita f. 1810-04-13
d. Lovisa f. 1814-01-01
Fader. M. Hans Larsson f. 1748-04-27
Hustru Brita Andersdotter f. 1751-11-12

Hur bönderna pensionerade sig

I bondesamhället sattes de gamla ”på undantag”. Det betydde att de
lämnade över gården till något av barnen och flyttade till en
mindre stuga på gården, undantagsstugan. Man skrev ett kontrakt
där det stod vad de unga skulle ge de gamla varje år: ved, säd, hö
osv. Detta kallades födoråd och födorådstagare.

Vid st 1807 inlämnades följande skrivelse. Sedan våra käre
föräldrar Nils Jonsson och Brita Larsdotter låtit instämma oss i
påstående om erhållande av försvarliga hus till sitt på lifstiden
förbehållne undantag av vårt ägande 1/4 dels mantal i Ytterstad
Skattegården m. m., så hava vi om det ena och det andra träffat
följande vänliga överenskommelse:
1. I händelse desse föräldrar framledes skulle finna nödigt att
låta uppföra bakugn uti kammaren, så åtaga vi oss att bestå halva
kostnaden därtill och äga de emelertid att nyttja bakugnen med oss
i stugan, liksom vi förbinda oss att uppsätta ett litet svinhus
samt förse östra gaveln vid tomtningen med mullbänk, göra en bänk
av bräder och en pall i kammaren, förse fönstret med en lucka och
uppföra ett bislag utanför kammardörren.
2. Förse föräldrarna med nödigt vedbränsle, som vi till gården
transportera, lämna häst till kvarn för deras spannemåls
förmalande, ävensom till kyrkan, i händelse de icke förmår att gå,
och för en eller högst två resor till Göteborg årligen, och bruka
och bärga undantagsjorden i rättan tid och då de själva därom
tillsäga.
3. Genast lämna Nils Jonsson sex alnar nytt grått vadmal och lika
så många alnar blaggarn samt ett par nya skor jämte ett par skor
till våra kära moder Brita Larsdotter.
4. Förbinda vi oss att såväl hädanefter som hittills skett sådene
tillfällen, då det utan skada för oss låta sig göra, av vår
lösegendom lämna dem till låns sådene persedlar, de själva icke
äga men vi kunna innehava.
Hallsås den 23. juni 1807. Anders Arfwidsson, måg. Annika
Nilsdotter, dotter.
Härmed förklarar vi oss nöjda. Nils Jonsson. Brita Larsdotter,
föräldrar.
Ovan anförda överenskommelse var en följd av att föräldrarna stämt
sin måg och dotter att gemäle avgiva i följande påstående, det
måtte de, som genom köpeavhandling blivit innehavare av
sökandernas förut ägde fjärding skattejord i Ytterstad mot
köpeskilling och lifstidsförsörjning för dem, på sätt köpebrevet
och övriga avhandlingar innehålla, men i de flesta omständigheter
brustit uti att tilldela sökanderna, vad dem med rätta tillkommer,
alltså lagligen förpliktas ej mindre att på sätt överenskommelsen
under den 11.te juni sistlidet år omförmäler genast i gott och
försvarlig stånd sätta deras undantagshus i man- och ladugård samt
uppföra nödig bakugn i kammaren, än till dem överlämna felande
husgerådssaker samt utgiva till Brita Larsdotter dennas gångkläder
av linne och fyrtråd, som svaranderna vid föräldrarnas utflyttning
vägrat utlämna och ännu innehava, efter den förteckning, som
däröver skulle företes, även som till Nils Jonsson för tvenne år
låta förfärdiga ny vadmalströja och byxor samt ett par strumpor
och två par skor, varjämte Nils Jonsson särdeles fodrar en halv
marker virginska tobaksblader för varje månad förleden höst och
framdeles samt förbehåller öppen talan uti allt som med saken
gemenskap äger.
Sedan ”förening” parterna emellan träffats, gillade och
fastställde HR denna ”till parternas efterrättelse och åtskillnad”.

Källa: sid. 161-162 i boken Stora Lundby, Bergum, Östad, Ur tre
socknars krönika av C.M. Bergstrand och Bror A. Andersson, Säffle
1967.


2 responses to “Slätten, Stora Lundby (P)

 • dufva64

  Maria Hansdotter,
  född i Stora Lundby (P).
  Från Slätten Stora Lundby vid vigseln.
  Gift 1695-11-02 med
  Jöran Larsson Katt, född 1677 i Skallsjö (P), död i Skallsjö (P).
  http://www.camilladufva.se/h____97p.htm

 • dufva64

  Nils Andersson.
  Bosatt i Slätten, Stora Lundby.

  Gift med
  Annicka Andersdotter. Bosatt i Slätten, Stora Lundby.

  Barn:
  Olof Nilsson, född 1766, död 1847

  Olof Nilsson,
  född 1766, död 1847.

  Annika Olofsdotter,
  född 1804, död 1878.

  Gift med
  Anders Petersson, född 1796, död 1888.

  Barn:
  Petter Andersson, född 1826-09-25, död 1900-10-06

  Gift med
  Ingeborg Ericsdotter.

  Barn:
  Annika Olofsdotter, född 1804, död 1878

  http://www.camilladufva.se/h____2fk.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s